Zij aan Zij Zeewolde

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor vrouwen en (tiener)moeders
Product
Zij aan Zij
Plaatsen:
16
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier volwassenen (docx) cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
Zij aan Zij Zeewolde />
								<div class=
location_on
Vlierbesplein 1-5
3892 CV Zeewolde
phone

Informatie & kenmerken

Zij aan Zij is onze opvang voor vrouwen, alleenstaande moeders en vrouwen met kinderen. Deze, vaak jonge, vrouwen zijn op straat terechtgekomen met hun kind(eren) of ongepland zwanger geraakt. Zij hebben vaak psychische problemen en een verslaving. Bij ons vinden ze een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. We gaan ook samen aan de slag met dagbesteding, zoals werk of school.

accessibility
Doelgroep
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
outlined_flag
Indicatie
Jw
Wlz
Wmo
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer

Specificaties

Kansrijke start voor moeder en kind

Zij aan Zij is een 24-uurs behandelsetting met een specialistisch behandel- en begeleidingsaanbod voor moeder en kind. Deze moeders hebben geen zelfstandige woonruimte en kunnen niet in hun eigen sociale netwerk worden opgevangen.

Moeder en kind horen samen. Daarom willen we onnodige uithuisplaatsing voorkomen. Zij aan Zij biedt een behandeltraject om problemen op te lossen en vaardigheden aan te leren waardoor zij op elk levensgebied toe werken naar een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk bestaan.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Voor wie?

Zij aan Zij is bedoeld voor (aanstaande) moeders tot ongeveer 30 jaar met complexe (vaak transgenerationele) problematiek op meerdere levensgebieden. Deze multiproblematiek vertaalt zich in psychosociale, psychi(atri)sche klachten en/of een licht verstandelijke beperking. Met deze bagage worden zij moeder.

Behandeling

Zij aan Zij biedt een veilige en stabiele basis om te werken aan zelfredzaamheid en opvoedvaardigheden. Samen brengen we problemen in kaart en stellen we doelen om aan te werken. We gaan hierbij herstelgericht te werk en sluiten aan op de individuele wensen en mogelijkheden van de bewoonster. Ook besteden we aandacht aan netwerkversterking.

De moeders worden ‘in hun kracht gezet’ en leren de zorg en verantwoordelijkheid voor hun kind op zich te nemen. Hierdoor vermindert disregulatie en worden intergenerationele gevolgen voorkomen. Zo worden de ontwikkelingskansen van het kind vergroot. Ook gaan we op zoek naar dagbesteding, werk of scholing en opvang voor de kinderen. Het uitgangspunt hierbij is dat het welzijn en de veiligheid van het kind geborgd worden. Dit wordt mede gerealiseerd door de methodiek veerkracht.

De behandeling verloopt in drie fases en duurt gemiddeld 1,5 jaar. We streven ernaar dat de moeder en kind(eren) bij uitstroom op zichzelf kunnen gaan wonen met ambulante begeleiding.

Fase 1

Fase 1 is de inhuizings-/observatiefase. Deze fase duurt ongeveer 6 weken. De bewoonster en haar kind(eren) kunnen in deze periode wennen aan de nieuwe woon- en leeromgeving en kennis maken met de begeleiders en medebewoners. De begeleiders ondersteunen bij de belangrijkste praktische zaken. Zo leren we elkaar kennen en krijgen we inzicht in de situatie en mogelijke doelstellingen van de bewoonster. 

Alle informatie wordt gevat in een behandelplan met concrete doelen. Fase 1 eindigt met een evaluatie waarin dit plan samen met de persoonlijk begeleider, gedragswetenschapper en bewoonster wordt vastgesteld.

Fase 2

Fase 2 is de veranderingsfase. Deze fase duurt gemiddeld 1 jaar. In fase 2 wordt vanuit het behandelplan op verschillende onderdelen getraind, zoals woon-, opvoed-, sociale vaardigheden of dagbesteding. Dit hangt af van wat de bewoonster en haar kind(eren) nodig hebben. Mogelijk werken we hierbij samen met een andere instantie, zoals de GGZ. Ook wordt gefocust op het opbouwen van een netwerk waar de bewoonster later (indien nodig) op kan terugvallen. 

Elke 3 maanden vindt er een tussenevaluatie plaats waarbij de persoonlijk begeleider, koppelbegeleider en de bewoonster aanwezig zijn. Soms sluiten hier ook de gedragswetenschapper, externe hulpverlenende partijen en iemand uit het netwerk van de bewoonster bij aan. Samen kijken we wat nog uitgevoerd moet worden en stellen we eventueel het behandelplan bij. Ook maken we afspraken over de voorwaarden om naar de volgende fase te gaan. 

Fase 3

Fase 3 is de zelfstandigheids-/uitstroomfase. Deze fase duurt gemiddeld een half jaar. De bewoonster heeft haar doelen uit het behandelplan (grotendeels) behaald, waardoor de nadruk in deze fase ligt op stabilisatie van de aangeleerde vaardigheden en zo veel mogelijk zelfstandigheid. In de laatste periode vindt ook de overdracht naar ambulante begeleiding plaats, zodat de ambulant begeleider bekend is op het moment dat de bewoonster kan uitstromen.

Behandeling van het kind

Binnen Zij aan Zij krijgt het kind handelingsgerichte diagnostiek om de behandeling en begeleiding goed af te stemmen op de situatie waarin moeder en kind zich bevinden. 

Programmaonderdelen

Binnen Zij aan Zij zijn verschillende behandelinterventies (afhankelijk van de indicatie) mogelijk.

Voor moeder
 • Traumabehandeling
 • EMDR
 • CGT
 • Schematherapie
Ten behoeve van de moeder-kind interactie
 • Theraplay
 • Triple P
 • Video interactie begeleiding (gehechtheid)
Voor het kind
 • Kinder- en jeugdcoaching

Indicaties

Voor Zij aan Zij is een van de volgende indicaties nodig:

 • WLZ LVG of WLZ VG06
 • WMO beschermd wonen
 • Jeugdhulp met verblijf
 • IFZO
 • Maatwerkafspraak met gemeente van herkomst
 • Voor de kinderen is een indicatie nodig vanaf de dag van de geboorte

Wonen

Zij aan Zij biedt ruimte aan 14 – 16 moeders. Elke bewoonster heeft, samen met haar kind(eren), twee eigen kamers. In benodigdheden voor het eerste levensonderhoud kan eventueel worden voorzien. Voorzieningen zoals een keuken, woonkamer en badkamer worden gedeeld. 

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!