Cliënttevredenheidsmeting

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de cliënten worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen. De uitgebreide rapportage is ook in te zien bij de leidinggevende van uw afdeling of team.

Downloads

CTM 2018 - Totaalfactsheet ZWN CTM 2018 - Totaalrapportage ZWN CTM 2018 - Domus Dordrecht CTM 2018 - Extramuraal Continuiteit ZHZ CTM 2018 - Extramuraal Verandering ZHZ CTM 2018 - Extramuraal West Brabant en Tholen CTM 2018 - Herstart Dordrecht CTM 2018 - Hier en Nu Dordrecht CTM 2018 - Huis en Haard Dordrecht CTM 2018 - Huis en Haard Gorinchem CTM 2018 - Huis en Haard Vogelwaarde CTM 2018 - Oosterschelde regio Walcheren ZWN CTM 2018 - Van de Straat Dordrecht CTM 2018 - Verpleeghuis De Linde PG CTM 2018 - Verpleeghuis De Linde Somatiek CTM 2018 - De Linde Totaal CTM 2018 - Rapportage De Linde Totaal