Helper nodig?

Heb je te maken met verslaving, schulden, opvoedproblemen, huiselijk geweld, psych(iatri)sche problemen? Je kunt bij ons terecht! Zie hier ons zorgaanbod op het gebied van jeugd, re-integratie, verpleging en verzorging, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ambulant. Ons zorgaanbod

Weten wie wij zijn?

Het Leger des Heils Midden Nederland is er voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Het Leger des Heils gelooft dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van kwetsbare mensen en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen. Over ons

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in ons werk. Het werk dat zij doen is van groot belang voor ons als organisatie en onze deelnemers. Misschien is vrijwilligerswerk bij het Leger des Heils iets voor jou! Schrijf je dan nu in of ontvang meer informatie. Vrijwilliger worden

Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) regelt de ondersteuning en begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Midden Nederland. Door het BTM, kunnen inhoudelijke- en hulpvragen worden beantwoord en komen aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding binnen.
Aanmelden