Vast en Verder Lelystad

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Product
Vast en verder
Gemeente
Lelystad
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier (doc)
Toon meer
location_on
Jol 27-43
8243 GV Lelystad
phone
0320 224017

Informatie & kenmerken

Er is sprake van complexe problematiek, schulden, verslaving, geen vaste woonplek, geen startkwalificatie of werkervaring, relatie met justitie, geen stabiele thuissituatie en een sociaal netwerk

Specificaties

Beschermde woonvoorziening voor jonge mannen

Vast en Verder is een erkend penitentiair woontrainingsprogramma voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die dak- of thuisloos zijn. Bij de jongeren is sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert. Veel jongeren hebben psychiatrische problemen en zijn in aanraking geweest met justitie. Daarnaast is er bij een deel van de jongeren sprake van een licht verstandelijke beperking.

Begeleiding
Vast en Verder biedt 24-uursbegeleiding. Iedere jongere heeft een vaste persoonlijke begeleider die middels de herstelgericht methode maatwerk biedt. Dit betekent dat er samen met de jongere gekeken wordt naar diens talenten, kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. De blik is toekomst- en oplossingsgericht. Thema’s waaraan gewerkt wordt zijn onder andere woonvaardigheden, dagbesteding, sociale vaardigheden, de relatie met justitie, financiën en het werken aan verslavingsproblemen.

Er wordt gewerkt met drie verschillende fasen. Fase één is gericht op het leren kennen van de afdeling en het regelen van de belangrijkste praktische zaken. Bij Fase twee wordt toegewerkt naar Fase drie, wat betekent het oefenen met woonvaardigheden, het werken aan de op maat gemaakte doelen en het oefenen met nieuw aangeleerd gedrag. Fase drie is gericht op uitstroming en het oefenen met zelfstandig wonen

Dagbesteding
Aandacht voor structuur en duidelijkheid is een belangrijk onderdeel. Dit zodat de leefwereld van de jongere overzichtelijk en veilig wordt. Door deze duidelijke structuur en kaders is Vast en Verder ook een geschikte plek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

De jongeren leren weer mee te draaien in de samenleving, onder andere door een passende daginvulling en vrijetijdsbesteding. Door de structuur die dit biedt en door succeservaringen krijgen de jongeren het gevoel dat ze weer een plekje in de maatschappij hebben. Werkloosheid en hun afstand tot de arbeidsmarkt worden steeds kleiner. Daarnaast worden recidivekansen kleiner en worden dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld voorkomen.

Locatie
Vast en Verder biedt ruimte aan 25 jongeren, verdeelt over twee locaties. In Zeewolde bevindt zich de locatie voor vrouwen, in Lelystad die voor mannen. Iedere jongere heeft een eigen kamer. De huiskamers en de sanitaire voorzieningen worden gedeeld. 

Samenwerking met externe partijen
Vast en Verder sluit aan bij wat de jongere nodig heeft. Wanneer nodig is er contact met collega-instellingen of instanties, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. De hulpverlening heeft als doel dat de jongere zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de jongere bij de hulpverlening.