Vast en Verder Zeewolde

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Product
Vast en verder
Gemeente
Zeewolde
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier (doc)
Toon meer
location_on
Vlierbesplein 1-5
3892 CV Zeewolde
phone
036 5220250

Informatie & kenmerken

Er is sprake van complexe problematiek, schulden, verslaving, geen vaste woonplek, geen startkwalificatie of werkervaring, relatie met justitie, geen stabiele thuissituatie en een sociaal netwerk

Specificaties

Beschermde woonvoorziening voor jonge vrouwen

Vast en Verder is een 24-uurs beschermde woonvoorziening voor jonge vrouwen tot 30 jaar oud, die vanwege complexe multi problematiek nog niet zelfstandig kunnen wonen en leven. Zij hebben geen eigen woonruimte en kunnen niet in het eigen netwerk opgevangen worden. Vast en Verder biedt deze jonge vrouwen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en stellen we doelen om uiteindelijk toe te werken naar zelfstandig wonen.

Deelnemers bij Vast en Verder hebben te maken met ernstige problemen op verschillende leefgebieden. De aanwezigheid van psychosociale of psychi(atri)sche klachten en/ of een licht verstandelijke beperking liggen hieraan ten grondslag. Dit vertaalt zich in de praktijk veelal in de aanwezigheid van financiële problemen (waaronder schulden), een justitieel verleden en grensoverschrijdend gedrag.

Begeleiding
Vast en Verder biedt veilige en beschermde huisvesting met begeleiding en/of behandeling aan jonge vrouwen. De vrouwen worden ‘in hun kracht gezet’ en leren zorg en verantwoordelijkheid voor hun leven op zich te nemen. Dit wordt gedaan vanuit de methodiek herstelgericht werken. Daarbij sluiten wij aan op de individuele wensen en mogelijkheden van de deelnemer. 
Vast en Verder beoogt cliënten in gemiddeld 1,5 jaar tijd voldoende zelfvertrouwen te geven en vaardigheden aan te leren om de aanwezige problemen onder controle te krijgen en tot een verantwoordelijk, zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk bestaan in de maatschappij te komen. Cliënten worden (opnieuw) in hun eigen kracht gezet. Woonvaardigheden en Sociale vaardigheden en werk/ school/ dagbesteding/vrije tijd zijn de meest pregnante leefgebieden binnen de begeleiding van Vast en Verder. Op het gebied van Woonvaardigheden gaat het erom dat de cliënt na afronding van het traject beter in staat is zelfstandig (of met minder professionele hulp) te wonen en het huishouden te voeren.

Faciliteiten
Vast en Verder biedt ruimte aan 5 tot 7 vrouwen. De deelnemers hebben een eigen kamer. In benodigdheden voor het eerste levensonderhoud kan eventueel worden voorzien. De basisvoorzieningen zoals een keuken en badkamer worden gedeeld.

Dagbesteding
De vrouwen doen mee in de samenleving, onder andere door een passende dag- en vrijetijdsbesteding. Ze kunnen problemen zelf voorkomen of oplossen. Door de focus op school en/of werk draagt Vast en Verder bij aan een startkwalificatie en arbeidsintegratie van (jonge) vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.Ons aanbod is gericht op het begeleiden van de jonge vrouw naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid, bij voorkeur zelfstandig wonen waarbij zij voldoende vaardigheden ontwikkelen om veilig te ontwikkelen.

Duur van het traject
Gemiddeld is de duur van het traject 1 tot 2 jaar.