Wijkzorg OGGZ-Restart

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Gemeente
Amsterdam
Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor begeleiding of hulp? Of wilt u meer informatie ontvangen over een hulptraject? Bij het Bureau Traject Management (BTM) kunt u terecht voor INFORMATIE & ADVIES en zij verzorgen de begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Amsterdam. Voor AANMELDEN kunt u met ingang van 1 april 2021 terecht bij de Buurtteams in Amsterdam. Dat loopt niet meer rechtstreeks via het BTM, zij verwijzen u door naar de website www.buurtteamamsterdam.nl waar u alle gegevens vindt over de buurtteams, de locaties en contactgegevens.  

Het BTM informeert en adviseert deelnemers, verwijzers en behandelaars naar de juiste route van aanmelding voor de producten in zorg en dagbesteding. Binnen de buurtteams vindt de aanmelding en toewijzing van zorg plaats. Toewijzing gebeurt door middel van het toekennen van een beschikking. Daarna stelt het BTM (mede) een zorgtraject op en zorgt ze ervoor dat het ingezette zorgtraject zo effectief mogelijk wordt doorlopen.  

Het BTM informeert en adviseert u graag over al uw vragen over aanmelding, wachtlijsten, plaatsing, indicaties en casusbesprekingen. Ook voor vragen over de verschillende locaties kunt u bij ons terecht. 

Het Bureau Traject Management is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 uur op: 020-6301111.

Medewerkers van de buurtteams kunnen voor consultatie en advies rechtstreeks bellen met: 088-0654825.

Contactformulier Wijkzorg: 

Contactformulier Omslagwoningen:

Contactformulier Intermediaire verhuur: 

Toon meer
location_on
Begijnhof 34
1012 WV Amsterdam
phone
020 344 6610

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van complexe problematiek zoals verslaving, geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen, schulden.

Specificaties

Doelgroep:

Volwassenen en gezinnen die in aanmerking komen voor intensieve begeleiding door Restart, hebben vaak te kampen met een sociaal isolement, een verslaving en/of psychiatrische problematiek. Hun woning is in verval geraakt, ze hebben weinig contacten, veel schulden, of staan op het punt uit hun huis gezet te worden. Wanneer kinderen deel uitmaken van het gezin is er vaak ook sprake van opvoedkundige problematiek en/of verwaarlozing. In veel gevallen is er sprake van zorgmijdend gedrag.

Aanpak:

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in:

  • Casemanagement: het coördineren van hulpverlening en een vangnet rondom de cliënt;  
  • Financiële hulpverlening: structuur aanbrengen, budgetteren, schuldhulpverlening, begeleiding naar bewindvoering en aanvragen bijzondere bijstand, kwijtscheldingen en subsidies. 
  • Intensieve (woon)begeleiding: het herstructureren van het huishouden, psychosociale hulpverlening, opvoedingsondersteuning, het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van dagbesteding. 
  • Bij Hoarding problematiek: interventie via de Restart Veilig Verzamelen methodiek. Hierin wordt een integraal programma geboden met de afdeling Bijzondere Schoonmaak
  • Laatste Kansbeleid & Treiteraanpak: drie- of vierpartijen contract. Een aanhangsel bij het huurcontract met vastgelegde afspraken tussen de woningbouwvereniging, GGD Vangnet & Advies en het Leger des Heils. 
  • Nazorg: aanvraag en introductie van een gespecialiseerd verzorgende of huishoudelijk verzorgende voor het continueren van de zorg, uitgevoerd vanuit de wijkzorg- OGGZ ambulante ondersteuning
  • Deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld op het gebied van Hoarding (Verzameldwang).