Housing First Jongeren

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding en hulp
Beschrijving
Woning met ambulante begeleiding
Product
Housing first
Gemeente
Den Haag
Aanmelden

Aanmelding verloopt via het Daklozenloket Den Haag of het Bureau Traject Management (BTM). BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur op 088 065 29 00 en via nw.btm@legerdesheils.nl.

Housing First Jongeren />
								<div class=
location_on
Binckhorstlaan 287
2516 BC Den Haag

Informatie & kenmerken

Bij Housing First krijgen mensen die dak- of thuisloos zijn geweest hulp aan huis (ambulante begeleiding) en een zelfstandige woonplek. Zij hebben vaak meerdere problemen, zoals een psychiatrische stoornis, verslaving, geen sociaal netwerk, eenzaamheid of schulden. Housing First geeft een stabiele basis, van waaruit ze samen met ons aan hun problemen kunnen werken.

accessibility
Doelgroep
Jongeren

Specificaties

Speciaal voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar die dakloos zijn, of worden, is er Housing First Jongeren. Housing first betekent: eerst een woning. Een eigen huis biedt veiligheid, rust en autonomie: de basis om problemen aan te pakken en het volwassen bestaan op te bouwen. Voorwaarde is dat de jongeren begeleiding ontvangen als ze een woning hebben.

Jongeren die deelnemen aan Housing First worden intensief begeleid door professionals. De professionals nemen niet de regie, maar staan naast de jongere. Ze helpen hen om de juiste keuzes te maken bij alles wat op hun pad komt. Ze zijn een positieve en steunende factor in iemands leven. Ze zijn er in goede en in slechte tijden en snappen dat het soms niet in één keer lukt.

“De termijn van onze begeleiding is onbeperkt en bepaalt de jongere zelf. Als een jongere zegt: ik heb je niet meer nodig, dan ben ik trots.”
(Senait, persoonlijk begeleider Housing First Jongeren)

Housing First Jongeren is bedoeld voor jongeren die door hun ernstige of complexe problematiek geen passende hulp krijgen. Deze jongeren kunnen vaak niet goed aarden in een groep, bijvoorbeeld een locatie voor beschermd wonen. Wat deze jongeren nodig hebben, is een individuele plek om in hun eigen ontwikkelingstempo op weg naar volwassenheid te gaan.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Kernprincipes

Het programma Housing First Jongeren is gebaseerd op 5 kernprincipes. Dit zijn:

Onvoorwaardelijke toegang tot huisvesting

Housing First Jongeren stelt dat wonen een mensenrecht is. Dit geldt ook voor jonge mensen. Er zijn daarom geen voorwaarden aan verbonden. Zoals het accepteren van behandeling of stoppen met middelengebruik. Het is belangrijk dat de woning voldoet aan de behoefte passend bij deze leeftijdsfase. Een eigen woning betekent een ‘thuis’ met het recht op privacy. Er is sprake van een zelfstandige woonruimte met een eigen voordeur waar niemand anders een sleutel van heeft. Daarnaast is de wettelijke beschermde verblijfszekerheid van toepassing. Het gaat dus nooit om een tijdelijk onderkomen en de bewoner kan niet zomaar uit zijn of haar huis worden gezet. Voor jongeren is het van belang dat de huisvesting veilig en betaalbaar is. Wanneer de ondersteuning vanuit Housing First Jongeren stopt, kan iemand gewoon in zijn of haar huis blijven wonen.

Respecteren en versterken van de autonomie

De jongeren ondersteund door Housing First behouden zelf de regie over hun toekomst en bepalen ze hun eigen doelen. Binnen de lokale beschikbare mogelijkheden hebben deelnemers zoveel mogelijk keuze in locatie en type woning. Housing First Jongeren is erop gericht om deelnemers geïnformeerde en overwogen keuzes te laten maken. Het betekent dan ook niet dat iemand kan doen wat hij of zij wil zonder rekening te houden met de wereld om hem of haar heen. Begeleiders zijn zich bewust van de leeftijd en het cognitief vermogen van de persoon die zij ondersteunen. Binnen de mogelijkheden geven zij de jongeren maximale keuzevrijheid op alles wat hun leven raakt.

Persoonsgerichte ondersteuning zonder tijdslimiet

Ieder mens is uniek. Sommige jongeren hebben meer, en langer ondersteuning nodig dan anderen. De professionals van Housing First jongeren blijven zo lang als nodig onderdeel van iemands leven en bieden flexibele ondersteuning. Zodat er genoeg vertrouwen en financiële stabiliteit kan worden opgebouwd om uiteindelijk onafhankelijkheid te bereiken. Dit duurt meestal een aantal jaar, totdat de jongere het leven naar wens heeft opgebouwd.

Krachtgerichte ondersteuning

Housing First Jongeren biedt meer dan alleen huisvesting. Veel van de jongeren hebben traumatische ervaringen opgedaan die cognitieve ontwikkeling, de besluitvorming en het vermogen om zich te hechten ondermijnen. Binnen Housing First wordt gewerkt aan het opbouwen van vaardigheden, gezondheid en veerkracht. De ervaring leert dat dankzij deze op kracht gerichte aanpak de eigenwaarde groeit en het toekomstperspectief hoopvoller wordt. Een gezonde overgang naar volwassenheid staat hierbij centraal. Iedereen heeft mogelijkheden om een positief leven op te bouwen. Vertrouwen in de goede afloop is hierbij onmisbaar. Zodat de jongeren een kans krijgen om tot hun volle potentie te komen en gaan geloven in zichzelf en in de toekomst.

Sociale inclusie

Als jonge mensen dakloos zijn of geen stabiele woonsituatie hebben, hebben ze vaak te maken met uitsluiting. Sociale inclusie is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van jongvolwassenen. Bovendien komt de stabiliteit van wonen in gevaar wanneer iemand sociaal geïsoleerd is. Daarom vormt dit een belangrijk onderdeel van Housing First Jongeren. De focus ligt op het opbouwen van sterke punten, vaardigheden en relaties. Zo wordt de deelname aan zinvolle activiteiten zoals werk of opleiding gestimuleerd. Op deze manier krijgt iemand weer een duidelijke plek in de samenleving. Ook is er oog voor het opbouwen van een netwerk waarop iemand kan terugvallen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het herstellen van de banden met familie, maar ook om het aangaan van nieuwe relaties.

Lees meer over Housing First Jongeren

"Iedereen moet gewoon een eigen huis hebben!"

"Iedereen moet gewoon een eigen huis hebben!"

09 december 2022 •
Vanwege het succes van Leger des Heils Housing First voor volwassenen is er in januari 2018 ook gestart met Housing First Jongeren (HFJ). Het gaat om jongeren...