Kamertrainingscentrum Vast en Verder Lelystad

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Product
Vast en Verder
Gemeente
Lelystad
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier volwassenen (docx) cloud_download Aanmeldformulier Jeugd (docx)
Toon meer
Kamertrainingscentrum Vast en Verder Lelystad />
								<div class=
location_on
Jol 27-43
8243 GV Lelystad
phone

Informatie & kenmerken

Vast en Verder is een woontrainingsprogramma voor jongeren en jongvolwassenen die dak- en thuisloos zijn geweest. Zij zijn met justitie in aanraking geweest of dreigen dit te komen. Veel van de deelnemers hebben psychiatrische problemen en een verslaving. Binnen het programma van Vast en Verder wonen zij één tot twee jaar intern. In deze tijd leren ze onder andere sociale vaardigheden, woonvaardigheden en omgaan met verslavingsproblemen en schulden. We zoeken samen ook naar passende dagbesteding, zoals school of werk.

accessibility
Doelgroep
Jongeren
Volwassenen
outlined_flag
Indicatie
Wfz
Jw
Wlz
Wmo
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer

Specificaties

Beschermde wonen voor (jong)volwassen mannen

Vast en Verder is een erkend penitentiair woontrainingsprogramma voor (jong)volwassen mannen vanaf 17 jaar die dak- of thuisloos zijn. Bij de (jong)volwassenen is sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor hun ontwikkeling ernstig belemmerd wordt of stagneert. Veel (jong)volwassenen hebben psychiatrische problemen en zijn in aanraking geweest met justitie. Daarnaast is er bij een deel sprake van een licht verstandelijke beperking. Een traject bij Vast en Verder duurt gemiddeld 1,5 tot 2 jaar.

Begeleiding

Vast en Verder biedt 24-uursbegeleiding. Iedere deelnemer heeft een vaste persoonlijke begeleider die middels de herstelgericht methode maatwerk biedt. Samen wordt gekeken naar de talenten, kwaliteiten, wensen en mogelijkheden van de deelnemer. De blik is toekomst- en oplossingsgericht. We werken aan thema’s als woonvaardigheden, dagbesteding, sociale vaardigheden, de relatie met justitie, financiën en het werken aan (mogelijke) verslavingsproblemen. De hulpverlening heeft als doel dat de deelnemer zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de deelnemer bij de hulpverlening.

De hulpverlening bestaat uit drie fasen. Fase één is gericht op het leren kennen van de afdeling en het regelen van de belangrijkste praktische zaken. Bij Fase twee wordt toegewerkt naar Fase drie, wat betekent het oefenen met woonvaardigheden, het werken aan de persoonlijke doelen en het oefenen met nieuw aangeleerd gedrag. Fase drie is gericht op uitstroom en het oefenen met zelfstandig wonen.

Dagbesteding

Aandacht voor structuur en duidelijkheid is een belangrijk onderdeel. Hierdoor wordt de leefwereld van de deelnemer overzichtelijk en veilig. Ook zorgen deze duidelijke structuur en kaders ervoor dat Vast en Verder ook een geschikte plek is voor mensen met een licht verstandelijke beperking.


De deelnemers leren weer mee te draaien in de samenleving, o. a. door een passende daginvulling en vrijetijdsbesteding. Door de structuur die dit biedt en door succeservaringen krijgen de (jong)volwassenen het gevoel dat ze weer een plekje in de maatschappij hebben. Zo wordt hun afstand tot de arbeidsmarkt steeds kleiner. Daarnaast worden recidivekansen kleiner en worden dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld voorkomen.

➞ Kom jij ons team versterken? Check hier onze vacatures!

‘Gelukkig laten ze me hier in mijn waarde’

‘Gelukkig laten ze me hier in mijn waarde’

Lucien raakte verwikkeld in de wereld van drugssmokkel. Ternauwernood kon hij ontsnappen, door zich semi-bewust te laten oppakken.