Viering van Gods roeping

Vier dit Feest mee! De viering van Gods roeping vindt dit jaar op vrijdag 9 september 2022 plaats in 't Klankbord in Almere. Op deze dag zullen diverse kandidaten uit Nederland welkom geheten als deelnemers van de cursus ‘Voorvechters van gerechtigheid’.

Praktische informatie

De dienst zal ook via onderstaande livestream te volgen zijn. 

Aanvang dienst 19.30 uur.

De dienst staat onder leiding van commissioner Hannelise Tvedt en kolonels Donna en Stuart Evans.

Volg de dienst op 9 september 2022 vanaf 19:15 live via onderstaande stream

Maak kennis met onze kandidaten; Voorvechters van gerechtigheid

Zes kandidaten (heilssoldaten die officier bij het Leger des Heils willen worden) starten op 9 september 2022 met hun opleiding. De zes starten vanaf dat moment met hun cursus ‘Voorvechters van gerechtigheid’ in een speciale welkomstdienst in Almere.

Graag stellen we de zes Nederlandse kandidaten hieronder aan u voor door middel van de door henzelf geschreven getuigenissen. De officieren in opleiding zullen intern les krijgen in Leger des Heils-vakken en daarnaast een deeltijdstudie ‘Associate Degree Pastoraal werk’ doen aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Ook lopen ze stage in een van de geloofsgemeenschappen in Nederland.

Het is geweldig om te zien dat deze zes mensen gehoor geven aan Gods roeping in hun leven. Zij kunnen uw gebed daar natuurlijk goed bij gebruiken!

Even voorstellen: Henri Kloppenburg, korps Arnhem

1 Petrus 4:2 ‘Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven’.

Het was in 2016 dat mijn huwelijk stuk liep mijn, ik belandde in een diepe en duistere put. Hoewel ik gelovig was raakte ik totaal van God los.
Maar begin 2018 toen ik het leven niet meer zag zitten bracht God een radicale ommekeer in mijn leven.
Ik kreeg een nieuw hart aangereikt uit de handen van de Here Jezus. In de periode die daarop volgde moest ik opnieuw leren lopen een periode van bidden, wachten en vertrouwen.
Begin 2021 werd ik gevraagd om als Missionair werker te starten in Arnhem, biddend ging ik op de knieën en de bevestiging kwam uit Gods woord
1 Petrus 4:2.

In Juli 2021 ben ik ingezegend als heilsoldaat en missionair werker in Arnhem. God heeft mij geroepen om Zijn wil te doen en daarna te leven.

Even voorstellen: Maghali Treffers, korps Almere

Ik ben in Nederland geboren en opgegroeid in een warm gezin waarvan de oorsprong in Suriname ligt. De Surinaamse cultuur is kleurrijk en dat ben ik ook.

Het geloof heeft altijd al een belangrijke rol voor me gespeeld. Tijdens mijn studie theologie heeft God mij op bijzondere wijze naar het Leger des Heils geleid.

Dat was het moment dat het zaadje werd gepland voor het officierschap. De liefde van God heb ik op verschillende momenten in mijn leven mogen ervaren. En als ik aan de liefde denk, denk ik aan de Bijbeltekst 1 Korintiërs 13 vers 13: Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Deze tekst betekent voor mij de liefde van God voor de mens, en de liefde die ik als mens mag doorgeven

God is mijn leidsman, en ik ben een gezegend mens dat ik het voorbeeld van Jezus mag volgen op de weg die God mij wijst.

Even voorstellen: Harriëtte Hofman, korps Delfzijl

Mijn naam is Harriëtte Hofman-Boers (55). Ik woon met mijn 2 dochters in Appingedam en ben heilssoldaat in korps Delfzijl. Mijn twee grote hobby’s zijn wandelen en muziek maken. Ik heb de afgelopen 13 jaar gewerkt als praktijkmanager van een tandartspraktijk.

Op mijn 18e werd ik heilssoldaat, maar ik ben een aantal jaren ‘heilssoldaat-af’ geweest. Tot God vorig jaar heel duidelijk was: ‘Jouw plek is in het Leger des Heils’. God daagde me uit om mijn

levensmotto ‘Steeds tot Uw wil bereid…’ niet alleen vorm te geven in het heilssoldaatschap maar ook om me beschikbaar te stellen voor het officierschap.

Al zolang ik me kan heugen ben ik me bewust geweest van Gods liefdevolle aanwezigheid. Een tekst uit de Psalmen spreekt van de enorme veiligheid die ik bij Hem ervaar:

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ (Psalm 91:1-2)

Even voorstellen: Janny Bril, korps Emmen

Janny Bril – Damman getrouwd met Roeland en hebben samen twee prachtige pubers, Joshua (14) en Yacintha (13). Na jaren in het Westen gewoond te hebben, wonen we sinds eind 2007 op Erica, net onder Emmen waar wij ook actief zijn in het Korps.

In mijn dagelijks leven werk ik als Gezinscoach binnen W&G en lever ik een actieve bijdrage aan de maatschappelijke dienstverlening vanuit ons korps. Als tegenhanger van mijn werk en sociale activiteiten besteed ik graag tijd aan mijn gezin,  zoek af en toe de stilte op, lees graag een boek en fiets of wandel vaak in de natuur.

Psalm 139
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Het besef dat God mij kent en doorgrondt loopt al van kinds af aan als een rode draad door mijn leven. Al vanaf jongs af aan heb ik bewust de keuze gemaakt voor jongsoldaat, korpskadet, heilsoldaat en heb mij op mijn 20e na het interactiejaar beschikbaar gesteld voor het officierschap. Helaas kon ik dit vanwege omstandigheden niet doorgaan. Al de jaren daarna is mijn gevoel en drang om mijn roeping te volgen echter niet minder geworden. Twee jaar terug werd dit besef en gevoel van Gods plan voor mijn leven steeds intenser met als resultaat dat ik deze uitdaging met Hem, de Leidsman van mijn leven durf aan te gaan.

Even voorstellen: Rick Overdijk, Ontmoetingswinkel Heerlen

Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven. Filippenzen 2:14-16a

Mijn naam is Rick Overdijk, ik ben 31 jaar oud en ik voel me geroepen om God te dienen in woord en daad. Gods Geest is daar in mijn leidraad en de Bijbel mijn handleiding. Ik ben dankbaar dat ik mag dienen op de prachtige plek waar ik geboren en getogen ben, Zuid-Limburg. Ik coördineer samen met mijn vrouw Monique het project van Geloven in de Buurt, de Ontmoetingsbussen. Daarnaast gaan Monique en ik een nieuwe buurthuiskamer in Kerkrade leiden. Samen hebben we ervoor gekozen om te gaan ervaren of het Officierschap bij ons past. Dat kan tegenwoordig in een traject van 3-6 jaren als Auxiliair-Luitenant. Wij danken God voor deze kans en zien uit naar een mooie toekomst.

 

Even voorstellen: Monique Overdijk, Ontmoetingswinkel Heerlen

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. 1 Korinthe 13:4-8

Mijn naam is Monique Overdijk en ik woon in het zuiden van het land. Ik ben 29 jaar oud en ik voel me geroepen om God te dienen in woord en daad. Ik heb altijd in de zorgsector gewerkt. Begin dit jaar heb ik mijn studie afgerond in een Domus+. Sindsdien werk ik samen met mijn man aan het project van de Ontmoetingsbussen. En gaan we binnenkort een nieuwe buurthuiskamer leiden in Kerkrade. Ik bid dat we een zegen mogen zijn op de plek waar God ons heeft neer gezet.