Gezinshuizen provincie Utrecht

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
Gezinshuizen provincie Utrecht />
								<div class=
location_on
Pallas Athenedreef 27
3561 PE Utrecht

Informatie & kenmerken

JongLeren helpt kinderen en jongeren met een complexe hulpvraag. Ze hebben bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, schulden, gebruiken middelen, verzuimen school of zijn in aanraking geweest met de politie. Daarnaast is er vaak  sprake van gedragsproblematiek en problemen in het eigen netwerk. Door hulp op maat leggen we een stabiele basis waar de jeugdige mee verder kan. Deze hulp kan allerlei vormen krijgen en de veiligheid van het kind staat altijd voorop.

accessibility
Doelgroep
Kinderen
Jongeren

Specificaties

Kleinschalige jeugdhulp voor jeugdigen

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij één of meerdere jeugdigen tussen de 5 en 18 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Het gaat om jeugdigen die voor kortere of langere periode niet thuis kunnen wonen. De problematiek is zo complex en meervoudig dat plaatsen in een pleeggezin (nog) niet mogelijk is. In dat geval kunnen onze gezinshuisouders, met hun eigen kerngezin, toch een gezinssituatie bieden, waarin er, waar nodig, extra hulp en ondersteuning ingezet kan worden.

Kinderen ontwikkelen zich het best in een (gezins)situatie waar rust, voorspelbaarheid en geborgenheid te vinden is. Dit is wat een gezinshuis ook in de basis te bieden heeft. Een gewoon huis in een gewone wijk, waar ouders de zorg voor jeugdigen op zich nemen. De dagelijkse gang van zaken is er overzichtelijk en stimuleert de jeugdigen om ‘mee te doen’. Het uitgangspunt van alle hulp is gericht op het herstel van het gewone leven. 

Eigenheid

We vinden het belangrijk dat de jeugdigen in al hun eigenheid tot hun recht mogen komen. Daarbij blijft het gezin van herkomst een belangrijke en blijvende plek houden in het leven van een kind. Gedeeld opvoederschap tussen gezinshuisouders en biologische ouders is daarom altijd de ambitie binnen de zorg voor de jeugdigen, zodat de jeugdigen voldoende ruimte en vrijheid ervaren om op te groeien in twee families. Het uitgangspunt is dat jeugdigen zo lang als het nodig is in het gezinshuis kunnen blijven wonen, totdat het weer terug kan naar het eigen gezin, eventueel met ambulante ondersteuning of naar een andere (liefst zo licht mogelijk) beter passende vorm van hulpverlening.

Professioneel

Op professionele wijze bieden de gezinshuisouders 24/7 verzorging, opvoeding en hulpverlening aan jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek. Gezinshuisouders krijgen daarbij intensieve ondersteuning van een multidisciplinair team, waaronder een gedragswetenschapper en trajectmanager. Samen wordt er gekeken hoe de hulp en begeleiding die nodig is voor de jeugdigen optimaal vorm gegeven kan worden.
Bij elke plaatsing wordt er zorgvuldig gekeken naar de juiste matching.

Gezinsgroepen

In een gezinsgroep wonen jongeren die vanwege een complexe hulpvraag extra begeleiding nodig hebben óf waarvan de problematiek te intensief is om deze als gezinshuisouders alleen te dragen. Om de gezinshuisouders extra te ondersteunen en/of passende extra begeleiding aan de jongere te bieden, wordt een gezinsgroep standaard ondersteund door een pedagogisch medewerker. Dit als aanvulling op de inzet van de gezinshuisouders. De pedagogisch medewerker werkt samen met de gezinshuisouders in de gezinsgroep. Ten behoeve van deze extra ondersteuning is er sprake van een hoger tarief dan het reguliere gezinshuistarief.

Extra aanbod

Binnen de gezinshuizen zijn er regio breed 2 aanleunappartementen/studio's beschikbaar. Deze 2 plekken zijn ter aanvulling op het bestaande residentiële aanbod voor jongvolwassenen richting zelfstandigheid, beschermd wonen of tienermoeders. Het betreft een prikkelarme en beschutte woonomgeving waarbij gezinshuisouders 24x7 beschikbaar zijn en begeleiding bieden. Op basis van beschikbaarheid en zorgvuldige matching kan hier op basis van een maatwerkconstructie gebruik van worden gemaakt.

Daarnaast bieden we bij één van onze gezinshuizen plekken in een fasehuis aan, dit is gesitueerd naast het gezinshuis, waar jongeren kunnen oefenen met zelfstandigheid in de nabijheid van gezinshuisouders. Jongeren zijn onderdeel van het gezinssysteem, eten met regelmaat mee binnen het gezin en leren stapsgewijs meer op eigen benen te staan, in een veilige omgeving. Zo'n mogelijkheid kan net hetgeen zijn dat iemand nodig heeft om vervolgens in vertrouwen vervolgstappen te kunnen nemen.

Voor jongeren die al wel klaar zijn voor een volgende stap, maar nog niet zelfstandig kunnen wonen is er ook een vervolgplek beschikbaar op fietsafstand.

➞ Kom jij ons team versterken? Check hier onze vacatures!

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

‘Het gaat heel goed met mij’

‘Het gaat heel goed met mij’

09 augustus 2022 •
28 dagen, zolang zou Sanne* (17) uit huis worden geplaatst. Inmiddels woont ze ruim acht jaar niet meer thuis bij haar moeder en broertjes, maar in een...
Weekendgezin: een verrijkende ervaring!

Weekendgezin: een verrijkende ervaring!

22 september 2022 •
Al zes jaar lang verwelkomen Karina en Marcel Ibrahim in hun huis en hart. Een keer in de maand komt hij een weekend bij het stel logeren. En zomers is...