We All

Gemeente
Utrecht
Aanmelden

Wil je meer informatie ontvangen over We All en/of iemand aanmelden? Neem dan contact op met teamleider Eric Krak via 06-11491066 of eric.krak@legerdesheils.nl

We All />
								<div class=
location_on
Zeehaenkade 30
3526 LC Utrecht
phone

Informatie & kenmerken

accessibility
Doelgroep
Jongeren
Volwassenen
outlined_flag
Indicatie
Wfz
Wlz
Wmo

Specificaties

Deskundig in cultuursensitief werken en activering
In opdracht van de gemeente Utrecht hebben Stichting Al Amal en het Leger des Heils de handen ineengeslagen voor de begeleiding van een groep jongvolwassenen (18-27 jaar). Er is sprake van een migratieachtergrond en (een vermoeden van) een licht verstandelijke beperking. Het doel is de aansluiting met de maatschappij te (her)vinden. We All biedt intensieve coaching voor deze jongeren zodat ze weer een perspectief krijgen in het leven.

Vaardigheden leren en identiteit versterken
In het intensieve begin van het traject wordt er een vertrouwensband opgebouwd tussen de werkbegeleider/coach en de deelnemer. Vaak wordt er een schuldenoverzicht gemaakt en worden de schulden "aangepakt". Als het vertrouwen er is dan kijken ze gezamenlijk welk verlangen de deelnemer heeft. De werkbegeleider/coach van We All helpt de jongere vervolgens allerlei vaardigheden te leren zodat deze zijn plek in de maatschappij terug kan innemen. Vaak wordt er zo geholpen om werk te vinden of weer te beginnen met een opleiding. In dit hele proces wordt de identiteit van de deelnemer bekeken en versterkt.