Deelnemers ervaringsonderzoek (DEO)

Sinds 2006 laat het Leger des Heils W&G jaarlijks een deelnemers ervaringsonderzoek uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek leveren informatie op voor het verbeteren van de zorg- en dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen in overleg met de cliëntenraad worden vertaald in verbeteradviezen. De uitgebreide rapportage is eventueel in te zien bij de leidinggevend managers van de afdelingen of de kwaliteitsmanager.

Downloads

Factsheet De Linde PG(Wijkverpleging) Factsheet De Linde Somatiek en scheiden woon_zorg intern(Wijkverpleging) Factsheet Domus Dordrecht(Laagdrempelige opvang) Factsheet Domus Zeeland(Laagdrempelige opvang) Factsheet Extramuraal Continuiteit ZHZ(Ambulante setting) Factsheet Extramuraal Oosterschelderegio en Walcheren(Ambulante setting) Factsheet Extramuraal Verandering ZHZ(Ambulante setting) Factsheet Extramuraal West Brabant en Tholen(Ambulante setting) Factsheet Extramuraal Zeeuws Vlaanderen(Ambulante setting) Factsheet Herstart Dordrecht(Intramurale setting) Factsheet Herstart Vogelwaarde(Intramurale setting) Factsheet Hier en Nu Dordrecht(Intramurale setting) Factsheet Huis en Haard Dordrecht(Laagdrempelige opvang)2019 Factsheet Huis en Haard Gorinchem(Laagdrempelige opvang) Factsheet Huis en Haard Vogelwaarde(Laagdrempelige opvang) Rapport_C-toets_jongeren_Leger des Heils Rijnmond Zuidwest_2019 Rapport_C-toets_ouders_Leger des Heils Rijnmond Zuidwest_2019 Rapport WG Zuidwest Nederland 2019 Rapport WG Zuidwest Nederland (Ambulante setting) 2019 Rapport WG Zuidwest Nederland (Intramurale setting) 2019 Rapport WG Zuidwest Nederland (Laagdrempelige opvang) 2019 Rapport WG Zuidwest Nederland (Wijkverpleging) 2019