Adressen

de adressen van al onze locaties en afdelingen

Adressen in regio Den Haag en Haaglanden

Regiokantoor
Binckhorstlaan 287, 2516 BC Den Haag​
Tel. 070-311 55 40, fax 070-311 55 49
E-mail info@legerdesheilsdenhaag.nl

Bureau Trajectmanagement
(voorheen Intake en Wachtlijst Beheer), St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag
Tel. 070 360 55 07, fax 070-360 88 91 

50|50 Workcenter
(Voorheen Activeringcentrum), Poolsterstraat 11, 2516 BN Den Haag
Tel. 070-304 44 16, fax 070-304 44 19 

Winteropvang
Randveen 64, op de locatie van voormalig verzorgingstehuis de Lozerhof.
vooraf aanmelden is niet nodig.Tel. 06 25761613


Ambulant Jeugd
Intensief Ambulante Thuis-begeleiding
Intensieve gezinsbegeleiding
10 voor Toekomst
Innovatieve projecten


Ambulant Jeugd
Binckhorstlaan 287, 25 16 BC Den Haag, Tel. 070-500 11 80 

Ambulant Jeugd innovatie
Binckhorstlaan 287, 2516 BC Den Haag, Tel: 070- 311 55 40 

Jongerenwoningen
Binckhorstlaan 287, 25 16 BC Den Haag Tel. 070-360 92 70, fax 070-360 88 91 

Housing first jongeren
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag Tel: 070-305 00 42

Ambulant volwassenen Voortgang Grijs Genoeg(en)
Binckhorstlaan 287, 2516 BC Den Haag V1 Tel. 070-338 52 33, fax 070-358 79 29    
V2 Tel. 088 06 52 884, CJG Team Den Haag Binckhorstlaan 287, 25 16 BC Den Haag

Housing First Den Haag
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag Tel: 070 3385233


Jeugd

Jeugdhuis Vliet & Burgh
p/a St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag Tel. 070-300 46 66, Fax 070-300 46 77 

Per direct, de Saffiier
Crisisopvang kinderen 4 tot en met 12 jaar p/a St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag

Zij aan Zij tienermoeders
P/a St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag Tel. 070-300 46 66, Fax 070-300 46 77 

Maatschappelijke opvang Jongens
Binckhorstlaan 115, Tel. 070-383 93 13

Crisisnachtopvang Meiden
Noordpolderkade 163, 2516 JD Den Haag Tel: 070-500 11 94
Woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren


Vast en Verder
Jongerenopvang Proeftuin, wonen met aandacht Ad van Emmenesstraat 13, 2553 NP Den Haag, tel 06-15620729 

Vast en Verder Meiden
Pitrusvaart 73, 2724 VB Zoetermeer Tel: 070-500 11 94

Volwassenen Dagopvang
Hier en nu Wagenstraat 102, 2512 AZ Den Haag Tel. 070-363 94 70, fax 070-364 08 59   Beschermd wonen voor mensen met complexe problemen


Domus 1 en 2
Oranjeplein 39, 2515 LJ Den Haag Tel. 070-389 01 91, fax 070-402 06 36 

Domus 3
Wagenstraat 102, 2512 AZ Den Haag Tel. 070-762 03 62 

Huis en Haard Om en Bij
Om en Bij 1 (50-85) 2512 XK Den Haag Tel. 070-762 10 10

Huis en Haard Wenckebach
Noordpolderkade 163, 2516 JD Den Haag Tel. 070-415 52 43, fax 070-415 97 82 


Herstart
Nieboerweg 125, 2583 JV Den Haag Tel. 070-350 13 00, fax 070-358 41 12

Gedeeltelijk verhuisd naar
de Ad van Emmenesstraat 13, 2553 NP Den Haag, tel 06-15620729 

Zij aan Zij,
Vrouwenopvang p/a St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag Tel. 070-427 62 49, Fax 070-364 08 59 

Proeftuin, Wonen met aandacht
16 plekken voor jongeren, 6 plekken voor jonge moeders en 32 plekken voor volwassenen.
Ad van Emmenesstraat 13 2553 NP Den Haag tel 06-15620729

Woonprojecten Noordpolderkade
Opvang economisch daklozen
Opvang Huiselijk geweld
Opvang Huiselijk geweld
langdurig Ex gedetineerden
Greencards Den Haag,
Noordpolderkade 163, 2516 JD Den Haag tel:  070-500 1192


Buurtsteunpunten en kleding
Bij Bosshardt Den Haag
Engelenburgstraat 2, 2571 XE Den Haag Tel: 070-345 52 00 

Bij Bosshardt Zoetermeer
Justus van Effenhoven 372717 VB  Zoetermeer Tel. 079-331 61 97 

Kleding
50|50 Budgetstore
Hoefkade 428, 2516 CK Den Haag 070-388 34 93

Voor het inleveren van kleding kunt u terecht bij onze kledingcontainers. Klik hier voor de dichtstbijzijnde container bij u in de buurt.  

Adressen in Noord-Holland

Bureau Traject Management (BTM)
Voor aanmelding en advies kunt u contact opnemen met onze trajectmanagers van het Bureau Traject Management (BTM).

Hoe bereikbaar:
De trajectmanagers zijn vijf dagen per week van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar op 088-0657132 en BTM.haarlem@legerdesheils.nl

Anbulant, 10 voor Toekomst, Voortgang, Grijs Genoeg

Regio Haarlem
Kleermakerstraat 10 1991 JL Velserbroek
088 065 71 00

Regio Haarlemmermeer
Baron de Coubertinlaan 54 2134 CG Hoofddorp
023-5378299

Regio Den Helder
Loodsgracht 2 1781 KL Den Helder
(0223) 620341

Regio Alkmaar
Tesselschadestraat 7-9 1814 EK Alkmaar
(072) 5406673

Regio West Friesland
Johannes Poststraat 52 1624 CD Hoorn
(0229) 212166

Regio Purmerend Beschermd wonen
Lagendijk 39 1541 KB Koog aan de Zaan
(075) 6124869

Regio Zaanstad Restart
Lagendijk 39 1541 KB Koog aan de Zaan
(075) 6124869


Woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren (Vast en Verder 16-25 jaar)
Vast en Verder Alkmaar
Tesselschadestraat 7-9, 1814 EK Alkmaar
(072) 5406673

Vast en Verder Den Helder
Koningsplein 1-3 1781 KK  Den Helder
(0223) 621640

Vast en Verder Hoofddorp
Baron de Coubertinlaan 54,  2134 CG Hoofddorp
(088) 0657180

Fasehuis Transit Zaandam
Boschjesstraat 4 1541 KJ Koog aan de Zaan
(075) 6708731


Beschermd wonen voor mensen met complexe problemen 

Domus
Zijlsingel 22 2013 DN Haarlem
(023) 5533944

Het Startpunt
Dampten 18 1624 NR Hoorn
(0229) 210020

Beschermd wonen voor dak– en thuisloze mensen met psychiatrische problematiek (Huis en Haard)
Zijlsingel 22 2013 DN Haarlem
(023) 5533944

Het Startpunt
Dampten 18 1624 NR Hoorn
(0229) 210020

Nachtopvang  dak– en thuislozen (Van de straat) Het Startpunt
Dampten 18 1624 NR Hoorn
(0229) 210020

Sociaal Pension Zaanerf
24-uurs opvang, maatschappelijke opvang en nachtopvang
Westzijde 410, 1506 GM Zaandam
(075) 6318694


Bijzondere schoonmaak (OGGZ)
Regio Noord-Holland
Aanmelden bij 088-0657132 en btm.haarlem@legerdesheils.nl
Regio Zaanstreek/Waterland
Aanmelden via Zaanerf (075) 6318694

Huishoudelijke Ondersteuning Intensief
Regio Noord-Holland
Aanmelden bij 088-0657132 en btm.haarlem@legerdesheils.nl
Regio Zaanstreek/Waterland
Aanmelden via Zaanerf (075) 6318694

Opvang crisisgezinnen
Lagendijk 39 1541 KB Koog aan de Zaan
(075) 6124869

Veldwerk

Soepfiets Den Helder
Vismarkt 24  1781 KL Den Helder
(0223) 613 208

Buurtsteunpunt Bij Bosshardt


Bij Bosshardt Heerhugowaard
Spui 79 1703 MK Heerhugowaard
06 20 33 79  91

Bij Bosshardt Haarlem
Bandoengstraat 21 2022 EJ Haarlem
(023) 5379 231

Bij Bosshardt Hoorn
Johannes Poststraat 52 1624 CD Hoorn
(0229) 212166

Huis Den Helder
Vismarkt 24, 1781 TA Den Helder
0223 613 208

Huiskamer van de buurt Alkmaar
Burgpoelwaard 2-4 1824 DW Alkmaar
(072) 5616020