Woonstart voor Gezinnen Apeldoorn

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Apeldoorn
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM) via 088 065 6700 of per e-mail: Oost.btm@legerdesheils.nl

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Toon meer
location_on
Pallietergaarde 15E
7329 HB Apeldoorn
phone

Informatie & kenmerken

JongLeren helpt kinderen en jongeren met een complexe hulpvraag. Ze hebben bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, schulden, gebruiken middelen, verzuimen school of zijn in aanraking geweest met de politie. Daarnaast is er vaak  sprake van gedragsproblematiek en problemen in het eigen netwerk. Door hulp op maat leggen we een stabiele basis waar de jeugdige mee verder kan. Deze hulp kan allerlei vormen krijgen en de veiligheid van het kind staat altijd voorop.

Specificaties

Opvang voor het hele gezin in complexe omstandigheden 

Woonstart voor gezinnen kan worden ingezet als er op meerdere leefgebieden hulp nodig is. Het biedt opvang voor gezinnen met een dreigende huisuitzetting of gezinnen die al dakloos zijn. Het gezin komt in deze situatie tijdelijk in een woonvoorziening van het Leger des Heils wonen.

Werkwijze
Het gezin dat komt wonen in een woonvoorziening van het Leger des Heils krijgt intensieve ambulante begeleiding bij een combinatie van diverse problemen. Denk hierbij aan: schulden, overlast, onaangepast gedrag, conflicten tussen partners, een gebrek aan opvoedingsvaardigheden, problemen op school of opleiding, problemen met inkomen en dagbesteding. In de woonvoorziening kan het gezin tot rust komen. Vervolgens kan het gezin samen met de ambulante begeleiding de regie over hun leven vergroten en toewerken naar zelfstandig wonen.

In de begin periode is de ambulante begeleiding intensief in het gezin aanwezig en naar mate het gezin meer doelen heeft behaald wordt de begeleiding geleidelijk afgebouwd. Er wordt gewerkt binnen een vrijwillig kader. We werken met de methodiek ‘Van hulp naar Herstel’, deze methodiek gaat uit van een systeemgerichte en oplossingsgerichte benadering.

Duur
De duur van de opname is afhankelijk van de hulpvraag, er wordt maatwerk geleverd.