Helper nodig?

Heb je te maken met verslaving, schulden, opvoedproblemen, huiselijk geweld of psychi(atri)sche problemen? Je kunt bij ons terecht! Zie hier ons zorgaanbod op het gebied van jeugd, re-integratie, verpleging en verzorging, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ambulant. Ons zorgaanbod

Weten wie wij zijn?

Het Leger des Heils Midden-Nederland is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie. Wij willen er zijn voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht en Flevoland. Over ons

Vrijwilliger worden?

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers bij het Leger des Heils. Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het werk van het Leger des Heils. Zij zijn van onschatbare waarde voor ons als organisatie en voor onze deelnemers. Vrijwilliger worden

Aanmelden?

Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden voor begeleiding of hulp? Of wilt u meer informatie ontvangen over een hulptraject? Het Bureau Traject Management regelt de ondersteuning en begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Midden-Nederland. Aanmelden