Centraal Punt Ervaringskennis en -deskundigheid

Gemeente
Utrecht
Aanmelden

Wil je meer informatie hebben of aanmelden voor één van de cursussen? Neem dan contact op met Aron via 06-46012243 of mn.herstel@legerdesheils.nl 

location_on
Pallas Athenedreef 27
3561 PE Utrecht
phone

Informatie & kenmerken

accessibility
Doelgroep
Jongeren
Volwassenen

Specificaties

Het Centraal Punt Ervaringskennis en -deskundigheid is een afdeling binnen het Leger des Heils Midden-Nederland dat zich ten doel heeft gesteld om medewerkers en deelnemers ondersteuning te bieden op het gebied van herstel en daaruit voortvloeiend de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Dit doen we met een team van coördinatoren met ervaring die zich dagelijks bezighouden met:

  • het opzetten van een peersupportgroepen;
  • het ontwikkelen en geven van cursussen gericht op herstel en ervaringskennis;
  • het toe leiden van vrijwilligers naar de rol van gespreksleider;
  • het bieden van ondersteuning bij vragen van hulpverleners en deelnemers omtrent herstel en ervaringskennis en -deskundigheid.

Daarnaast willen we teams adviseren hoe functies op het gebied van ervaringsinzet vormgegeven kunnen worden. Bij dit alles willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid.

Visie en missie CPe
Wij zijn van mening dat mensen kunnen veranderen en herstellen binnen de eigen mogelijkheden. Vanuit een ontwrichtende situatie en/of psychisch lijden willen we mensen bewegen tot herstel. Wij geloven dat mensen vanuit hun eigen herstelproces kunnen toegroeien naar het adequaat inzetten van hun ervaring, zowel in een betaalde als onbetaalde functie. En dat mensen met ervaring een eigen rol en positie hebben ten opzichte van deelnemers en hulpverleners.
Dit maakt dat we ons als missie hebben gesteld dat we als CPe ondersteuning willen bieden op het gebied van herstel, ervaringskennis en -deskundigheid binnen Leger des Heils Midden-Nederland. We willen binnen deze regio een verbindende functie hebben door alle geledingen heen. Dit doen we door kennis te verzamelen, deze uit te dragen, hierover te infomeren en deze te coördineren.  

Peersupportgroepen

Wekelijks organiseren wij in Amersfoort, Almere, Hilversum en Utrecht bijeenkomsten onder de naam “Peersupport”. Het is bedoeld voor mensen die, ondanks dat het (soms) tegenzit, het beste van hun leven willen maken. In zo’n geval biedt een Peersupportgroep een veilige plek waar je samen verhalen kunt delen en naar elkaar kunt luisteren. Deelname biedt steun, geeft (h)erkenning en stelt mensen in staat de regie over het eigen leven terug te pakken of te versterken. 

De supportgroepen zijn er voor mensen waarvan het leven (nog) vol zit met drempels, vragen en onzekerheden. Door hier samen over te praten, elkaar te bemoedigen en te ontdekken welke manieren er kunnen zijn om nieuwe wegen te bewandelen, hopen wij een bijdrage te leveren aan nieuwe inzichten. Dit doen we door het creëren van een vertrouwensband met elkaar door elkaar regelmatig te spreken en een veilige omgeving te bieden. Iedereen is welkom, ongeacht je leeftijd, afkomst of geloof.

Gespreksleiders
De bijeenkomsten worden geleid door mensen die zelf ook te maken hebben gehad met een ontwrichting in het leven. Via allerlei wegen, vaak met vallen en opstaan, hebben zij geleerd om deze ervaringen om te zetten in een kracht die het mogelijk maakt om anderen van dienst te zijn.

Interesse? 
Bel ons op 06-15187534 of stuur een e-mail naar mn.herstel@legerdesheils.nl. Dan komen we graag met je in contact.

Ontwikkeling Kennis en ervaring (OKee)

De OKee cursus bestaat uit vier modules. Iedere module gaat over een bepaald onderwerp. Er is aandacht voor de aspecten die een bijdrage kunnen leveren aan persoonlijk-, functioneel- en maatschappelijk herstel. Deelname is bedoeld voor (vroegere) deelnemers van het Leger des Heils die een ontwrichtende ervaring willen omzetten in kennis over het eigen herstel. Een variatie in achtergrond, leeftijd en soort ondervinding/ontwrichting zorgt tijdens de cursus voor een mix in kennis van opgedane ervaringen.

 Wil je meer weten of je aanmelden? Stuur een e-mail naar mn.herstel@ legerdesheils.nl.