Celebration 25 mei 2024

Mijn Verlosser leeft!

Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof.
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld;
ik geloof, ik geloof.
‘k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft!
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft!

Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof.
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld;
ik geloof, ik geloof.
‘k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft!
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft!

U draagt mijn lasten en richt mij op,
om dansend op de berg te zien hoe U weer komen zal.

Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft!
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft!
(4x)

Feest van genade

Alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn Zoon gaf en wie in Hem gelooft
gaat niet verloren; ontvangt het leven
dat nooit meer ophoudt.

Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde
om ons te redden, te redden van onszelf.
Dus kijk de deur staat voor ons open
God roept ons binnen.

Het is een feest van genade.
Het is een feest, God roept ons naar huis.
Het is een feest van de Vader
dus kom naar huis.
Kom naar huis, kom naar huis.

Alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem gelooft
gaat niet verloren; ontvangt het leven
dat nooit meer ophoudt.

Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde
om ons te redden, te redden van onszelf.
Dus kijk de deur staat voor ons open
God roept ons binnen.

Het is een feest van genade.
Het is een feest, God roept ons naar huis.
Het is een feest van de Vader
dus kom naar huis.
Kom naar huis, kom naar huis.

Het is een feest van genade.
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
dus kom naar huis.
Kom naar huis, kom naar huis.

Stop met wat je doet
God de Vader roept
en Hij ziet naar je uit.
Dus kom naar huis,
kom naar huis, kom naar huis.
Dus kom naar huis,
kom naar huis, kom naar huis.

Het is een feest van genade.
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
dus kom naar huis.
Kom naar huis, kom naar huis.

Het is een feest van genade.
Het is een feest God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
dus kom naar huis.

Kom naar huis, kom naar huis.
Ik kom naar huis.
Kom naar huis, kom naar huis.

U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!
Uit een blinkend stromen daalde d’ engel af,
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Wees dan, volk des Heren, blijde en welgezind
en zeg telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft!
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven of dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon maan en sterren in hemelse baan
Tonen zo duidelijk Uw Godd’lijke wijsheid,
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Vrouwen:
Groot is Uw trouw ied’re morgen opnieuw.
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde.
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan.
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid.

Allen:
Groot is Uw trouw ied’re morgen opnieuw.
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde.
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan.
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

The Blessing

The Lord bless you and keep you,
make His face shine upon you and be gracious to you.
The Lord turn His face toward you
and give you peace.

The Lord bless you and keep you,
make His face shine upon you and be gracious to you.
The Lord turn His face toward you
and give you peace.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

The Lord bless you and keep you,
make His face shine upon you and be gracious to you.
The Lord turn His face toward you
and give you peace.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

May His favor be upon you,
and a thousand generations,
and your family and your children,
and their children, and their children.

our family and your children
and their children, and their children.
May His presence go before you,
and behind you, and beside you,
all around you, and within you,
He is with you, He is with you,
in the morning, in the evening,
in your coming, and your going,
in your weeping, and rejoicing,
He is for you, He is for you,
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.