Helper nodig ?

Heb je te maken met verslaving, schulden, opvoedproblemen, huiselijk geweld, psych(iatri)sche problemen? Je kunt dan bij ons terecht! De gemeente beslist in de meeste gevallen over de zorg. Deelnemers kunnen bij de gemeente zorg aanvragen. De gemeente bekijkt je situatie en behoefte en neemt een besluit. Meer informatie of hulp bij het aanvragen van zorg kun je krijgen bij ons Bureau Traject Management (BTM). Het BTM is maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur telefonisch en per e-mail te bereiken voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen betreffende de zorg die het MCR e.o. levert. Bureau Traject Management, Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. Kooikerweg 10 3069 WP Rotterdam tel. 010-2070 511 (tijdens kantooruren) e-mail btm.mcr@legerdesheils.nl Meer over het aanvragen van zorg

Ons Hulp- & Zorgaanbod

Het Leger des Heils is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie die, zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulp verleent. In Rotterdam e.o. bieden we met ruim 400 medewerkers maatschappelijke opvang, intramurale en ambulante begeleiding. In en om Rotterdam heeft het Leger des Heils circa 25 voorzieningen. Het Leger des Heils zet zich vanuit een christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen, werken en maatschappelijk participeren. We zijn er onvoorwaardelijk voor mensen zonder helper. hulp- & zorgaanbod

Weten wie wij zijn ?

Het Maatschappelijk Centrum van het Leger des Heils te Rotterdam biedt diverse soorten hulp in de regio Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland, Capelle aan den IJssel, Nissewaard en Nieuwe Waterweg Noord. De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus. Op deze site vind je informatie over ons hulpaanbod en het werk dat we doen. Je kunt ons bereiken op de Kooikerweg 28 3069 WP Rotterdam. Tel: 010-2229888 of stuur ons een e-mail info@legerdesheils-mcr.nl Wij zijn ook te volgen via facebook www.facebook.com/legerdesheilsmcr Meer over het MCR

Veranderingen in de zorg.

Sinds 1 januari 2018 levert het MCR ambulante hulpverlening aan jeugdigen in de thuissituatie in de regio Rotterdam-Rijnmond. We hebben hiervoor samen met Timon en De Hoop een contract afgesloten met de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond. Per 1 januari 2018 zijn ook de Wmo-contracten opnieuw afgesloten met de gemeente Rotterdam. Het gaat om OGGZ Intramuraal en OGGZ Extramuraal. Rotterdam is verdeeld in veertien gebieden, in tien daarvan leveren we 'preferent'. Dat houdt in dat we extra investeren in de contacten met de welzijnsaanbieders en nóg beter de weg weten in het gebied. Dit komt de (ambulante) zorg aan onze deelnemers ten goede. Veranderingen in de zorg