Domus+ Cederhorst

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met een verslaving en verstandelijke beperking
Product
Domus+
Gemeente
Amersfoort
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier (doc)
Toon meer
location_on
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
phone
088 0652700

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van een langdurige verslaving, psychiatrische problematiek, schulden, geen vaste woonplek, werk of dagbesteding, geen netwerk, relatie met justitie, overlast gevend en een licht verstandelijke beperking.

Specificaties

Beschermd wonen in een prikkelarme omgeving

Cederhorst biedt een warm thuis voor 28 mensen met psychiatrische problematiek vaak in combinatie met een lichtverstandelijke beperking, die in de wijk teveel prikkels ervaren. Naast deze primaire problematiek kampen veel bewoners met middelen- en/of drankgebruik, welke binnen de voorziening worden gedoogd. Cederhorst is gehuisvest op het GGZ-terrein Zon & Schild in Amersfoort en grenst aan een bosrijk gebied. Hierdoor biedt Cederhorst een gestructureerde en veilige woonomgeving op een prikkelarme locatie met 24-uursbegeleiding.

Begeleiding op Cederhors
Op Cederhorst heeft iedere bewoner een persoonlijk begeleider. Deze begeleider werkt samen met de werkcoach; verpleegkundige; sportcoach; 24-uurs groepsbegeleider; gedragswetenschapper en trajectmanager. Door integraal samen te werken binnen de voorziening, maar ook met onze ketenpartners, heeft de bewoner één samen afgestemd plan. Op deze manier dragen wij samen bij aan herstel van het gewone leven.   De persoonlijk begeleider werkt samen met de bewoner en de betrokken disciplines aan de gestelde doelen zoals het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het stabiliseren/verminderen van middelengebruik en een zinvolle invulling van de dag met als mogelijkheid interne en externe dagbesteding. De bewoner wordt aangesproken op zijn kracht en gestimuleerd zijn talenten optimaal te ontwikkelen en te benutten. Dit alles volgens de principes van de methodiek van Hulp naar Herstel.