Ons aanbod in de gemeente Rotterdam

Op deze pagina vindt u de basisinformatie over ons hulpaanbod in de gemeente Rotterdam.
image

Wat is het Leger des Heils - MCR?

Het Leger des Heils is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie die, zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulp verleent. In Rotterdam e.o. bieden we met ruim 400 medewerkers maatschappelijke opvang, intramurale en ambulante begeleiding. In en om Rotterdam heeft het Leger des Heils circa 25 voorzieningen. Het Leger des Heils zet zich vanuit een christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen, werken en maatschappelijk participeren. We zijn er onvoorwaardelijk voor mensen zonder helper.

Hoe werken wij?

Het Leger des Heils stelt de behoefte en de mogelijkheden van de deelnemer centraal. We geloven in de eigen kracht van onze cliënten. Het belangrijkste doel van onze begeleiding is het herstel van het gewone leven. We werken aan het vergroten van de zelfredzaamheid, het herstellen van sociale relaties en het bevorderen van de maatschappelijke participatie van onze deelnemer. Werk, een zinvolle dagbesteding en een plezierige vrijetijdsbesteding zijn een vast onderdeel van onze begeleiding. Onze zorg is laagdrempelig, samenhangend, vasthoudend en zingevingsgericht.

Naast iemand staan, samen zoeken naar herstel en de extra mijl gaan, is iets wat ons kenmerkt. Onze deelnemers hebben kwaliteiten die we gebruiken en hebben de regie. We trekken samen op met onze deelnemers in hun natuurlijk omgeving. We weten dat de samenleving rijk is aan hulpbronnen die we inzetten. We werken waar mogelijk met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. We bouwen aan het sociale netwerk. Dankzij onze aanpak kunnen we sneller professionele zorg afbouwen en bevorderen we het meedoen in de samenleving. Deze principes zijn de basis van alles wat we doen.

Wat bieden wij?

We bieden zowel intramuraal (op woonlocaties), als extramuraal (ambulant) opvoedondersteuning. We bieden dit in alle gebieden, Hoek van Holland uitgezonderd. Intramuraal is er bij ieder gezin een HBO-geschoolde, SKJ-geregistreerde medewerker en een orthopedagoog betrokken. We bieden alle kinderen een kinderintake. Er kan begeleiding van het kind zelf ingezet worden en er vinden diverse kinderactiviteiten plaats. Er komt hierdoor meer focus op het kind in de opvang. De ouders worden ondersteund bij de opvoeding waar dit nodig is. Ook extramuraal is naast de inzet van de HBO-geschoolde, SKJ-geregistreerde medewerker een orthopedagoog betrokken. We starten in 2018 met het inzetten van kindercoaches, Hierdoor is in het gezin een eigen SKJ-begeleider aanwezig voor de kinderen. Medewerkers volgen hiervoor een speciale opleiding. Kindercoaching is ontwikkeld door Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) en wordt onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een methodiek die exclusief ingezet wordt door Stichting Leger des Heils W&G gedurende dit onderzoek. Door het kind een eigen hulpverlener te geven, is de ervaring dat er snel meer resultaat geboekt wordt in gezinnen; kinderen uiten meer over de kern van het probleem in het gezin.   We bieden een ambulante wakende wacht in alle gebieden waar wij leveren en een vaste wakende wacht op onze locaties voor nachtopvang en in De Dukdalf op Coolhaveneiland (De Passage, De Lichtboei, de verpleegafdeling).  

Wij werken samen met:

Aafje:                                                 Ondersteuning en regie bij huishouden                       

Antes:                                                Dagbesteding

Arosa:                                                Sociaal en persoonlijk functioneren/huiselijk geweld

Centrum voor Dienstverlening              Dagbesteding

Gemiva-SVG Groep:                            Dagbesteding

House of Hope:                                   Begeleiding

Humanitas:                                         Dagbesteding

Lelie Zorggroep:                                 Huishoudelijke hulp

NAS jobscore:                                    Dagbesteding

Stichting Ontmoeting:                         Dagbesteding

Pameijer:                                          Dagbesteding / lvb-problematiek

Pluspunt:                                          Dagbesteding

Stichting Profila Zorg:                        Alle resultaatsgebieden

Reakt / Parnassia:                            Dagbesteding