Daalburgh (verblijf en behandeling jongeren LVB)

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Amsterdam
Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor begeleiding of hulp? Of wilt u meer informatie ontvangen over een hulptraject? Bij het Bureau Traject Management (BTM) kunt u terecht voor INFORMATIE & ADVIES en zij verzorgen de begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Amsterdam. Voor AANMELDEN kunt u met ingang van 1 april 2021 terecht bij de Buurtteams in Amsterdam. Dat loopt niet meer rechtstreeks via het BTM, zij verwijzen u door naar de website www.buurtteamamsterdam.nl waar u alle gegevens vindt over de buurtteams, de locaties en contactgegevens.  

Het BTM informeert en adviseert deelnemers, verwijzers en behandelaars naar de juiste route van aanmelding voor de producten in zorg en dagbesteding. Binnen de buurtteams vindt de aanmelding en toewijzing van zorg plaats. Toewijzing gebeurt door middel van het toekennen van een beschikking. Daarna stelt het BTM (mede) een zorgtraject op en zorgt ze ervoor dat het ingezette zorgtraject zo effectief mogelijk wordt doorlopen.  

Het BTM informeert en adviseert u graag over al uw vragen over aanmelding, wachtlijsten, plaatsing, indicaties en casusbesprekingen. Ook voor vragen over de verschillende locaties kunt u bij ons terecht. 

Het Bureau Traject Management is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 uur op: 020-6301111.

Medewerkers van de buurtteams kunnen voor consultatie en advies rechtstreeks bellen met: 088-0654825.

Contactformulier voor deelnemers jonger dan 18 jaar: 

Contactformulier voor deelnemers van 18-17 jaar: 

Toon meer
location_on
Daalwijk 17
1102 AA Amsterdam
phone
020 6960479

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

Specificaties

Een verblijfsplek met behandeling voor jongeren die lastig te plaatsen zijn binnen het huidige zorglandschap. Wonen in een zelfstandige studio is de basis waarbij de zorg op maat wordt aangevuld. We gaan uit van het principe “zo gewoon mogelijk”, waarbij het zo min mogelijk moet voelen als een instelling.

Voor wie?

Jongeren met LVB in combinatie met ernstige hechtingsproblematiek en trauma(s), wat resulteert in beperkingen in de emotionele binding met anderen. Waardoor zij geen baat hebben bij het normale groepswonen, waarbij relatieopbouw met de begeleiding en groepsgenoten noodzakelijk is. Op Daalburgh zullen deze jongeren meer profiteren, aangezien de nadruk zal liggen op de ontwikkelingstaken. Vanuit een zakelijke neutrale aanpak wordt er binnen een gestructureerde omgeving stapsgewijs gewerkt aan de zelfstandigheidsvaardigheden.

 Profiel jongere:

  • Licht verstandelijke beperking en bijkomende, domein-overstijgende problematiek van 18-23 jaar.
  • Behoefte aan aansturing en coaching vanuit een concrete taak-doel opvatting. Kunnen werken vanuit mentorcontacten
  • Kunnen profiteren vanuit appél dat gedaan wordt aan groei naar zelfstandigheid
  • Nadruk op werken aan eigen ontwikkelingsplan ten aanzien van ontwikkelingstaken en eventueel persoonlijke blokkades
  • Behoefte hebben aan appél op eigen ontwikkeling, respect voor eigen leefruimte

 Hoe doen we dit?

 De focus in de behandeling van deze jongeren ligt op groei bewerkstelligen vanuit een taakgerichte opvatting van zelfstandigheid, uiteraard met traumasensitief geschoolde werkers. De doorstroomdoelen (zelfstandigheidvaardigheden) en de persoonlijke leerdoelen worden door mentoren opgepakt middels trainingsmodules. Dit kan o.a. gaan om modulen gericht op onderwerpen als;agressie, weerbaarheid, middelengebruik en seksualiteit, koken en gezonde levensstijl, financiën, psycho-educatie, huishoudelijke taken en participatie in het gewone leven.

Jongeren hebben hun eigen studio met sanitair en keukenblokje. Zij kunnen terugvallen op de 24/7 ondersteuning in het pand en de gezelligheid van de gezamenlijke leefkeuken. Jongeren werken met hun vaste mentor gefaseerd naar meer zelfstandigheid, dit betekent dat elke fase meer privileges met zich meebrengt.

 Indicaties:

LVG 3 en 4. BW-LVB, IFZO.

 Aanmelden:

Cliënten kunnen worden aangemeld bij BTM (bureautrajectmanagement) via het

e-mailadres: jongeren.btm.gwca@legerdesheils.nl