Vast en Verder

Woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren

Vast en Verder biedt zelfstandigheidstraining voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Het gaat om jongeren van 16 tot en met 25 jaar die willen doorgroeien naar zelfstandigheid, maar waarbij dit vanuit hun huidige leefomgeving (tijdelijk) niet mogelijk is. De problematiek van de jongeren is meervoudig en complex. Er is altijd sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert.

De jongeren wonen intern, waar zij steeds meer eigen verantwoordelijkheden krijgen. Samen met de jongere nemen we stap voor stap leefgebieden onder de loep: woonvaardigheden, financiën en burgerzaken, psychische gezondheid, verslavingsproblemen en omgaan met justitie. Heeft een jongere geen baan of school? Dan zoeken we een passende dagbesteding. Bovendien brengen we structuur in de dag en leren ze hun huishouden op orde te houden. We zijn blij met elk doel dat dichterbij komt, successen vieren we.

Cliënt centraal

Vast en Verder sluit aan bij wat de jongere nodig heeft. Wanneer nodig is er contact met collega-instellingen of instanties, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. De hulpverlening heeft als doel dat de jongere zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de jongere bij de hulpverlening.

In de maatschappij

De jongeren doen mee in de samenleving, onder andere door een passende dag- en vrijetijdsbesteding. Jongeren leren problemen zelf op te lossen en te voorkomen. Door de focus op school en werk draagt Vast en Verder bij aan arbeidsintegratie van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Recidivekansen worden fors kleiner en dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld worden voorkomen.

Jeffrey

"Mijn grootste nachtmerrie is dat ik opnieuw zo verslaafd word dat ik er alles voor over heb. Zelfs een overval. Ik voel me daar schuldig over. Ik vraag me af wie mijn vrienden zijn. Als ik vastzit, komt er niemand. Bij Vast en Verder woon ik beter dan op straat. Hier helpen ze met praktische dingen, zoals aanmelden voor een opleiding, en leer ik koken en mijn administratie bijhouden. Ik wil er iets van maken."

Duur

Gemiddeld een jaar intern, gevolgd door ambulante woonbegeleiding.

Aanmelden

Aanmelding kan met een nog geldige ZZP GGZ-C-indicatie, een VG indicatie vanuit de WLZ, een gemeentelijke beschikking voor beschermd wonen of een justitiële indicatie. 
Als u geen indicatie heeft, kunt u contact opnemen en kunnen wij beoordelen wij of u toch in aanmerking komt voor een beschikking voor beschermd wonen. U wordt dan samen met uw eventuele verwijzer uitgenodigd voor een intakegesprek.

Aanmelding via:

Bureau Traject Management
T 070 - 360 55 07
gld.btminfo@legerdesheils.nl

Cliënten uit de regio Noord-Holland kunnen zich aanmelden bij:

Voor aanmelding en advies kunt u contact opnemen met onze trajectmanagers van het Bureau Traject Management (BTM)   

Hoe bereikbaar:
De trajectmanagers vijf dagen per week van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar op 088-065 71 32 en op BTM.haarlem@legerdesheils.nl