'10' voor Toekomst

Gezinsbegeleiding aan huis

Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Als het kan, betrekken we het eigen netwerk van het gezin bij het hulpverleningsproces. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.

Het gezin heeft al andere hulpverlening gehad, maar zonder blijvend succes. Bij ons krijgt het gezin een eigen gezinscoach die één tot twee keer per week op bezoek komt en begeleidt op tien verschillende leefgebieden:

1. Huishoudelijke werkzaamheden
2. Kind- en zelfzorg
3. Educatie
4. Ontwikkeling van het kind
5. Netwerkversterking
6. Administratie en financiën
7. Opvoeding
8. Dag invulling
9. Psychische en/ of verslavingsproblemen
10. Zorgcoördinatie

Samen met het gezin neemt de gezinscoach stap voor stap de verschillende leefgebieden onder de loep en stelt doelen op. Als het nodig is, roepen we in overleg met het gezin de hulp in van anderen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld schuldhulpverlening, verslavingszorg of GGZ. Wij zien steeds nieuwe kansen, maar pakken ook door als blijkt dat het niet lukt om een veilig thuis te bieden aan kinderen en/of ouders. Waar nodig kunnen kinderen specifiek begeleid worden door een ‘kindercoach’. We sluiten aan bij wat het gezin nodig heeft en als het nodig is, beginnen we gewoon opnieuw. Ook een tweede of derde keer. Het gezin is belangrijk, als fijne en veilige plek voor ouder(s) en kinderen. We kunnen helpen om weer vertrouwen in de toekomst te krijgen. Omdat we iedereen waardevol vinden en geloven in de eigen kracht van onze cliënten.

Gezinnen leren bij ons mee te doen in de samenleving. Ze ontwikkelen een duidelijk dagstructuur en leren problemen in het vervolg zelf te voorkomen of op te lossen. De focus ligt op werk en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen wij re-integreren. Hierdoor wordt overlast, criminaliteit en huiselijk geweld verminderd.

Evelien

"Onze situatie is sterk veranderd. Ik drink minder, iedereen krijgt ontbijt, gaat schoon en op tijd naar school. Het huis is netjes en er is weer dagstructuur. Ik lag door een depressie hele dagen op de bank. Post ging ongeopend in de kast en we kregen schulden. De kinderen liepen met een boog om me heen. We vertrouwen onze gezinscoach. We moeten het zelf doen, zij helpt als het niet lukt."

Duur

Gemiddeld een jaar.

Aanmelden

Financiering van '10' voor Toekomst kan vanuit de jeugdzorg, maatwerkvoorziening ondersteuning (WMO) of justitie.

  • Met een geldige verwijzing van het jeugdteam of sociaal wijkteam van de wijk/woonplaats waar het gezin staat ingeschreven, of een verwijzing van Jeugdbescherming West. Financiering verloopt dan via de procedures van het H10 inkoopbureau;
  • Met een gemeentelijke verwijzing maatwervoorziening ondersteuning; geef hierbij het Leger des Heils als voorkeursaanbieder op;
  • Met een verwijzing van NIFP of Reclassering.

Neem voor aanmelding contact op met Bureau Traject Management. Zij kunnen aangeven wat er in een toewijzing moet staan, of helpen deze aan te vragen.
Bureau Traject Management
tel. 070 3605507
gld.btminfo@legerdesheils.nl.

 

Cliënten uit de regio Noord-Holland kunnen zich aanmelden bij:

Voor aanmelding en advies kunt u contact opnemen met onze trajectmanagers van het Bureau Traject Management (BTM)   

Hoe bereikbaar:
De trajectmanagers vijf dagen per week van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar op 088-065 71 32 en op BTM.haarlem@legerdesheils.nl