Domus+ Vrieheide Heerlen

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met een verslaving, psychiatrische problematiek en verstandelijke beperking
Product
Domus+
Gemeente
Heerlen
Aanmelden

De regio Zuidoost bestaat uit Limburg, Oost-Brabant en Nijmegen. 
Leger des Heils Zuidoost
 is actief in de centrumgemeenten Eindhoven, Heerlen, Helmond, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Venlo. 

Verwijzers kunnen voor informatie en het aanmelden van cliënten voor voorzieningen waarvoor een verwijzing nodig is, contact opnemen met Bureau Trajectmanagement (BTM) van Leger des Heils Zuidoost. Dit geldt ook voor nieuwe cliënten die zichzelf willen aanmelden.

BTM is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 14.00 uur:

tel. 088-06 56 135 zo.btm@legerdesheils.nl.

Voor algemene informatie, bijvoorbeeld over het doneren van kleding en andere goederen, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met het bedrijfsbureau in Eindhoven | tel. 040-239 31 60 | of het bedrijfsbureau in Maastricht | tel. 088-065 61 40 |.

Toon meer
Domus+ Vrieheide Heerlen />
								<div class=
location_on
Oude Brunssummerweg 76
6414 SL Heerlen

Informatie & kenmerken

Domus+ is een variant op de Domus waarbij bewoners naast een verslaving en psychiatrische problemen ook een verstandelijke beperking hebben. Ze hebben schulden, geen vaste woonplek, geen werk of dagbesteding en geen sociaal netwerk. Vaak hebben ze ook een relatie met justitie. In een Domus+ vinden bewoners rust en stabiliteit, omdat ze niet meer op straat hoeven te (over)leven. Samen met de deelnemer gaan we aan de slag om problemen hanteerbaar te maken en een passende dagbesteding te vinden.

Specificaties

Domus+ Vrieheide in Heerlen

Beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problemen

Doelstelling | Domus+ is een beschermde woonvorm voor volwassen mannen en vrouwen met een licht verstandelijke beperking, die veelvuldig in aanraking (dreigen te) komen met justitie en vaak problematisch middelen gebruiken. Domus+ biedt stabiliteit en veiligheid. Samen met de bewoner brengen we de hulpvragen in kaart en werken we aan een passend perspectief.

Domus+ Vrieheide is een beschermde woonvorm in Heerlen met 24-uursbegeleiding. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. De hulpverlening sluit aan bij de zorgvraag van de bewoner, met als doel dat de bewoner zo zelfstandig mogelijk kan meedoen in de samenleving. We bieden een duidelijke structuur en gaan aan de slag met leefgebieden als woonvaardigheden, dagbesteding, verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met justitie.

Op de locatie wordt gebruik van middelen gedoogd. In het persoonlijk plan worden afspraken gemaakt over middelengebruik. Bij Domus+ werken we met huisregels zoals het deurbeleid. Om rust en veiligheid te waarborgen, moet iedere bewoner zich bij binnenkomst of verlaten van de unit melden.

Dagbesteding en werk | Bewoners worden bij de Werkmeester of Relim begeleid naar dagbesteding of werk. Voor bewoners die een beschermde werkplek nodig hebben of door de problematiek niet buiten de locatie kunnen werken, biedt Domus+ werkzaamheden/activiteiten aan op locatie. Denk hierbij aan meehelpen met koken of het onderhouden van de tuin. Bewoners kunnen aangeven waar hun wensen en behoeften liggen en samen wordt dan gekeken hoe we hier aan kunnen voldoen. 

Daarnaast is er in februari 2021 een aparte dagbestedingsunit in de tuin van Vrieheide geplaatst. Twee medewerkers dagbesteding bieden hier begeleiding bij arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbestedingsactiviteiten. Onder arbeidsmatige activiteiten vallen bijvoorbeeld het verzorgen van de groenvoorziening, een klusteam, een mini-bibliotheek voor buurtbewoners, inpakwerkzaamheden (50|50 Packaging), verbetering van de leefbaarheid in de wijk door het opruimen van zwerfafval of het verzorgen van bloembakken, en het maken van een nieuwsbrief voor de buurt. Belevingsgerichte activiteiten zijn onder andere het verzorgen van dieren zoals kippen en konijnen, en creatieve activiteiten waaronder kleuren, knutselen en schilderen.

Maatschappelijk belang | Domus+ draagt bij aan het terugdringen van recidive. Dit voorkomt dakloosheid, overlast en criminaliteit. Ook kan het bijdragen aan het terugdringen van het individuele gebruik van middelen. Hiervoor werken we samen met deskundigen op het gebied van verslaving, GGZ en VG zorg.

Fase 2 | Aan het pand van Vrieheide grenst een eengezinswoning, waar per 1 november 2020 vier verblijfsplekken zijn gerealiseerd. Het betreft hier eveneens een (beschermde) woonvoorziening, maar dan een woonvoorziening met meer autonomie voor de deelnemer. Deze tweede fase kan het doel zijn voor bewoners die weliswaar meer zelfstandigheid aankunnen, maar die de beschutting van en de ondersteuning door de medewerkers van de aanpalende Domus+ nodig hebben. Daarnaast is het een voorziening die dient als tussenfase voor bewoners die op de nominatie staan om zelfstandig te gaan wonen met ambulante begeleiding.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.