Binnen 6 weken thuis (B6T)

Kortdurende opvang voor jongeren

Binnen 6 weken thuis (B6T) is kortdurende opvang voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Het is een kort, intensief traject om ouders en jongeren op weg te helpen zodat de jongere weer thuis kan wonen. Vanwege verschillende problemen kan een crisissituatie ontstaan waardoor dit tijdelijk niet lukt. Door de zorg voor de kinderen dan over te nemen, kunnen ouders onder begeleiding hun draagkracht en vaardigheden vergroten.

Onze aanpak

Door de week logeren de jongeren bij B6T en werken ze aan persoonlijke doelen. Denk aan huiswerk, schoolgang, dagstructuur en houden van afspraken. In het weekend gaat de jongere naar huis en wordt het gezin thuis begeleid. Wij helpen ouders om in een korte periode weer een stabiele thuissituatie te creëren. De nadruk ligt op terugkeer naar huis. In de begeleiding worden de krachten van ouders en jeugdigen vergroot, waardoor er vertrouwen komt in de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Ook wordt in kaart gebracht welke vervolghulp er eventueel ingezet moet worden.

Klik hier voor onze zorglocaties.

Beschikbaar via

toon kaart

Regio Noordoost

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Noordwest Overijssel (IJsselland) en de Noordoostpolder.