Acute Opvang 18+

Gemeente
Groningen
Aanmelden

Voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die plotseling op straat staan:

 • Leger des Heils op tel. 088-0652288 (werkdagen) of 06-15318569 (avonden en weekenden)
 • Elker op tel. 06-20699639
 • Wender op tel. 06-53837864
location_on
Jensemaheerd 173
9736 CL Groningen

Informatie & kenmerken

accessibility
Doelgroep
Jongeren

Specificaties

Het Leger des Heils, Elker, Wender en WerkPro werken, onder de noemer Acute Opvang, samen om jongeren tussen de 18 en 23 jaar snel te helpen aan een opvangplek en passende begeleiding, wanneer een jongere plotseling op straat staat. Hiermee wordt in Groningen gewerkt aan het landelijke doel ‘geen zwerfjongeren meer op straat’.

Met Acute Opvang leveren de organisaties maatwerk om dakloze jongeren te ondersteunen. Het Leger des Heils, Elker en Wender richten zich vooral op de opvang en de daarna in te zetten hulp. WerkPro biedt dagbesteding en indien nodig onderdak in Simplon Hostel. 

Wat is Acute Opvang?

Het doel van het project is: Jongeren krijgen een passend hulpverleningsaanbod, werken gericht aan hun toekomst, gaan het liefst terug naar een thuissituatie, naar school of aan het werk. Dit willen we bereiken door Spoedhulp in te zetten en onderdak te bieden. 

Hoe werkt Acute Opvang?

De doelgroep van het huidige project betreft jongeren van 18 jaar of ouder die acute hulp nodig hebben wegens een crisis in de thuissituatie. De crisis kan uiteraard verschillen van aard maar over het algemeen is er/dreigt er een gebrek aan onderdak waardoor de jongere op straat zou komen te staan. 

 1. Wanneer jongeren tussen de 18 en 23 jaar plotseling op straat staan, kunnen ze zich melden bij een van de organisaties. 
 2. De hulpvraag wordt vastgesteld. De begeleider die de casus telefonisch ontvangt houdt hem vast totdat iemand anders hem vastheeft. 
 3. Huisvesting en begeleiding/hulpverlening kunnen starten. 
 4. Begeleiding richt zich op de onderstaande punten om stabiel te krijgen:  
   1. Onderdak 
   2. Dagbesteding 
   3. Financiën 
   4. Netwerk 
   5. Eén volwassene waar de jongere op terug kan vallen 
 5. Begeleiding zal vervolghulpverlening aanvragen. 
 6. Begeleiding draagt zorg over aan nieuwe hulpverlening.