Westburgh

Zorgaanbod
Beschermd wonen
Beschrijving
Beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek
Product
Huis en Haard
Gemeente
Amsterdam
Plaatsen:
34
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op 088 – 0654825 en via btm.gwca@legerdesheils.nl. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Toon meer
Westburgh />
								<div class=
location_on
Generatorstraat 2
1014 AT Amsterdam
phone

Informatie & kenmerken

Bij Huis en Haard wonen mensen met psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. De meeste van hen zijn dak- of thuisloos geweest. Mensen met verward gedrag vinden bij Huis en Haard een beschermd en veilig thuis. Bewoners krijgen hulp bij het vinden van structuur en een passende dagbesteding, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
outlined_flag
Indicatie
Wfz
Wlz
Wmo
euro_symbol
Eigen bijdrage
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer
Eigen sanitair
liquor
Middelengebruik toegestaan
directions_bus
OV-locatie op loopafstand

Specificaties

Bij Westburgh staat de combinatie begeleiden en wonen centraal. Westburgh wil een thuis zijn voor haar deelnemers. Dit komt tot uitdrukking in de manier waarop er met elkaar wordt omgaan en door de activiteiten die er zijn. Binnen Westburgh zijn veiligheid, structuur en rust belangrijke elementen. We zijn erop gericht een zo veilig mogelijke, huiselijke en gezellige woonplek te creëren en samen met de deelnemers te kijken naar zijn/haar mogelijkheden en wensen.

Voor wie?

Westburgh is een 24 uurs doorstroom-/woonvoorziening (Beschermd Wonen) voor 34 dak- en thuisloze mensen. Zij kunnen instromen met psychiatrische stoornissen en/of een psychiatrisch verleden, eventueel gecombineerd met een licht verstandelijke beperking- verslavings- en/of psychosociale problemen. Om de begeleiding aan de deelnemers zo professioneel mogelijk te laten verlopen, wordt het begeleidingsteam ondersteund door een intensieve samenwerking met het GGZ en de GGD (verslavingszorg).

Onze begeleiding

Op Westburgh wordt herstelgericht gewerkt. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en talenten van de deelnemers. Wij geloven dat deelnemers kunnen herstellen en meer regie over zijn eigen leven kan nemen.

Er wordt gewerkt volgens het 8-fasenmodel. Het is een praktische methode om planmatig te werken aan haalbare doelen en geeft zowel deelnemer als hulpverlener houvast om gerichte activiteiten te ontplooien. Daarbij kan gedacht worden aan het vergroten van de zelfredzaamheid of aan het scheppen van voorwaarden om zo prettig mogelijk te wonen.

Voor de deelnemers kan er sprake zijn van een lange of permanente woonsituatie binnen Westburgh. Daar waar mogelijk worden de deelnemers begeleid naar een andere (meer zelfstandige) woonvorm.