Huis en Haard Breda

Aanmelden

In regio Breda bieden we op twee locaties Beschermd Wonen aan jongvolwassenen met psychiatrische problematiek. Een van de deze locaties biedt abstinent wonen.

Wilt u een client aanmelden of in gesprek gaan over een mogelijke aanmelding? . Neem contact op met het Bureau Trajectmanagement (BTM). Twijfelt u of het Leger des Heils iets kan betekenen in een bepaalde casus? Neem dan ook vrijblijvend contact op, dan denken we graag met u mee!

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur bereikbaar via 088 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl. Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

location_on
Aardenhoek 4
4817 NE Breda

Informatie & kenmerken

access_time
24-uursbegeleiding

Specificaties

Bij Huis en Haard Breda wonen mensen met psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. De meeste van hen zijn dak- of thuisloos geweest.

Beschermd Wonen Terheijden: Op deze locatie wordt er 24/7 begeleiding geboden aan jongvolwassenen (18-34 jaar) met psychiatrische problematiek die niet zelfstandig kunnen wonen. De meesten van hen zijn dak- en thuisloos geweest. Bewoners krijgen hulp bij het vinden van structuur en een passende dagbesteding, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Abstinent Wonen De Blink biedt16 plaatsen beschermd wonen in twee groepen van maximaal 8 bewoners. Dit zijn (jong)volwassenen die aan hun herstel willen werken na een klinische opname wegens verslavingsproblematiek. De woongroep is een locatie waar 24 uur per dag begeleiding geboden wordt.

Naast clean blijven is een van de doelstellingen het bieden van perspectief aan bewoners, denk hierbij aan perspectief op participatie, scholing en arbeid, zelfstandig wonen, etc.

Persoonlijk begeleider: Iedere bewoner heeft naast de ondersteuning op de woongroep een persoonlijk begeleider die samen met de deelnemer het traject en zorgplan uitzet en bewaakt.

Woonbegeleider: Aan iedere bewoner wordt naast de persoonlijk begeleider ook een woonbegeleider gekoppeld, die fungeert als eerste aanspreekpunt op de woonlocatie.

Gedragsdeskundige: De gedragsdeskundige beoordeelt de zorgplannen, is beschikbaar voor consultatie, kijkt mee en adviseert bij complexe casuïstiek.