Restart

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding en hulp
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Gemeente
Amsterdam
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op 088 – 0654825 en via btm.gwca@legerdesheils.nl. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Contactformulier Wijkzorg: 

Contactformulier Omslagwoningen:

Contactformulier Intermediaire verhuur: 

Toon meer
Restart  />
								<div class=
location_on
Contactadres
3e Schinkelstraat 9
1075 TJ Amsterdam

Informatie & kenmerken

Voortgang is tijdelijke, specialistische hulp aan huis (ambulante begeleiding). Meestal is er sprake van meervoudige problematiek, zoals verslaving in combinatie met geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen of schulden. Samen pakken we stap voor stap leefgebieden aan, door te helpen met administratie, het huishouden, psychiatrische problemen, verslaving en omgaan met justitie.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
Ouderen
outlined_flag
Indicatie
Wfz
Wlz

Specificaties

Voor wie?

Volwassenen en gezinnen die door een crisissituatie in aanmerking komen voor intensieve begeleiding door Restart, hebben vaak te kampen met een sociaal isolement, een verslaving en/of psychiatrische problematiek. Hun woning is in verval geraakt, ze hebben weinig contacten, veel schulden, of staan op het punt uit hun huis gezet te worden. Wanneer kinderen deel uitmaken van het gezin is er vaak ook sprake van opvoedkundige problematiek en/of verwaarlozing. In veel gevallen is er sprake van zorgmijdend gedrag

Onze aanpak:

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in:

  • Na aanmelding is er binnen 48 uur een reactie vervolgens is het streven binnen een week een intake/ kennismakingsgesprek te plannen.
  • Casemanagement: het coördineren van hulpverlening en een vangnet rondom de deelnemer.
  • Financiële hulpverlening: structuur aanbrengen, budgetteren, schuldhulpverlening, begeleiding naar bewind voering en aanvragen bijzondere bijstand, kwijtscheldingen en subsidies.
  • Intensieve (woon)begeleiding: het herstructureren van het huishouden, psychosociale hulpverlening, opvoedingsondersteuning, het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van dagbesteding.
  • Bij Hoarding problematiek: interventie via de Restart Veilig Verzamelen methodiek. Hierin wordt een integraal programma geboden met de afdeling Laatste Kansbeleid, Treiteraanpak & Nieuwe kans: drie- of vierpartijen contract. Een aanhangsel bij het huurcontract met vastgelegde afspraken tussen de woningbouwvereniging, GGD Vangnet & Advies en het Leger des Heils.
  • Nazorg: aanvraag en introductie van een gespecialiseerd verzorgende of huishoudelijk verzorgende voor het continueren van de zorg, uitgevoerd vanuit de ambulante ondersteuning van een gebiedsteam.
  • Deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld op het gebied van Hoarding (Verzameldwang).