Woongroep de Amethist

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
location_on
Hilversum

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

accessibility
Doelgroep
Kinderen
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer

Specificaties

Tijdelijke woonruimte voor kinderen

De Amethist is een woongroep voor kinderen van 12 t/m 18 jaar voor wie een tijdelijke uithuisplaatsing noodzakelijk is vanwege (gezins)problematiek. Vaak is er sprake van opvoedingsproblemen en gedragsproblematiek. Hierdoor is een lichtere vorm van hulpverlening vaak niet voldoende. 

Begeleiding

Een uithuisplaatsing is een ingrijpende ervaring. De pedagogisch medewerkers zijn er dan ook op gericht het kind een veilige plek te bieden. Zo is de begeleiding gestructureerd en krijgen de kinderen rust, regelmaat (er wordt gewerkt met een vast dagritme), aandacht en verzorging. De Amethist is echter geen behandelgroep.

Ieder kind krijgt een mentor door wie een hulpverleningsplan wordt opgesteld met duidelijke doelen. De mentor is er niet alleen voor het begeleiden van het kind, maar is bijvoorbeeld ook de contactpersoon voor school en aanwezig bij gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s). De mentor maakt ook extra tijd vrij voor het kind en is de contactpersoon tussen alle betrokkenen.

De duur van het traject is afhankelijk van de indicatie, problematiek en het verloop van de behandeling. Tijdens de gehele behandelperiode vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats. Hier worden het toekomstperspectief van het kind, en de weg hiernaartoe, besproken. Er wordt altijd geprobeerd om het kind zo snel mogelijk (weer) in een gezinssituatie te laten opgroeien, bij voorkeur in het gezin van herkomst.

Ook is op de Amethist een tussenvoorzieningsbed aanwezig (voor crisisplaatsing).

Contact met het thuisfront

Er is structureel contact met het thuisfront. Ouder(s)/verzorger(s) zijn namelijk ook onderdeel van, en worden betrokken bij, het hulpverleningsplan. Zo worden de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van het functioneren van hun kind in de groep. Ook wordt een bezoek- en belregeling afgesproken. Bezoeken aan het kind kunnen door de pedagogisch medewerkers begeleid worden. 

➞ Kom jij ons team versterken? Check hier onze vacatures!

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor social media cookies.
Klik hier om toestemming te geven.