Meldpunt overlast

Steeds vaker wonen cliënten van het Leger des Heils in een reguliere woning in de wijk. Als Leger des Heils vinden we dat een goede ontwikkeling. We geloven dat het hebben van een eigen woning, essentieel is voor het herstel van mensen. In onze begeleiding leren we onze cliënten hoe zij een goede buur kunnen zijn, en maken we afspraken om overlast te voorkomen.

Preventie

Om te voorkomen dat er overlastsituaties ontstaan, is ‘preventie’ een vast onderwerp van gesprek tijdens onze begeleiding. Dit houdt in dat:

  • Er afspraken worden gemaakt over een geluiddempende inrichting (vloerbedekking en gordijnen) conform de overeenkomst met de corporatie. 
  • We onze cliënt aan het begin van een behandeltraject adviseren om kennis te maken met zijn of haar buren. Het programma ‘beter een goede buur’ is een standaard onderdeel van onze begeleiding.
  • We samen met de cliënt vaststellen, in zijn of haar begeleidingsplan, wat ‘overlast’ precies is. Welk gedrag is wel en niet gewenst en wat zijn de mogelijke consequenties van ongewenst gedrag? Hier komen we regelmatig op terug, zodat er een stukje bewustwording bij de cliënt gecreëerd wordt. 
  • We regelmatig bij de cliënt en bij de woningcorporatie informeren of er nog klachten binnen gekomen zijn.

Contact

Door in onze begeleiding de focus te leggen op ‘preventie’, proberen we overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat u als buurtbewoner overlast ervaart die door een cliënt van ons veroorzaakt is, of dat u als organisatie overlastmeldingen binnenkrijgt over een cliënt van ons. In dat geval vinden wij het erg fijn als u contact met ons opneemt. Overlast kunnen we niet altijd voorkomen, maar wij kunnen wel adequate maatregelen nemen.

Gemeente Amsterdam

Woont u in de Gemeente Amsterdam? Dan kunt u met uw vraag, tip of klacht terecht bij ons Bureau Trajectmanagement Verhuur. Ze zijn telefonisch bereikbaar op 088 0655570 (van maandag tot vrijdag van 9:30 - 12:30 uur) of per mail via: verhuur.gwca@legerdesheils.nl

In het geval van overlast volgen wij als Leger des Heils een speciaal ‘overlastprotocol’. Als u werkzaam bent voor een organisatie of corporatie, dan kunt u dit protocol opvragen door een mail te sturen naar bovengenoemd mailadres.