Wijkverpleging OGGZ

Verpleegkundige zorg voor mensen zonder helper

De wijkverpleging OGGZ biedt verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging in de eigen leefomgeving aan cliënten die niet binnen het reguliere zorgaanbod passende zorg kunnen krijgen. Wij richten ons op mensen zonder helper. Dat betekent dat wanneer er een andere organisatie is die zorg kan en wil bieden, dat de voorkeur heeft.

Wijkverpleegkundige Barbara

De zorg richt zich op een medische aandoening, beperking, belemmering of beperkte (of het ontbreken van) vaardigheden om hier mee te leren omgaan. De wijkverpleging is erop gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te versterken en de eigen regie te behouden. Onder wijkverpleging valt ook het coördineren, signaleren, coachen en preventief voorkomen van aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid. Wij bieden zorg tussen 07:30 uur en 22:00 uur en bieden daarom ook geen personenalarmering. 

Doelgroep

De wijkverpleging OGGZ is er voor mensen vanaf 18 jaar met een verpleegkundige hulpvraag die daarnaast ook te maken hebben met problematiek op andere gebieden, zoals: verslaving, vervuiling, zorgmijding, psychiatrische problematiek, een verzamelstoornis of dakloosheid. De verpleegkundigen komen bij de cliënten thuis, in de nachtopvang, een beschermde woonvorm of op een vaste plek op straat in het geval van dakloosheid.

Wijkverpleegkundige Ralf

Samenwerking

Wanneer u als zorgverlener binnen een reguliere thuiszorgorganisatie een cliënt in zorg behandeld waarbij u moeilijkheden ervaart in de hulpverlening, gaan wij graag de samenwerking aan. Het kan gaan om moeite met onbegrepen gedrag, verslaving en/of persoonlijkheidsproblematiek. Wijkverpleging OGGZ kan samen met u de zorg oppakken of voor een bepaalde periode een cliënt volledig overnemen ter ontlasting van het team of voor een time-out. De cliënt kan dan, na de afgesproken periode, weer zorg ontvangen van de reguliere thuiszorgorganisatie met tips en adviezen voor bejegening.

Indicatie

Na het bespreken van uw aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met een wijkverpleegkundige. Deze zorgt voor een passende indicatie op maat die de zorgverlening mogelijk maakt. De wijkverpleging wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er wordt geen aanspraak gedaan op het verplichte eigen risico wanneer deze nog niet is benut. 

Wijkverpleging OGGZ biedt ook zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) binnen een MPT (modulair pakket thuis); hier is wel een eigen bijdrage vanuit het CAK op van toepassing. Verblijft de cliënt bij u op een woonvorm binnen een WLZ-indicatie en wilt u een beroep doen op onze wijkverpleegkundige zorg? In overleg kunnen wij dit leveren binnen een onderaanneming.  

Verblijft de cliënt bij u op een woonvorm met een WMO-indicatie? Dan kunt u een beroep doen op onze wijkverpleging wanneer er verpleegkundige zorg nodig is, zoals: wondzorg, zwachtelen, injecteren, etc. Deze zorg kan vanuit de zorgverzekeringswet naast de WMO-indicatie worden gefinancierd.

Met spoed zorg nodig?

Wij streven ernaar om de zorg zo snel mogelijk op te starten. Het kan zijn dat er een wachtlijst is ontstaan. Wanneer een cliënt met een hoog risico op verlies van gezondheid zonder zorg zit, kunt u informeren naar de mogelijkheden om op dezelfde dag de zorg nog te starten. U kunt hiervoor in de avonduren of in het weekend bellen naar: 035 - 541 23 30.