Wijkzorg OGGZ-Restart

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Gemeente
Amsterdam
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op 088 – 0654825 en via btm.gwca@legerdesheils.nl. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Contactformulier Wijkzorg: 

Contactformulier Omslagwoningen:

Contactformulier Intermediaire verhuur: 

Toon meer
location_on
Contactadres
Begijnhof 34
1012 WV Amsterdam
phone

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van complexe problematiek zoals verslaving, geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen, schulden.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen

Specificaties

Doelgroep:

Volwassenen en gezinnen die in aanmerking komen voor intensieve begeleiding door Restart, hebben vaak te kampen met een sociaal isolement, een verslaving en/of psychiatrische problematiek. Hun woning is in verval geraakt, ze hebben weinig contacten, veel schulden, of staan op het punt uit hun huis gezet te worden. Wanneer kinderen deel uitmaken van het gezin is er vaak ook sprake van opvoedkundige problematiek en/of verwaarlozing. In veel gevallen is er sprake van zorgmijdend gedrag.

Aanpak:

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in:

  • Casemanagement: het coördineren van hulpverlening en een vangnet rondom de cliënt;  
  • Financiële hulpverlening: structuur aanbrengen, budgetteren, schuldhulpverlening, begeleiding naar bewindvoering en aanvragen bijzondere bijstand, kwijtscheldingen en subsidies. 
  • Intensieve (woon)begeleiding: het herstructureren van het huishouden, psychosociale hulpverlening, opvoedingsondersteuning, het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van dagbesteding. 
  • Bij Hoarding problematiek: interventie via de Restart Veilig Verzamelen methodiek. Hierin wordt een integraal programma geboden met de afdeling Bijzondere Schoonmaak
  • Laatste Kansbeleid & Treiteraanpak: drie- of vierpartijen contract. Een aanhangsel bij het huurcontract met vastgelegde afspraken tussen de woningbouwvereniging, GGD Vangnet & Advies en het Leger des Heils. 
  • Nazorg: aanvraag en introductie van een gespecialiseerd verzorgende of huishoudelijk verzorgende voor het continueren van de zorg, uitgevoerd vanuit de wijkzorg- OGGZ ambulante ondersteuning
  • Deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld op het gebied van Hoarding (Verzameldwang).