Vianenburgh

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Coaching op sociaal-emotioneel gebied
Product
Kinder- en jeugdcoaching
Gemeente
Amsterdam
Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor begeleiding of hulp? Of wilt u meer informatie ontvangen over een hulptraject? Bij het Bureau Traject Management (BTM) kunt u terecht voor INFORMATIE & ADVIES en zij verzorgen de begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Amsterdam. Voor AANMELDEN kunt u met ingang van 1 april 2021 terecht bij de Buurtteams in Amsterdam. Dat loopt niet meer rechtstreeks via het BTM, zij verwijzen u door naar de website www.buurtteamamsterdam.nl waar u alle gegevens vindt over de buurtteams, de locaties en contactgegevens.  

Het BTM informeert en adviseert deelnemers, verwijzers en behandelaars naar de juiste route van aanmelding voor de producten in zorg en dagbesteding. Binnen de buurtteams vindt de aanmelding en toewijzing van zorg plaats. Toewijzing gebeurt door middel van het toekennen van een beschikking. Daarna stelt het BTM (mede) een zorgtraject op en zorgt ze ervoor dat het ingezette zorgtraject zo effectief mogelijk wordt doorlopen.  

Het BTM informeert en adviseert u graag over al uw vragen over aanmelding, wachtlijsten, plaatsing, indicaties en casusbesprekingen. Ook voor vragen over de verschillende locaties kunt u bij ons terecht. 

Het Bureau Traject Management is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 uur op: 020-6301111.

Medewerkers van de buurtteams kunnen voor consultatie en advies rechtstreeks bellen met: 088-0654825.

Toon meer
location_on
Vianenstraat 2
1106 DD Amsterdam

Informatie & kenmerken

Sociaal-emotionele problematiek. Vaak komen deze kinderen uit kwetsbare gezinnen waar problemen zijn.

accessibility
Doelgroep
Jongeren

Specificaties

Verblijfplek voor jongeren van 12 – 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen

Als thuiswonen op dit moment niet mogelijk is, biedt onze nieuwe locatie Vianenburgh een veilige verblijfplek voor kwetsbare jongeren van 12-16 jaar. Hier bieden we intensieve zorg, om de jongere heen. Daarbij werken wij nauw samen met ouders, netwerk, school, sport en de buurt.

Wat gaan we doen?
Onze behandeling bestaat uit maatwerk. We organiseren de zorg om de jongere heen. Samen met de jongere en zijn of haar ouders en netwerk maken we een plan. Onze zorgtrajecten worden zo kort mogelijk en zo intensief als nodig ingezet. Door jongeren eerder op te vangen, willen we de verzwaring van problematiek en opbouw van trauma’s tegengaan. Indien nodig is continuïteit van zorg geborgd binnen ons eigen aanbod aan intramurale en ambulante producten.

Voor wie?
Jeugdigen die baat hebben bij een LVB (licht verstandelijke beperking) gerichte aanpak kunnen hier terecht. Zij hebben ook vaak bijkomende gedrags- en psychische problematiek, onderliggende trauma’s dak- en of thuisloosheid, justitiële problematiek, problematische schulden, een ongezond/verstoord netwerk, sociaal emotionele beperking en middelengebruik. Er wordt actief toegewerkt naar een passend hulpverlenings- en verblijfsperspectief en daar waar mogelijk is dit terug naar (t)huis. De jongeren worden opgevangen in een bestaande locatie in Amsterdam Zuidoost die momenteel wordt verbouwd tot twee kleinschalige woongroepen van maximaal 7 jongeren per groep. Het streven van de afdeling is de jeugdige een zo’n thuis mogelijke leefomgeving te bieden. De gezamenlijke en eigen ruimtes zijn warm en sfeervol ingericht en er is veel ruimte en aandacht voor het personaliseren van de eigen kamer van de jongere.