Herstelacademie

Gemeente
Utrecht
Aanmelden

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze Herstelacademie. Voor vragen of meer informatie kun je ook een mailtje sturen naar mn.herstel@legerdesheils.nl of bellen met Aron of Augus via 06-46012243.

Herstelacademie />
								<div class=
location_on
Tiberdreef 30
3561 GG Utrecht
phone

Informatie & kenmerken

accessibility
Doelgroep
Jongeren
Volwassenen
directions_bus
OV-locatie op loopafstand

Specificaties

In de Leger des Heils Herstelacademie kun je anderen ontmoeten en samen werken aan herstel en persoonlijke groei. Door in alle rust de reis naar je binnenkant te maken; na te denken over wie je bent, je behoeftes te verkennen en te kijken waar nog ruimte is voor groei. Ervaringsdeskundigen faciliteren je daarin.

In de Herstelacademie is geen sprake van een hulpverlener-cliëntrelatie. Mensen zijn er gelijkwaardig en werken vanuit die basis samen aan herstel. Iedereen is er welkom, wat je achtergrond of geloofsovertuiging ook is.

De Herstelacademie wordt gedreven door een groep professionele ervaringsdeskundigen, samen met een gemeenschap van vrijwilligers met ervaringskennis. Zij worden gedreven door de liefde van Jezus Christus en geloven dat ieder mens er mag zijn en van betekenis kan zijn voor anderen. In de community van de Herstelacademie heeft iedereen ontwrichting ervaren en geworsteld met het leven. or erover te praten ontstaat er erkenning en herkenning. Dat brengt mensen dichter bij elkaar en helpt jou in je persoonlijke herstelproces. Het is onze vaste overtuiging dat iedereen kan herstellen binnen zijn of haar mogelijkheden. Een bevredigend en hoopvol leven, waarin je een zinvolle bijdrage aan de samenleving kunt leveren, is ook voor jou mogelijk, ondanks eventuele beperkingen.

Herstelgroepen

Wekelijks organiseren wij bijeenkomsten onder de naam ‘Herstelgroep’. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die, ondanks dat het (soms) tegenzit, het beste van hun leven willen maken. In zo’n geval biedt een Herstelgroep een veilige plek waar je samen verhalen kunt delen en naar elkaar kunt luisteren. Deelname biedt steun, geeft (h)erkenning en stelt mensen in staat de regie over het eigen leven terug te pakken of te versterken. 

De Herstelgroepen zijn er voor mensen waarvan het leven (nog) vol zit met drempels, vragen en onzekerheden. Door hier samen over te praten, elkaar te bemoedigen en te ontdekken welke manieren er kunnen zijn om nieuwe wegen te bewandelen, hopen wij een bijdrage te leveren aan nieuwe inzichten. Dit doen we door het creëren van een vertrouwensband met elkaar door elkaar regelmatig te spreken en een veilige omgeving te bieden.

Ontwikkelen Kennis en ervaring (OKee)

De OKee cursus bestaat uit vier modules. Iedere module gaat over een bepaald onderwerp. Er is aandacht voor de aspecten die een bijdrage kunnen leveren aan persoonlijk-, functioneel- en maatschappelijk herstel. Deelname is bedoeld voor (vroegere) deelnemers van het Leger des Heils die een ontwrichtende ervaring willen omzetten in kennis over het eigen herstel. Een variatie in achtergrond, leeftijd en soort ondervinding/ontwrichting zorgt tijdens de cursus voor een mix in kennis van opgedane ervaringen.

Na herstel helpt Augus nu anderen herstellen

Na herstel helpt Augus nu anderen herstellen

Alles wat je niet hoopt mee te maken, overkwam Augus Lumalessil. Na vele jaren verslaving kwam zijn herstel. Nu helpt hij lotgenoten als ervaringsdeskundige...