Ons aanbod in de gemeente Rotterdam

Het Leger des Heils is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie die, zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulp verleent. In Rotterdam e.o. bieden we met ruim 400 medewerkers maatschappelijke opvang, intramurale en ambulante begeleiding.

In en om Rotterdam heeft het Leger des Heils circa 25 voorzieningen. Het Leger des Heils zet zich vanuit een christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen, werken en maatschappelijk participeren. We zijn er onvoorwaardelijk voor mensen zonder helper.

Wat bieden wij?

We bieden zowel intramuraal (op woonlocaties), als extramuraal (ambulant) opvoedondersteuning. We bieden dit in alle gebieden, Hoek van Holland uitgezonderd. Intramuraal is er bij ieder gezin een HBO-geschoolde, SKJ-geregistreerde medewerker en een orthopedagoog betrokken. We bieden alle kinderen een kinderintake. Er kan begeleiding van het kind zelf ingezet worden en er vinden diverse kinderactiviteiten plaats. Er komt hierdoor meer focus op het kind in de opvang. De ouders worden ondersteund bij de opvoeding waar dit nodig is.

Ook extramuraal is naast de inzet van de HBO-geschoolde, SKJ-geregistreerde medewerker een orthopedagoog betrokken. Ook bieden we kindercoaching. Hierdoor is in het gezin een eigen SKJ-begeleider aanwezig voor de kinderen. Medewerkers volgen hiervoor een speciale opleiding. We bieden een ambulante wakende wacht in alle gebieden waar wij leveren en een vaste wakende wacht op onze locaties voor nachtopvang en in De Dukdalf op Coolhaveneiland (De Passage, De Lichtboei, de verpleegafdeling).  

Hoe werken wij?

Het Leger des Heils stelt de behoefte en de mogelijkheden van de deelnemer centraal. We geloven in de eigen kracht van onze cliënten. Het belangrijkste doel van onze begeleiding is het herstel van het gewone leven. We werken aan het vergroten van de zelfredzaamheid, het herstellen van sociale relaties en het bevorderen van de maatschappelijke participatie van onze deelnemer. Werk, een zinvolle dagbesteding en een plezierige vrijetijdsbesteding zijn een vast onderdeel van onze begeleiding. Onze zorg is laagdrempelig, samenhangend, vasthoudend en zingevingsgericht.

Naast iemand staan, samen zoeken naar herstel en de extra mijl gaan, is iets wat ons kenmerkt. Onze deelnemers hebben kwaliteiten die we gebruiken en hebben de regie. We trekken samen op met onze deelnemers in hun natuurlijk omgeving. We weten dat de samenleving rijk is aan hulpbronnen die we inzetten. We werken waar mogelijk met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. We bouwen aan het sociale netwerk. Dankzij onze aanpak kunnen we sneller professionele zorg afbouwen en bevorderen we het meedoen in de samenleving. Deze principes zijn de basis van alles wat we doen.

Met wie werken wij samen?

Aafje: Ondersteuning en regie bij huishouden                       

Antes: Dagbesteding

Arosa: Sociaal en persoonlijk functioneren/huiselijk geweld

Centrum voor Dienstverlening: Dagbesteding

Gemiva-SVG Groep: Dagbesteding

House of Hope: Begeleiding

Humanitas: Dagbesteding

Lelie Zorggroep: Huishoudelijke hulp

NAS jobscore: Dagbesteding

Stichting Ontmoeting: Dagbesteding

Pameijer: Dagbesteding / lvb-problematiek

Pluspunt: Dagbesteding

Stichting Profila Zorg: Alle resultaatsgebieden

Reakt / Parnassia: Dagbesteding    

In welke gebieden van Rotterdam zijn wij werkzaam?

1.   Centrum: In het Centrum begeleiden we veel ambulante cliënten en bouwen we aan contacten in het gebied.

2.   Charlois: In Charlois heeft het Leger des Heils veel ambulante cliënten. In dit gebied hebben nachtopvang De Meerpaal en een uitgebreid netwerk. We werken er met vaste, herkenbare medewerkers.

3.   Delfshaven: In Delfshaven heeft het Leger des Heils veel ambulante cliënten. In dit gebied hebben we dagopvang De Sluis, nachtopvang WB-huis, RIBW De Lichtboei, verpleegafdeling De Dukdalf, De Passage, RIBW Jongleren, BW Westzeedijk, buurtsteunpunt Delfshaven en een uitgebreid netwerk. We werken er met vaste, herkenbare medewerkers.

4.   Feijenoord: In Feijenoord heeft het Leger des Heils veel ambulante cliënten. In dit gebied hebben we RIBW Kreekpad en een uitgebreid netwerk. Daarst is er de dagbesteding De kreek, mebubels met meerwaarde. We werken er met vaste, herkenbare medewerkers.

5.   IJsselmonde: In IJsselmonde heeft het Leger des Heils veel ambulante cliënten. In dit gebied hebben we BW Bovenstraat, BW De Vuurtoren, buurtsteunpunt De Vuurtoren en een uitgebreid netwerk We werken er met vaste, herkenbare medewerkers.

6.   Hoogvliet: In Hoogvliet hebben we meerdere ambulante cliënten en bouwen we aan contacten in het gebied.

7.   Noord: In Noord hebben we veel ambulante cliënten en bouwen we aan contacten in het gebied.

8.    Kralingen-Crooswijk: In Kralingen-Crooswijk hebben we veel ambulante cliënten en bouwen we aan contacten in het gebied.

9.   Hillegersberg: In Hillegersberg-Schiebroek staat onze locatie ’t Bergse Huys en hebben we veel cliënten die ambulante begeleiding ontvangen. We bouwen aan contacten in het gebied.

10.  Prins Alexander: In Prins Alexander heeft het Leger des Heils veel ambulante cliënten. In dit gebied hebben we The Village, Zij aan Zij, BW Nesselande, buurtsteunpunt Bij Bosshardt en een uitgebreid netwerk. We werken er met vaste, herkenbare medewerkers.