Domus + Tafelbergweg

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met een verslaving en verstandelijke beperking
Product
Domus+
Gemeente
Amsterdam
Plaatsen:
24
Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor begeleiding of hulp? Of wilt u meer informatie ontvangen over een hulptraject? Bij het Bureau Traject Management (BTM) kunt u terecht voor INFORMATIE & ADVIES en zij verzorgen de begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Amsterdam. Voor AANMELDEN kunt u met ingang van 1 april 2021 terecht bij de Buurtteams in Amsterdam. Dat loopt niet meer rechtstreeks via het BTM, zij verwijzen u door naar de website www.buurtteamamsterdam.nl waar u alle gegevens vindt over de buurtteams, de locaties en contactgegevens.  

Het BTM informeert en adviseert deelnemers, verwijzers en behandelaars naar de juiste route van aanmelding voor de producten in zorg en dagbesteding. Binnen de buurtteams vindt de aanmelding en toewijzing van zorg plaats. Toewijzing gebeurt door middel van het toekennen van een beschikking. Daarna stelt het BTM (mede) een zorgtraject op en zorgt ze ervoor dat het ingezette zorgtraject zo effectief mogelijk wordt doorlopen.  

Het BTM informeert en adviseert u graag over al uw vragen over aanmelding, wachtlijsten, plaatsing, indicaties en casusbesprekingen. Ook voor vragen over de verschillende locaties kunt u bij ons terecht. 

Het Bureau Traject Management is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 uur op: 020-6301111.

Medewerkers van de buurtteams kunnen voor consultatie en advies rechtstreeks bellen met: 088-0654825.

Toon meer
location_on
Tafelbergweg 27
1105 BC Amsterdam
phone

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van een langdurige verslaving, psychiatrische problematiek, schulden, geen vaste woonplek, werk of dagbesteding, geen netwerk, relatie met justitie, overlast gevend en een licht verstandelijke beperking.

Specificaties

Domus+ Tafelbergweg

Voor wie?

Domus+ Tafelbergweg is er voor volwassen mannen en vrouwen (18+) met een complexe problematiek en een zogenoemde triple diagnose. Behalve een langdurige verslaving aan harddrugs/alcohol, in combinatie met chronische psychiatrische ziekten hebben de deelnemers een verstandelijke beperking. Er is sprake van ernstige belemmering in de zelfredzaamheid ten gevolge van bovengenoemde factoren.

De deelnemers krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. Het eigen herstel van de deelnemer staat centraal en er wordt individueel gesproken over (veilig) middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast aan de zorgvraag met als doel dat deelnemers zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Onze aanpak

Gedragsdeskundigen hebben een significante rol in de begeleiding van Domus+ deelnemers. Zij passen evidence based methodieken toe, zoals Anders Kijken, Anders Doen (AKAD), netwerkanalyse, risico-inventarisatie en krachteninventarisatie.  

Door mensen onderdak te geven zorgen we dat ze een stabiele basis hebben van waaruit ze opnieuw naar hun leven kunnen kijken en aan hun herstel kunnen werken. Het doel is om de verslaving en eventuele ziektebeeld te stabiliseren. Vanuit deze stabiele basis werken deelnemers en medewerkers aan het herstel van het gewone leven. Onder het gewone leven verstaan we dat de deelnemer een dagbesteding heeft, opnieuw sociale vaardigheden aanleert en een zinvolle vrijetijdsbesteding zoekt.