Verpleeghuis

MeerZorg

location_on
Hoog Buurloseweg 145
7339 EL Ugchelen
phone

Verpleeghuis voor mensen met psychogeriatrische en somatische problematiek

De MeerZorg is een specialistisch verpleeghuis voor complexe zorgvragen, palliatieve zorg en behandeling. De mensen die bij ons verblijven kunnen niet terecht in een regulier verpleeghuis. Ze hebben naast lichamelijke verzorging ook psychische en/of verslavingsproblemen, maar ook sociaal-maatschappelijke problemen. De koppeling tussen verslavingszorg en verpleging is uniek in Nederland.

Ook behoren revalidatie, respijtzorg en palliatieve/terminale zorg tot de mogelijkheden. We kijken niet alleen welke hulp nodig is, maar ook welke hulp het beste aansluit bij de persoonlijke situatie en beleving van de cliënt. Dit alles met als doel dat de cliënt zich niet alleen geholpen, maar ook begrepen voelt. 

De opname bij de MeerZorg is met name gericht op somatische problematiek. Wij bieden geen behandeling voor psychiatrische- of verslavingsproblematiek.

Complexe zorgvragen

Het Leger des Heils heeft veel ervaring in de maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg én verpleging. In de MeerZorg bundelen we deze ervaring om cliënten met complexe zorgvragen passende zorg en begeleiding te geven waarbij de nadruk ligt op lichamelijke problematiek.

Persoonlijk zorgplan

Bij de MeerZorg krijgt de cliënt niet alleen verpleging en verzorging. Op basis van de indicatie en de behoeften van de client maken we samen een zorgplan, met een begeleider beschrijft de cliënt hoe zijn/haar tijd bij de MeerZorg eruit gaat zien. We werken bijvoorbeeld aan zelfredzaamheid, dagritme en sociale vaardigheden. Deze aanpak is gericht op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. 

Eigen kamer

In het verpleeghuis krijgen cliënten een eigen kamer en er is een gemeenschappelijke huiskamer. De afdeling MeerZorg werkt samen met Atlant Zorggroep, die de medische zorg verleent.

Duur

In principe is de opname voor de duur van maximaal 3 maanden. Indien er somatische gronden zijn om de indicatie te verlengen, kan de opnameduur nogmaals verlengd worden met 3 maanden. Is de cliënt toe aan een vervolgstap? Dan proberen wij een zo goed mogelijk vervolgtraject in te zetten, met de bijbehorende indicatie.

Aanmelden

Cliënten worden door verwijzers zoals huisartsen, transferverpleegkundigen en wijkteammedewerkers aangemeld. Voor opname is een indicatie voor eerstelijns verblijf noodzakelijk. Wilt u meer informatie of uzelf of iemand anders aanmelden? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 088 – 090 18 10 btm.gelderland@legerdesheils.nl

Indien u een indicatie heeft voor langdurige zorg (WIz-indicatie) heeft u recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. 
Voor deze ondersteuning kunt u op verschillende plekken terecht.

Bij uw Adviespunt Zorgbelang, telefoon 026 - 20 20 620 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of stuur een e-mail naar: cliëntondersteuner@zorgbelanggelderland.nl