Klachten en dan...?

Binnen het Leger des Heils Zuidwest Nederland wordt ernaar gestreefd u als client zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Voor de buurt willen wij graag een open gesprekspartner zijn. Toch kan het gebeuren dat er dingen mis gaan en dat u een klacht wilt indienen of een gesprek wilt aangaan.

Voor een cliënt kan een eerste stap zijn om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Een dergelijk gesprek biedt u beiden de kanst op verbetering en/of herstel van vertrouwen. Als een persoonlijk gesprek niet voor u leidt tot een goede oplossing bestaat de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen. Dit kan via het formulier dat u in uw cliënt informatiemap heeft gekregen of via het klachtenformulier op deze website.

Voor u als buurtbewoner rondom één van onze locaties willen wij ook graag goed bereikbaar zijn bij klachten. U kunt de desbetreffende locatie bellen om te kijken of een gesprek een oplossing biedt. Indien dit niet tot een goede oplossing leidt kunt u op deze website het klachtenformulier invullen en aan ons toesturen.