Zoek je hulp?

Heb je te maken met verslaving, schulden, opvoedproblemen, huiselijk geweld, psych(iatri)sche problemen? Je kunt bij ons terecht! Ons zorgaanbod

Wie we zijn?

Het Leger des Heils Midden Nederland is er voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Over ons

Zorg in verandering

De transformatie van de zorg is in volle gang. Wat is ons uitgangspunt in al deze veranderingen? Bekijk 't filmpje