Bij Bosshardt, Sneek

Worp Tjaardastraat 336

Telefoonnummer: 06 - 5016 8524

Openingstijden

Normaal gesproken is de Bij Bosshardt open op dinsdag- t/m vrijdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur.

De openingstijden zijn momentaal nog aangepast in verband met corona.
Je kunt bij ons terecht op dinsdagochtend van 10 uur tot 11.30 uur en dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Donderdagmiddag zijn we ook van 13.30 uur tot 15.30 uur open. Welkom!

Wij organiseren diverse activiteiten, zoals:

  • Zingen met je Kind
  • Een maaltijd
  • Taaltafel
  • Crea-Cafe
  • Afvalrapen
  • Kliederkerk
  • Bezinningslunches
  • etc.