Bestuurderswissel

Terugkoppeling functiewissel Joanne Blaak en Tinka van Rood

Op donderdag 1 november 2018 was het dan zover. Joanne Blaak en Tinka van Rood ruilden die dag voor een periode van 9 dagen van functie met elkaar. Joanne nam het stokje als bestuurder van Trivire over van Tinka van Rood, die op haar beurt Joanne’s plek als bestuurder van het Leger Des Heils ZWN in nam. Een bijzondere bestuurswissel die als doel had meer inzicht te krijgen in elkaars organisaties, uitdagingen en daarmee elkaars wereld. Maar heeft de wissel hen gebracht wat ze ervan verwacht hadden? En wat zijn de belangrijkste ervaringen die zij hebben gehad? Daarover vertellen beide bestuurders jullie graag meer in hun gezamenlijke nabeschouwing (zie link hiernaast).

De wissel heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Maar hoe nu verder? Inmiddels zijn de management teams van beide organisaties bij elkaar geweest om nader kennis met elkaar te maken en met elkaar over de inzichten van Tinka en Joanne te praten. Er zijn vervolgafspraken gemaakt over de vraagstukken en uitdagingen die gezamenlijk opgepakt gaan worden in 2019 en de jaren die volgen. Eén ding werd tijdens deze bijeenkomst wel duidelijk: we kunnen veel van elkaar leren en door nog intensiever samen te werken kunnen beide organisaties hun klanten in de toekomst nog beter van dienst zijn. Een mooie opbrengst dus!

Trading Places

De wissel is ontstaan door deelname aan het concept Trading Places van Buro B. Het idee is dat directeur-bestuurders van woningcorporaties 1 à 2 weken van functie wisselen met één van hun samenwerkingspartners. Dat kunnen directeuren of bestuurders zijn van bijvoorbeeld gemeenten, bouwbedrijven, energiebedrijven of zorginstellingen. Het doel is het versterken van wederzijdse samenwerking en het versterken van leiderschap van deelnemers. Zie voor meer informatie: www.tradingplaces.work.

Donderdag 1 november

Tinka: 'Afgelopen donderdag was ik samen met Jaantje van Ginkel bij het speeddaten in Goes. Ik dacht ‘morgens bij mezelf: “Ik ben heel benieuwd naar wat ik ga doen, want ik heb al een vriend” ;-). We bleken in gesprek te gaan met nieuwe medewerkers om van hen te horen welke tips en tops ze voor ons (het MT) hadden. Leuke open en waardevolle gesprekken. Bij vertrek hingen de flaps vol met geeltjes over hetgeen ze aan ons mee wilden geven. De toezegging die wij hebben gedaan, is dat we serieus naar de suggesties en ideeën zullen kijken en hen laten weten wat we ermee gaan doen.

Wat misschien nog wel het meeste indruk op me maakte, is dat er zoveel jonge mensen onder de nieuwe medewerkers waren. Jonge mensen die kiezen voor een pittige baan met dito cliënten, waarbij het Leger vanuit hun eigen omgeving (moet je nu ook een uniform dragen?) vaak geen voor de hand liggende keuze is. Hoe bijzonder is het dan dat zij tóch die keuze maken! Zeker in een tijd waarin de wereld zich verhardt, maakt dit me hoopvol en geeft het vertrouwen dat de cliënten van het Leger ook in de toekomst op goede mensen kan blijven rekenen. Fijne gedachte.'

speeddaten LdH