Vast en Verder Zeewolde

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Product
Vast en Verder
Gemeente
Zeewolde
Plaatsen:
7
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier volwassenen (docx) cloud_download Aanmeldformulier Jeugd (docx)
Toon meer
Vast en Verder Zeewolde />
								<div class=
location_on
Vlierbesplein 1-5
3892 CV Zeewolde
phone

Informatie & kenmerken

Vast en Verder is een woontrainingsprogramma voor jongeren en jongvolwassenen die dak- en thuisloos zijn geweest. Zij zijn met justitie in aanraking geweest of dreigen dit te komen. Veel van de deelnemers hebben psychiatrische problemen en een verslaving. Binnen het programma van Vast en Verder wonen zij één tot twee jaar intern. In deze tijd leren ze onder andere sociale vaardigheden, woonvaardigheden en omgaan met verslavingsproblemen en schulden. We zoeken samen ook naar passende dagbesteding, zoals school of werk.

accessibility
Doelgroep
Jongeren
Volwassenen
outlined_flag
Indicatie
Jw
Wlz
Wmo
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer

Specificaties

Beschermd wonen voor jonge vrouwen

Vast en Verder is een kleinschalige 24-uurs behandelsetting met een specialistisch behandel- en begeleidingsaanbod voor jonge vrouwen. Deze vrouwen hebben geen zelfstandige woonruimte en kunnen niet in hun eigen sociale netwerk worden opgevangen.

Vast en Verder biedt hen een hulpverleningstraject aan om problemen op te lossen en vaardigheden aan te leren waardoor zij op elk levensgebied toe werken naar een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk bestaan. De vrouwen worden ‘in hun kracht gezet’ en leren zorg en verantwoordelijkheid voor hun leven op zich te nemen. 

Voor wie?

Vast en Verder is bedoeld voor jonge vrouwen tot ongeveer 30 jaar die vanwege complexe multiproblematiek nog niet zelfstandig kunnen wonen en leven. Vaak komen zij zelf uit een problematische gezinssituatie en kennen daarom transgenerationele problematiek.

De vrouwen hebben te maken met ernstige problemen op verschillende leefgebieden. De aanwezigheid van psychosociale of psychi(atri)sche klachten en/of een licht verstandelijke beperking liggen hieraan ten grondslag. Hierdoor hebben zij onder andere problemen op het gebied van financiën, justitie, sociale vaardigheden, huisvesting, woonvaardigheden, dagbesteding en zingeving. Het vinden en behouden van werk, school, of een andere vorm van participatie is moeilijk.

Behandeling

Vast en Verder biedt een veilige en stabiele basis om te werken aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Samen brengen we problemen in kaart en stellen we doelen om aan te werken. We gaan hierbij herstelgericht te werk en sluiten aan op de individuele wensen en mogelijkheden van de bewoonster. Ook gaan we op zoek naar dagbesteding, werk of scholing en besteden we aandacht aan netwerkversterking. 

De behandeling verloopt in drie fases en duurt gemiddeld 1,5 jaar. We streven ernaar dat de vrouwen bij uitstroom op zichzelf kunnen gaan wonen met ambulante begeleiding.

Fase 1

Fase 1 is de inhuizings-/observatiefase. Deze fase duurt ongeveer 6 weken. De bewoonster kan in deze periode wennen aan de nieuwe woon- en leeromgeving en kennis maken met de begeleiders en medebewoonsters. De begeleiders ondersteunen bij de belangrijkste praktische zaken. Zo leren we elkaar kennen en krijgen we inzicht in de situatie en mogelijke doelstellingen van de bewoonster. 

Alle informatie wordt gevat in een begeleidingsplan met concrete doelen. Fase 1 eindigt met een evaluatie waarin dit plan samen met de persoonlijk begeleider, gedragswetenschapper en bewoonster wordt vastgesteld.

Fase 2

Fase 2 is de veranderingsfase. Deze fase duurt gemiddeld 1 jaar. In fase 2 wordt vanuit het begeleidingsplan op verschillende onderdelen getraind, zoals woonvaardigheden, sociale vaardigheden of dagbesteding. Dit hangt af van wat de bewoonster nodig heeft. Mogelijk werken we hierbij samen met een andere instantie, zoals de GGZ. Ook wordt gefocust op het opbouwen van een netwerk waar de bewoonster later (indien nodig) op kan terugvallen. 

Elke 3 maanden vindt er een tussenevaluatie plaats waarbij de persoonlijk begeleider, koppelbegeleider en de bewoonster aanwezig zijn. Soms sluiten hier ook de gedragswetenschapper, externe hulpverlenende partijen en iemand uit het netwerk van de bewoonster bij aan. Samen kijken we wat nog uitgevoerd moet worden en stellen we eventueel het begeleidingsplan bij. Ook maken we afspraken over de voorwaarden om naar de volgende fase te gaan.

Fase 3

Fase 3 is de zelfstandigheids-/uitstroomfase. Deze fase duurt gemiddeld een half jaar. De bewoonster heeft haar doelen uit het behandelingsplan (grotendeels) behaald, waardoor de nadruk in deze fase ligt op stabilisatie van de aangeleerde vaardigheden en zo veel mogelijk zelfstandigheid. In de laatste periode vindt ook de overdracht naar ambulante begeleiding plaats, zodat de ambulant begeleider bekend is op het moment dat de deelneemster kan uitstromen.

Dagbesteding

De vrouwen doen mee in de samenleving, onder andere door een passende dag- en vrijetijdsbesteding. Ze kunnen problemen zelf voorkomen of oplossen. Door de focus op school en/of werk draagt Vast en Verder bij aan een startkwalificatie en arbeidsintegratie van (jonge) vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Programmaonderdelen

Binnen Vast en Verder zijn verschillende behandelinterventies mogelijk, afhankelijk van de indicatie:

  • Traumabehandeling
  • EMDR
  • CGT
  • Schematherapie

Indicaties

  • WLZ LVG of WLZ VG06
  • WMO beschermd wonen
  • Jeugdzorg met verblijf
  • IFZO
  • Maatwerkafspraken met gemeente van herkomst

Wonen

Vast en Verder biedt ruimte aan 5 tot 7 vrouwen. De bewoonsters hebben een eigen kamer. In benodigdheden voor het eerste levensonderhoud kan eventueel worden voorzien. Voorzieningen zoals een keuken, woonkamer en badkamer worden gedeeld.

➞ Kom jij ons team versterken? Check hier onze vacatures!

‘Ik was een onzeker, bang vogeltje toen ik hier kwam’

‘Ik was een onzeker, bang vogeltje toen ik hier kwam’

“Het was drie dagen voor mijn eindexamen. Ik stond al ingeschreven voor een studie verpleegkunde aan hogeschool InHolland.” Tijdens het oversteken...