Moeder-kindhuis Zij aan Zij

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor vrouwen en (tiener)moeders
Product
Zij aan zij
Gemeente
Zeewolde
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier (doc)
Toon meer
location_on
Vlierbesplein 1-5
3892 CV Zeewolde
phone
036 5220250

Informatie & kenmerken

Er is sprake van complexe problematiek, schulden, verslaving, geen vaste woonplek, geen werk of school, (ongewenste) zwangerschap, of moeite met opvoedingsvraagstukken. 

Specificaties

Beschermde woonvoorziening voor (aanstaande) moeders met kinderen

Zij aan Zij is een 24-uurs beschermde woonvoorziening voor (aanstaande) jonge moeders tot ongeveer 30 jaar oud, die vanwege complexe multiproblematiek nog niet zelfstandig kunnen wonen en leven. Zij hebben geen eigen woonruimte en kunnen niet in het eigen netwerk opgevangen worden. Zij aan Zij biedt deze jonge moeders een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en stellen we doelen om uiteindelijk toe te werken naar zelfstandig wonen.

Deelnemers bij Zij aan Zij hebben te maken met ernstige problemen op verschillende leefgebieden. De aanwezigheid van psychosociale of psychi(atri)sche klachten en/ of een licht verstandelijke beperking liggen hieraan ten grondslag. Dit vertaalt zich in de praktijk veelal in de aanwezigheid van financiële problemen (waaronder schulden), een justitieel verleden en grensoverschrijdend gedrag.

Begeleiding
Het uitgangspunt bij Zij aan Zij is dat het welzijn en de veiligheid van het kind geborgd worden. Zij aan Zij werkt herstelgericht en sluit aan bij wat de deelnemer nodig heeft. Zo helpen we heel concreet bij de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en het aanvragen van een uitkering. Daarnaast leren deelnemers hun problemen de baas te worden en te blijven. We onderhouden contact met collega-instellingen of instanties, bijvoorbeeld bij schulden, verslaving of psychiatrie. Met als doel dat de deelnemers zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Ook werken we eraan dat minderjarige kinderen bij hun moeder kunnen (blijven) wonen. We stimuleren jonge moeders om naar school te gaan. En waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de cliënt bij de hulpverlening.

Faciliteiten
Zij aan Zij biedt ruimte aan 14 – 16 jonge vrouwen. De deelnemers hebben, samen met hun kinderen, een eigen kamer. In benodigdheden voor het eerste levensonderhoud kan eventueel worden voorzien. De basisvoorzieningen zoals een keuken en badkamer worden gedeeld.

Dagbesteding
De vrouwen en hun kinderen doen mee in de samenleving, onder andere door een passende dag- en vrijetijdsbesteding. Samen met de deelnemer gaan we op zoek naar scholing en/of werk (eventueel via de eigen jobcoachafdeling van het Leger des Heils) en zoeken we naar kinderopvang of een school voor de kinderen. Door de focus op school en/of werk draagt Zij aan Zij bij aan een startkwalificatie en arbeidsintegratie van (jonge) deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor voorkomt Zij aan Zij dakloosheid, overlast, criminaliteit en uithuisplaatsing van kinderen.

Wat maakt Zij aan Zij uniek?
Wat het moeder- kindhuis Zij aan Zij uniek maakt is dat het traject zich naast de reguliere zorg voor moeder richt op de ontwikkeling van de kinderen. Dit betekent dat wij samen met de moeder gaan kijken wat er nodig is voor hun kind(eren) om gezond en veilig op te kunnen groeien tot sterke en zelfstandige personen. Dit betekent dat we eerst samen met de moeder onderzoeken hoe het kindje zich ontwikkelt, hoe het gaat tijdens dagelijks activiteiten, welk gedrag het kindje laat zien en hoe de relatie is met moeder. Hierna gaan we in gesprek over wat er eventueel nodig is aan ondersteuning voor moeder en kind(eren). Onder andere de methode video home training wordt hiervoor gebruikt.

Duur van het traject
Gemiddeld is de duur van het traject 1 tot 2 jaar.