Dag- en nachtopvang Transformatorweg

Zorgaanbod
Maatschappelijke opvang
Beschrijving
Opvang voor dak- en thuisloze mensen
Product
Nachtopvang
Gemeente
Amsterdam
Plaatsen:
50
Aanmelden

Bel met de CTMO via het Informatie- en adviespunt Centrale Toegang op 020 - 555 5996 op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Of mail naar informatiepuntcentraletoegang@ggd.amsterdam.nl

Dag-  en nachtopvang Transformatorweg  />
								<div class=
location_on
Transformatorweg 6
1014 AK Amsterdam

Informatie & kenmerken

De nachtopvang is bedoeld voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Naast een slaapplek, kunnen ze hier ook een douche nemen en een maaltijd krijgen. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorstromen naar andere vormen van hulp, een eigen woonplek en werk of dagbesteding.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
outlined_flag
Indicatie
Wmo
euro_symbol
Eigen bijdrage
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Gedeelde kamer
directions_bus
OV-locatie op loopafstand

Specificaties

DNO Transformatorweg 

De Transformatorweg is een dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen mensen met een combinatie van complexe problemen, zoals: verslavingen, schulden, een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. In de Transformatorweg krijgen zij begeleiding, onderdak en eten. Ook worden ze geholpen bij het vinden van huisvesting, dagbesteding of werk. Deelnemers verblijven kortdurend in de Transformatorweg en gaan vervolgens over naar een andere voorziening of een eigen woning.

Voor wie?

De Transformatorweg is er voor dak- en thuisloze mensen die vaak problemen ervaren op meerdere leefgebieden; onder andere psychiatrische stoornissen, een verstandelijke handicap, verslaving en schulden.

Onze aanpak

We leggen contact met de deelnemers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of we ze mogelijk ergens mee kunnen helpen. We ondersteunen ze om weer deel te nemen aan het ‘gewone’ leven. Samen zoeken we naar een zinvolle dagbesteding die aansluit op de eigen kracht van de deelnemer. De Transformatorweg is een brug naar andere vormen van hulpverlening. 

Bij de Transformatorweg hebben we verschillende praktische diensten voor dak- en thuisloze mensen. Elke deelnemer komt in contact met de zorgcoördinator om in kaart te brengen hoe het traject eruit gaat zien. Vervolgens krijgt men een persoonlijk begeleider om praktische zaken mee af te stemmen en uit te voeren. 

Aanmelden

Bel met de CTMO via het Informatie- en adviespunt Centrale Toegang op 020 - 555 5996 op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Of mail naar informatiepuntcentraletoegang@ggd.amsterdam.nl