Ambulante begeleiding provincie Flevoland

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding en hulp
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Gemeente
Almere
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier Ambulant LdH-MN (docx)
Toon meer
Ambulante begeleiding provincie Flevoland />
								<div class=
location_on
Contactadres
Markt 110
1354 BA Almere

Informatie & kenmerken

Voortgang is tijdelijke, specialistische hulp aan huis (ambulante begeleiding). Meestal is er sprake van meervoudige problematiek, zoals verslaving in combinatie met geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen of schulden. Samen pakken we stap voor stap leefgebieden aan, door te helpen met administratie, het huishouden, psychiatrische problemen, verslaving en omgaan met justitie.

accessibility
Doelgroep
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Ouderen
outlined_flag
Indicatie
Wfz
Jw
Wlz
Wmo

Specificaties

Korte of langdurende specialistische ambulante begeleiding is er voor jeugdigen, gezinnen, volwassenen en (zorg mijdende) ouderen. We benutten daarbij de eigen kracht van de deelnemer en bouwen die uit. We werken integraal om multi-problematiek effectief aan te pakken. De vraag van de deelnemer is hierbij leidend.

Volwassenen

Odeonstraat en de Laren

Hulp aan dak- en thuisloze mensen
Op de Odeonstraat en aan de Laren wordt ambulante begeleiding geboden aan volwassenen voor de duur van maximaal 1,5 jaar. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. De dagstructuur ontbreekt, evenals een passende dagbesteding.

Werkwijze
Samen met de ambulant begeleider, die één of twee keer per week op bezoek komt, stelt de cliënt doelen op. Samen wordt stap voor stap de leefgebieden onder de loep genomen, zoals administratie, verslavingsproblematiek, daginvulling en huishouden.  Doel is een zo zelfstandig mogelijk bestaan opbouwen, waarbij problemen hanteerbaar zijn en geen strafbare feiten worden gepleegd. Bij sommige onderwerpen kan de woon- begeleider adviseren om de hulp van een collega-instelling in te roepen, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. Indien van toepassing zijn er contacten met de reclassering.

Gewoon Thuis

Ambulante begeleiding met 24/7 beschikbaar- en oproepbaarheid
Gewoon Thuis is er voor volwassenen vanaf 18 jaar waarbij sprake is van een een psychiatrische/psychische aandoening, mogelijk in combinatie met een verstandelijke beperking, psychosociale problemen of verslaving. Over het algemeen is de deelnemer in staat om zelf een oproep te doen op ondersteuning en kan daarbij de hulpvraag 45 minuten uitstellen. De deelnemer beschikt over basale ADL-vaardigheden, is therapietrouw en heeft eigen medicatie in beheer.

Werkwijze
Hulp is indien nodig binnen 45 minuten aanwezig. De deelnemer ontvangt daarnaast ambulant begeleiding. Dit kan op- en afgeschaald worden naar behoefte. Samen met de begeleider wordt toegewerkt naar haalbare wensen en doelen op het gebied van woonvaardigheden om zelfstandig te functioneren en op het stabiliseren van de situatie.

Het doel van Gewoon Thuis is instroom in Beschermd wonen voorkomen of uitstroom vanuit intramurale setting bevorderen.

Jongeren

Room4U

Woontraining voor zwerfjongeren
Room4U biedt kwetsbare jongeren (18 tot 25 jaar) met een beperkte zelfredzaamheid en onvoldoende startkwalificaties een woonruimte met begeleiding. Deze jongeren hebben problemen op het gebied van wonen, participatie, financiën en sociale vaardigheden. Veel van hen kennen een moeilijke gezinsachtergrond en hebben te maken met lichte psychi(atri)sche klachten.

Werkwijze
Room4U helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden en zelfvertrouwen om een verantwoordelijk en zelfredzaam leven op te bouwen. Samen met de jongere wordt een begeleidingsplan opgesteld met persoonlijke doelen. Dit plan is leidend in het traject en richt zich met name op wonen, leren en werken.

Faciliteiten
De jongeren delen een woonruimte met elkaar, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het huishouden. Het is mogelijk om huursubsidie aan te vragen. 

Gezinnen

10 voor Toekomst

Als een gezin met problemen op verschillende gebieden tegelijk kampt, is het vaak goed om deze problemen in één hulpprogramma aan te pakken. Dat is wat 10 voor Toekomst doet.   

Werkwijze
De gezinnen die middels 10 voor toekomst begeleid worden hebben vaak al verschillende andere hulpverleners over de vloer gehad. Vaak hebben jongeren meerdere langdurige en complexe problemen die te maken hebben met zowel de ouders als de kinderen. Al die problemen zijn met elkaar verweven. Dat is ook de reden waarom 10 voor Toekomst verschillende aspecten van het gezinsleven tegelijk aanpakken. Door de integrale aanpak leren gezinnen bijvoorbeeld een gezonde dagstructuur te ontwikkelen waarin werk centraal staat. Het doel van 10 voor toekomst is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders. De begeleider komt bij het gezin op bezoek en richt zich dan op alle gezinsleden. Als er andere instellingen bij de hulp betrokken zijn, vervult de begeleider de rol van aanspreekpunt en coach. De begeleiding is intensief en langdurig.  

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!

Een eigen plek via Housing First

Een eigen plek via Housing First

‘Het is m’n laatste kans’, zegt Norman vanaf de bank in z’n appartementje op eenhoog. ‘Als ik dit verknal, heb ik niets meer.’

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.