Wijkzorg-OGGZ Hulp bij Huishouden

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Gemeente
Amsterdam
Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor begeleiding of hulp? Of wilt u meer informatie ontvangen over een hulptraject? Bij het Bureau Traject Management (BTM) kunt u terecht voor INFORMATIE & ADVIES en zij verzorgen de begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Amsterdam. Voor AANMELDEN kunt u met ingang van 1 april 2021 terecht bij de Buurtteams in Amsterdam. Dat loopt niet meer rechtstreeks via het BTM, zij verwijzen u door naar de website www.buurtteamamsterdam.nl waar u alle gegevens vindt over de buurtteams, de locaties en contactgegevens.  

Het BTM informeert en adviseert deelnemers, verwijzers en behandelaars naar de juiste route van aanmelding voor de producten in zorg en dagbesteding. Binnen de buurtteams vindt de aanmelding en toewijzing van zorg plaats. Toewijzing gebeurt door middel van het toekennen van een beschikking. Daarna stelt het BTM (mede) een zorgtraject op en zorgt ze ervoor dat het ingezette zorgtraject zo effectief mogelijk wordt doorlopen.  

Het BTM informeert en adviseert u graag over al uw vragen over aanmelding, wachtlijsten, plaatsing, indicaties en casusbesprekingen. Ook voor vragen over de verschillende locaties kunt u bij ons terecht. 

Het Bureau Traject Management is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 uur op: 020-6301111.

Medewerkers van de buurtteams kunnen voor consultatie en advies rechtstreeks bellen met: 088-0654825.

Contactformulier Wijkzorg: 

Contactformulier Omslagwoningen:

Contactformulier Intermediaire verhuur: 

Toon meer
location_on
Hilversumstraat 338
1024 MB Amsterdam
phone
020 4353232

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van complexe problematiek zoals verslaving, geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen, schulden.

Specificaties

Wij bieden huishoudelijke ondersteuning aan volwassen die kampen met een psychische beperking of problemen op leefgebieden als: huisvesting, financiën, dagbesteding en sociaal netwerk. Onze zorg bestaat onder andere uit het schoon en leefbaar maken van het huis en boodschappen doen. Ook stimuleren we de deelnemer in goede zelfzorg en zorgen we voor maaltijden indien iemand daar zelf niet toe in staat is.

Voor wie?

Hulp bij huishouden (HBH) is het geheel of gedeeltelijk overnemen van huishoudelijke activiteiten bij Amsterdammers die dit zelf niet (meer) kunnen (regelen). Hulp bij huishouden OGGZ wordt ingezet bij Amsterdammers bij wie sprake is van een vervuild huis. Het doel van HBH OGGZ is een veilige leefomgeving en een zodanige organisatie van het huishouden, dat de ondersteuning waar mogelijk kan worden geboden door de reguliere HBH (indien cliënt fysiek beperkt is) al dan niet in combinatie met Ambulante ondersteuning.

Onze aanpak

HBH OGGZ wordt tijdelijk ingezet om samen met de Amsterdammer te werken aan een hygiënische en veilige leefomgeving, met als doel het aanleren van vaardigheden zodat de deelnemer dit weer zelfstandig kan uitvoeren (eventueel met hulp van de reguliere HBH). Het streven is om HBH OGGZ voor maximaal een jaar te leveren, met uitzondering van deelnemers met een lichamelijke beperking.