Zoek je hulp?

Heb je te maken met verslaving, schulden, opvoedproblemen, huiselijk geweld, psych(iatri)sche problemen? Je kunt dan bij ons terecht! De gemeente beslist in de meeste gevallen over de zorg. Deelnemers kunnen bij de gemeente zorg aanvragen. De gemeente bekijkt je situatie en behoefte en neemt een besluit. Meer informatie of hulp bij het aanvragen van zorg kun je krijgen bij ons Bureau Traject Management (BTM) via 010-2070 511 (tijdens kantooruren) of per e-mail: btm.mcr@legerdesheils.nl Meer over het aanvragen van zorg

Ons hulpaanbod

Het Leger des Heils is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie die, zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulp verleent. We bieden onder meer maatschappelijke opvang, intramurale en ambulante begeleiding. Het Leger des Heils zet zich vanuit een christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen, werken en maatschappelijk participeren. We zijn er onvoorwaardelijk voor mensen zonder helper. hulpaanbod

Strijd jij met ons mee?

Het Leger des Heils is onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper. Mensen met twee handen vol problemen, waaronder vaak ook psychiatrische problemen. Mensen die door de vele vangnetten zijn heen gevallen en uiteindelijk bij het Leger des Heils terecht komen. We wijzen mensen niet af, maar lopen een eind(je) met hen mee. Vacatures