Jeugdhuis Groningen Jensemaheerd

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Groningen
Aanmelden

Aanmelden crisis Jeugdhulp (24/7)
Tel: 088 - 065 2240
(b.g.g.: 06-1531 8569)

Voor overige vragen:
Bureau Trajectmanagement is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 088-0652288 en trajectmanagement.no@legerdesheils.nl 


Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.
Toon meer
location_on
Contactadres
Jensemaheerd 175
9736 CL Groningen

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

accessibility
Doelgroep
Jongeren

Specificaties

Het jeugdhuis en trainingshuis Jensemaheerd in Groningen richt zich op een gemengde groep jongeren in de leeftijd van ongeveer 14 tot 19 jaar met internaliserende en externaliserende gedragsproblemen. Er is sprake van sterke diversiteit in de problematiek bij de jongeren: (risico)jongeren waarbij veelal problemen op meerdere gebieden spelen. Onze begeleiding richt zich op het werken aan doelen en competentievergroting. 

Doelen

Met intensieve begeleiding werken we samen met de jongere aan de gestelde doelen. Centraal staat het herstel van het gewone leven, vergroten van de zelfstandigheidsvaardigheden, inhalen van ontwikkelingsachterstanden en het bereiken van een positieve gedragsverandering. We bieden ondersteuning bij contact met de ouders en het steunnetwerk, structuur en een passende dagbesteding.

Hoeveel plaatsen?

Op de groep hebben we plek voor zeven jongeren, op het trainingshuis voor vier. Qua duur en intensiviteit bieden we op maat aangepaste trajecten om aan te sluiten bij de behoeften en hulpvragen van de jongere. Gemiddeld verblijft een jongere een tot twee jaar bij ons. Tijdens deze periode wordt wanneer mogelijk toegewerkt naar terugkeer naar huis. Is terugkeer naar huis niet mogelijk, dan werken we samen met de jongere fasegewijs naar een zelfstandige woonplek of een ander passend hulpverlenings- en verblijfsperspectief.  

Herstel gewone leven

Het einddoel waaraan gewerkt wordt met de jongere is het herstel van het gewone leven: de jongere heeft grip op zijn leven. Daarnaast heeft de jongere inzicht in zijn krachten en bezit hij praktische en sociale vaardigheden om op een gezonde en betekenisvolle manier deel te nemen aan zijn of haar eigen netwerk en aan de maatschappij.