Sociaal pension Adelante 1

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek
Product
Huis en Haard
Gemeente
Utrecht
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier (doc)
Toon meer
location_on
Royaards van de Hamkade 4
3552 CM Utrecht
phone
030 2422809

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met een verslaving. Zelfstandig wonen lukt niet.

Specificaties

Beschermd wonen voor dak- en thuislozen met psychiatrische problemen

Huis en Haard biedt onderdak en begeleiding voor dak- en thuisloze mensen met complexe chronische psychiatrische problematiek, soms in combinatie met verslaving, die niet zelfstandig kunnen wonen. Middelengebruik is niet toegestaan. 

Het doel van Huis en Haard is bewoners vooruit helpen, zodat zij zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Daarvoor bieden wij niet alleen begeleiding bij het wonen, maar ook groepsactiviteiten en individuele begeleiding. De aard van de begeleiding is gericht op stabilisatie en continuering van de leefsituatie en waar mogelijk ontwikkelingsgericht. Zo gaan we bijvoorbeeld samen op zoek naar passende dag- en vrijetijdsbesteding en werk. Op deze manier kunnen we ook bijdragen aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Persoonlijke begeleiding
Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Samen wordt er gekeken naar de leefsituatie en hoe deze verbeterd kan worden zodat herstel van het gewone leven plaatsvindt. Belangrijke onderdelen hierbij zijn structuur, sociale vaardigheden en dagbesteding en/of werk. Bij de begeleiding van onze deelnemers werken we samen met ketenpartners op het gebied van financiën, psychiatrie en verslaving. Zo kunnen wij onze bewoners ondersteuning geven op allerlei gebieden: een totaalpakket, afgestemd op de behoefte van de hulpvrager.

Fasesysteem
Huis en Haard werkt volgens een fase systeem. Fase 1 is gericht op langdurig verblijf, waarbij ook eventuele (lichte) verzorging mogelijk is. Bij Fase 2 wordt toegewerkt naar Fase 3. Fase 3 is gericht op uitstroming en het oefenen met zelfstandig wonen. Bij deze fase is de begeleiding aanwezig van 09.00 tot 17.00 uur, maar wel altijd 24/7 in de buurt.

Faciliteiten
Adelante 1 biedt plek aan 28 deelnemers, zowel man als vrouw vanaf 18 jaar. Deelnemers beschikken over een eigen kamer met badkamer, toilet en keukenblok. 9 van deze kamers zijn ingericht voor mindervalide deelnemers, die rolstoelafhankelijk zijn en lichte zorg nodig hebben.