Domus+ Vrieheide Heerlen

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met een verslaving, psychiatrische problematiek en verstandelijke beperking
Product
Domus+
Gemeente
Heerlen
Aanmelden

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is bereikbaar via 06 10 32 63 31 en zo.btm@legerdesheils.nl

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Toon meer
location_on
Oude Brunsummerweg 76
6414 SL Heerlen

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van een langdurige verslaving, psychiatrische problematiek, schulden, geen vaste woonplek, werk of dagbesteding, geen netwerk, relatie met justitie, overlast gevend en een licht verstandelijke beperking.

Specificaties

Domus+ Vrieheide in Heerlen

Beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problemen

Doelstelling | Domus+ is een beschermde woonvorm voor volwassen mannen en vrouwen met een licht verstandelijke beperking, die veelvuldig in aanraking (dreigen te) komen met justitie en vaak problematisch middelen gebruiken. Domus+ biedt stabiliteit en veiligheid. Samen met de bewoner brengen we de hulpvragen in kaart en werken we aan een passend perspectief.

Domus+ Vrieheide is een beschermde woonvorm in Heerlen met 24-uursbegeleiding. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. De hulpverlening sluit aan bij de zorgvraag van de bewoner, met als doel dat de bewoner zo zelfstandig mogelijk kan meedoen in de samenleving. We bieden een duidelijke structuur en gaan aan de slag met leefgebieden als woonvaardigheden, dagbesteding, verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met justitie.

Op de locatie wordt gebruik van middelen gedoogd. In het persoonlijk plan worden afspraken gemaakt over middelengebruik. Bij Domus+ werken we met huisregels zoals het deurbeleid. Om rust en veiligheid te waarborgen, moet iedere bewoner zich bij binnenkomst of verlaten van de unit melden.

Dagbesteding en werk | Bewoners worden bij de Werkmeester of Relim begeleid naar dagbesteding of werk. Voor bewoners die een beschermde werkplek nodig hebben of door de problematiek niet buiten de locatie kunnen werken, biedt Domus+ werkzaamheden/activiteiten aan op locatie. Denk hierbij aan meehelpen met koken of het onderhouden van de tuin. Bewoners kunnen aangeven waar hun wensen en behoeften liggen en samen wordt dan gekeken hoe we hier aan kunnen voldoen. 

Daarnaast is er in februari 2021 een aparte dagbestedingsunit in de tuin van Vrieheide geplaatst. Twee medewerkers dagbesteding bieden hier begeleiding bij arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbestedingsactiviteiten. Onder arbeidsmatige activiteiten vallen bijvoorbeeld het verzorgen van de groenvoorziening, een klusteam, een mini-bibliotheek voor buurtbewoners, inpakwerkzaamheden (50|50 Packaging), verbetering van de leefbaarheid in de wijk door het opruimen van zwerfafval of het verzorgen van bloembakken, en het maken van een nieuwsbrief voor de buurt. Belevingsgerichte activiteiten zijn onder andere het verzorgen van dieren zoals kippen en konijnen, en creatieve activiteiten waaronder kleuren, knutselen en schilderen.

Maatschappelijk belang | Domus+ draagt bij aan het terugdringen van recidive. Dit voorkomt dakloosheid, overlast en criminaliteit. Ook kan het bijdragen aan het terugdringen van het individuele gebruik van middelen. Hiervoor werken we samen met deskundigen op het gebied van verslaving, GGZ en VG zorg.

Fase 2 | Aan het pand van Vrieheide grenst een eengezinswoning, waar per 1 november 2020 vier verblijfsplekken zijn gerealiseerd. Het betreft hier eveneens een (beschermde) woonvoorziening, maar dan een woonvoorziening met meer autonomie voor de deelnemer. Deze tweede fase kan het doel zijn voor bewoners die weliswaar meer zelfstandigheid aankunnen, maar die de beschutting van en de ondersteuning door de medewerkers van de aanpalende Domus+ nodig hebben. Daarnaast is het een voorziening die dient als tussenfase voor bewoners die op de nominatie staan om zelfstandig te gaan wonen met ambulante begeleiding.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor social media cookies.
Klik hier om toestemming te geven.