Wijkzorg-OGGZ Hulp bij Huishouden

Gemeente
Amsterdam
Aanmelden

Hulp bij huishouden

Wijkzorg-OGGZ Hulp bij Huishouden />
								<div class=
location_on
Contactadres
Hilversumstraat 338
1024 MB Amsterdam
phone

Informatie & kenmerken

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
Ouderen

Specificaties

Wij bieden huishoudelijke ondersteuning aan volwassen die kampen met een psychische beperking of verslaving’ s problemen op leefgebieden als: huisvesting, financiën, dagbesteding en sociaal netwerk. Onze zorg bestaat uit het ondersteunen van het schoon en leefbaar maken van de woning. We stimuleren de deelnemer om zo mogelijk taken zelf te doen. Waar nodig worden vaardigheden aangeleerd.  Tevens hebben we een signalerende functie in hygiëne en zelfzorg.

Voor wie?

Hulp bij huishouden (HBH) is het geheel of gedeeltelijk overnemen van huishoudelijke activiteiten bij Amsterdammers die dit zelf niet (meer) kunnen (regelen). Hulp bij huishouden OGGZ wordt ingezet bij Amsterdammers bij wie sprake is van een vervuild huis eventueel zetten we eerst het Bijzondere schoonmaakteam in.  Het doel van HBH is een veilige leefomgeving en een zodanige organisatie van het huishouden, dat de ondersteuning waar mogelijk kan worden geboden door de reguliere HBH (indien de persoon fysiek beperkt is) al dan niet in combinatie met Ambulante ondersteuning.

Onze begeleiding

HBH OGGZ wordt tijdelijk ingezet om samen met de Amsterdammer te werken aan een hygiënische en veilige leefomgeving, met als doel het aanleren van vaardigheden zodat de deelnemer dit weer zelfstandig kan uitvoeren (eventueel met hulp van de reguliere HBH). Het streven is om HBH OGGZ voor maximaal een jaar te leveren, met uitzondering van deelnemers met een lichamelijke beperking.