Ambulant Het Kreekpad VPT

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding en hulp
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Gemeente
Rotterdam
Aanmelden

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur bereikbaar via 088 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl.

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Toon meer
location_on
Grote Kreek 17a
3079CG Rotterdam
phone

Informatie & kenmerken

Voortgang is tijdelijke, specialistische hulp aan huis (ambulante begeleiding). Meestal is er sprake van meervoudige problematiek, zoals verslaving in combinatie met geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen of schulden. Samen pakken we stap voor stap leefgebieden aan, door te helpen met administratie, het huishouden, psychiatrische problemen, verslaving en omgaan met justitie.

accessibility
Doelgroep
Jongeren
Volwassenen
Ouderen
outlined_flag
Indicatie
Wlz
euro_symbol
Eigen bijdrage
access_time
24-uursbegeleiding
liquor
Middelengebruik toegestaan
pets
Huisdieren toegestaan

Specificaties

Binnen het VPT (Volledig Pakket Thuis)-team bieden wij ambulante begeleiding aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking (18+) en gezinnen die in een eigen woning in Rotterdam wonen.

We bieden intensieve begeleiding die gefinancierd wordt vanuit de WLZ. We werken met zorgzwaarte pakket WLZ-VG 3, WLZ-VG 4, WLZ-VG 6. We bieden herstelgerichte ondersteuning op alle levensgebieden waarbij de wens van de deelnemer leidend is in onze zorg. Afhankelijk van de problematiek en wens van de deelnemer komen we meerdere keren op huisbezoek.

Tussendoor is er de mogelijkheid tot telefonisch contact of videobellen. In de huisbezoeken wordt gewerkt aan de hulpvragen van de deelnemer en wordt nagegaan wat een deelnemer zelf kan, waarbij hij/zij ondersteuning nodig heeft en op welke gebieden taken overgenomen dienen te worden door begeleiding. 24/7 kunnen deelnemers een beroep doen op hulp. Er is naast een begeleider een gedragswetenschapper betrokken die ondersteuning biedt.

Daarnaast werken we herstelgericht, oplossingsgericht en gebruiken we de methodiek Houvast bij begeleiding aan gezinnen.

Contra-indicatie

We begeleiden deelnemers met een licht verstandelijke beperking. Deelnemers met (ernstige)psychiatrie/(ernstige)verslaving waarbij deze op de voorgrond staat binnen de hulpvraag/problematiek en er geen andere hulpverlening specifiek gericht op de psychiatrie en/of verslaving betrokken is.

Werkmethodiek

We werken met verschillende methodieken en handelingswijzen; o.a. herstelgericht werken, Houvast, motiverende gespreksvoering. Daarnaast wordt gewerkt n.a.v. de richtlijnen jeugdzorg, meldcode huiselijk geweld en nu niet zwanger en zijn er binnen het team aandachtsgebieden over o.a. weerbaarheid, seksualiteit, rouwverwerking, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dagbesteding

Er zijn korte lijnen met de dagbesteding die vanuit de intramurale woonvoorziening wordt geboden. Deelnemers kunnen, mits de indicatie het toelaat, hiervoor aangemeld worden.

Aanwezige expertise

Hbo-opgeleide begeleiders, SKJ-geschoolde begeleiders voor gezinnen, teammanager, gedragswetenschapper. Daarnaast kan er ter consultatie een beroep gedaan worden op een consultatie-team.

Gezamenlijke groepsactiviteiten

Onder andere een jaarlijks terugkerend deelnemersuitje, sinterklaasviering en kerstactiviteit.