Vast en Verder Lelystad

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Product
Vast en verder
Gemeente
Lelystad
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier volwassenen (doc) cloud_download Aanmeldformulier Jeugd (docx)
Toon meer
location_on
Jol 27-43
8243 GV Lelystad
phone

Informatie & kenmerken

Er is sprake van complexe problematiek, schulden, verslaving, geen vaste woonplek, geen startkwalificatie of werkervaring, relatie met justitie, geen stabiele thuissituatie en een sociaal netwerk

accessibility
Doelgroep
Jongeren
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer

Specificaties

Beschermde woonvoorziening voor jonge mannen

Vast en Verder is een erkend penitentiair woontrainingsprogramma voor mannen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die dak- of thuisloos zijn. Bij de jongeren is sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor hun ontwikkeling ernstig belemmerd wordt of stagneert. Veel jongeren hebben psychiatrische problemen en zijn in aanraking geweest met justitie. Daarnaast is er bij een deel van de jongeren sprake van een licht verstandelijke beperking.

Begeleiding

Vast en Verder biedt 24-uursbegeleiding. Iedere jongere heeft een vaste persoonlijke begeleider die middels de herstelgericht methode maatwerk biedt. Samen wordt gekeken naar de talenten, kwaliteiten, wensen en mogelijkheden van de jongere. De blik is toekomst- en oplossingsgericht. We werken aan thema’s als woonvaardigheden, dagbesteding, sociale vaardigheden, de relatie met justitie, financiën en het werken aan verslavingsproblemen. De hulpverlening heeft als doel dat de jongere zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de jongere bij de hulpverlening.

De hulpverlening bestaat uit drie fasen. Fase één is gericht op het leren kennen van de afdeling en het regelen van de belangrijkste praktische zaken. Bij Fase twee wordt toegewerkt naar Fase drie, wat betekent het oefenen met woonvaardigheden, het werken aan de persoonlijke doelen en het oefenen met nieuw aangeleerd gedrag. Fase drie is gericht op uitstroming en het oefenen met zelfstandig wonen.

Dagbesteding

Aandacht voor structuur en duidelijkheid is een belangrijk onderdeel. Hierdoor wordt de leefwereld van de jongere overzichtelijk en veilig. Ook zorgen deze duidelijke structuur en kaders ervoor dat Vast en Verder ook een geschikte plek is voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

De jongeren leren weer mee te draaien in de samenleving, o. a. door een passende daginvulling en vrijetijdsbesteding. Door de structuur die dit biedt en door succeservaringen krijgen de jongeren het gevoel dat ze weer een plekje in de maatschappij hebben. Zo wordt hun afstand tot de arbeidsmarkt steeds kleiner. Daarnaast worden recidivekansen kleiner en worden dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld voorkomen.

➞ Kom jij ons team versterken? Check hier onze vacatures!