Jongeren Zuidoost

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (langdurig)
Product
In Balans
Gemeente
Amsterdam
Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor begeleiding of hulp? Of wilt u meer informatie ontvangen over een hulptraject? Bij het Bureau Traject Management (BTM) kunt u terecht voor INFORMATIE & ADVIES en zij verzorgen de begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Amsterdam. Voor AANMELDEN kunt u met ingang van 1 april 2021 terecht bij de Buurtteams in Amsterdam. Dat loopt niet meer rechtstreeks via het BTM, zij verwijzen u door naar de website www.buurtteamamsterdam.nl waar u alle gegevens vindt over de buurtteams, de locaties en contactgegevens.  

Het BTM informeert en adviseert deelnemers, verwijzers en behandelaars naar de juiste route van aanmelding voor de producten in zorg en dagbesteding. Binnen de buurtteams vindt de aanmelding en toewijzing van zorg plaats. Toewijzing gebeurt door middel van het toekennen van een beschikking. Daarna stelt het BTM (mede) een zorgtraject op en zorgt ze ervoor dat het ingezette zorgtraject zo effectief mogelijk wordt doorlopen.  

Het BTM informeert en adviseert u graag over al uw vragen over aanmelding, wachtlijsten, plaatsing, indicaties en casusbesprekingen. Ook voor vragen over de verschillende locaties kunt u bij ons terecht. 

Het Bureau Traject Management is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 uur op: 020-6301111.

Medewerkers van de buurtteams kunnen voor consultatie en advies rechtstreeks bellen met: 088-0654825.

Toon meer
location_on
Contactadres
Daalwijk 17
1102 AA Amsterdam

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van complexe problematiek zoals verslaving, geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen, schulden.

Specificaties

Voor wie?

Jongeren Zuidoost is een semi-ambulante begeleidingsvoorziening voor jongeren in de leeftijd van 21 tot en met 27 jaar met een licht verstandelijke beperking.

Op de afdeling Jongeren Zuidoost is er plek voor 11 jongeren die ondersteuning nodig hebben op het gebied van zelfstandig wonen. Iedere jongere heeft een eigen studio met keuken en sanitair. Op de achtergrond is er begeleiding aanwezig om de jongeren te helpen bij het behalen van doelen, ter bevordering van zelfstandigheid.

Onze aanpak

Jongeren Zuidoost is er voor de jongeren die eigenlijk tussen wal en schip vallen; jongeren die te zelfstandig zijn voor een leefgroep maar waarvoor de stap naar een eigen woning nog te groot is. Er wordt zorg op maat geboden, wat dus per jongere kan verschillen. De begeleiding is zodanig op de achtergrond dat jongeren zelf aan moeten kunnen geven als zij iets nodig hebben. Ook wordt er gewerkt aan het creëren en bestendigen van het netwerk, zodat de jongeren ook na uitstroom een vangnet hebben waar zij op kunnen bouwen.