Korps

Korps Winschoten

location_on
Dr. D. Bosstraat 16
9671 CC Winschoten
phone
access_time
Vandaag open van 09:00 - 16:00
Toon alle openingstijden

WOORDEN VAN SETH

Jezus was een lieve man.
Hij keek je soms zo helder aan,
dat alles van je afviel
je angst,
je zorg,
je pijn.
Zodat je dacht:
“Dit moet Gods Zoon wel zijn.”


KORPS WINSCHOTEN - GELOVEN IN DE BUURT

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils.
Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag.
Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven.
Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben.
Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden.
Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.
Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.Meer informatie over onze activiteiten?
Kijk op onze Facebookpagina

WEEKPROGRAMMA

Zondag 
9.30 uur Bidstond
10.00 uur SAMENKOMST

Maandag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
11.00 – 15.00 Inloopspreekuur schuldhulppreventie
13.00 - 16.00 Koffie-inloop
15.45 - 17.15 Kinderkookcafé (1ste maandag vd maand)
19.30 Muziekrepetitie of Bijbelstudie (eens per 14 dagen) 

Dinsdag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
13.00 – 16.00 Koffie-inloop

Woensdag
14.00 Samen op weg-club (eens per 14 dagen)

Donderdag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
13.00 – 16.00 Koffie-inloop

Vrijdag      
9.00 – 15.00 Kledingwinkel
10.30 - Vrouwenochtend, lunch, crea activiteit
13.00 – 15.00 Koffie-inloop

ACTUEEL

GODEZIJDANK - SJALOM (n.a.v. de hevige oorlog in Gaza)

De componist Ernest Bloch heeft een muziekstuk voor cello en orkest geschreven. Het heet “Prayer”. Waar woorden feitelijk tekort schieten voor de humanitaire ramp in Gaza, in de oorlog die Israël voert tot behoud van bestaan en bij het ontbreken van mensenrechten voor gewone Palestijnen… raakt zijn muziek misschien wel exact de juiste emotie.
De foto die uitgekozen is voor de illustratie maakt die emotie ook los. Zoals het Kerstkind in Bethlehem eind december ons verkilde hart weer open moet maken en verwarmen, zo vinden de Israëlische jongen David en het Palestijnse meisje Mereyem elkaar wel in de sjalom (Hebr.) of salaam (Arab.). Het betekent VREDE.

Het gaat om sjalom, als op 1 november Allerheiligen gevierd wordt in de (katholieke) kerk. Welke mens is heilig?
Het antwoord kunnen we vinden in het werkwoord heiligen. Het betekent heel maken. Daarom is de titel Heiland in het Kerstevangelie voor de Heer zo prachtig. Heiligen … daar mag je toch iedere mens van goede wil onder verstaan in wie de Vader welbehagen heeft?
Een christen wordt gedoopt, een heilssoldaat ingezegend om de eeuwenoude boodschap vorm te geven: heil brengen aan je medemens, hem of haar heel maken.

De eerste vijf boeken in het Oude Testament vormen samen de Thora. Onze Heer Jezus heeft de Thora bevestigd in Zijn verkondiging, samengevat zonder er 1 woord uit weg te laten.
Thora, de wijsheid van de God van Israël, moet je geen wet noemen, leert theoloog Huub Oosterhuis. “Thora betekent:
levensonderricht, woord tegen de dood – gij zult niet doden, heb je naaste lief die is als jij, doe recht aan de armen!”
Het hart van onze Heer Jezus en onze hemelse Vader schreeuwen het uit, terwijl Zij wenen om onze wereld, die ingericht wordt door mensonterend geweld en puur egoïsme. Het leed en de dood van mensen tellen kennelijk niet. Overigens niet alleen in Israël, op de Westbank en Gaza.
De Thora -en dus ook de Bijbel- roept de eenheid van alle mensen uit, wie en waar zij ook zijn. Gods Woord roept uit dat voor de hemelse Vader elk mens telt. Huub Oosterhuis schrijft er over in zijn schitterende boek “Van U is de toekomst. Kome wat komt.”
In het bestaan gaat het om het recht van ieder mens en de verantwoordelijkheid van de één voor de ander. Slechts 1 criterium geldt alle recht: het recht van de zwakste.
In de joodse wijsheid wordt dat liefde genoemd. “Liefhebben is omgaan met de arme, de dorstige, de vreemdeling als met je gelijke – omdat hij is zoals jij. En hoe jij bent, wat jij nodig hebt om te leven, dat weet je toch?”

Waar het ontbreekt dat mensen in de meest elementaire behoeften van de ander voorzien, hen geen brood en kleding gegeven wordt… Waar anderen de grond onder de voeten wordt afgepakt, medemensen worden bestolen hoe dan ook en mensen zich niet ontfermen over het verdwaalde schaapje… Daar is geen sjalom… daar ontstaat onrecht en geweld.
Thora en Christus leren ons dat in de gerechtigheid van mens tot mens de gerechtigheid van onze wereld besloten ligt, zoals in het zaad een oogst besloten ligt.
De God van Israël, de God van Jezus roept daarbij uit: "Ik ben het. Geen ander is uw god. Ik ben uw naaste”!

Ik ben diep onder de indruk van hoe de dichter-theoloog, met Pasen overleden, de kern van ons geloof aanraakt.
Levensles, visioen en enig zinvol levensmotto.
In het klein kan ieder van ons leren, in het groot Israëli’s en Palestijnen dat:
“Wie liefde doet aan zijn naaste, bouwt mee aan de stad van de vrede, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.”
Gods Woord is voor altijd gegeven.
Dat elke burger van de wereld dat Woord opnieuw mag ontvangen, zoals de Israëlische jongen en het Palestijnse meisje.
En zoals joodse en Palestijnse jongeren een statement maakten door elkaar te ontmoeten in geest van sjalom, salaam, vrede.
Wie Gods Woord wil horen en volbrengen, kent God en leeft!

Godezijdank. Amen.

(O.W.)KORPSAGENDA

Zo. 05 nov. - 10.00 uur
SAMENKOMST o.l.v. envoy Luppo Smook
Na de eredienst wordt ons korpsplan voor 2024 met u besproken door de korpsoffieren.

Zo. 12 nov. - 16.00 uur
SAMENKOMST o.l.v. de korpsofficieren
M.m.v. ons muziekkorps
Deze eredienst in de namiddag loopt over in een broodmaaltijd voor allen die naar de samenkomst kwamen.

Zo. 19 nov. - 10.00 uur
SAMENKOMST o.l.v. de korpsofficieren

Zo. 26 nov. - 10.00 uur
HERDENKINGSAMENKOMST
Voorgangers: kapiteins Peter en Bineke Berkenbosch
M.m.v. ons muziekkorps en vlagsergeant Roland Nijland
Vandaag herdenken wij allen die sinds Eeuwigheidszondag zijn Bevorderd tot Heerlijkheid.
We noemen hen bij name en ontsteken voor hen een kaars.
Ook gedenken wij onze eigen dierbare overledenen.

Ma. 30 okt.-19.30 uur
Muziekrepetitie
Wo. 01 nov.-14.00 uur
SOW Club
Ma. 06 nov.
Adrillen in centrum van Winschoten
Za. 11 nov.
St. Maarten
Ma. 13 nov.
Leutje Adrillen
Wo. 15 nov.-14.00 uur
SOW Club
Eeuwigheidszondag 2023

(C) 2023 
Leger des Heils Korps Winschoten
(websitebeheer: O.F. Weinberg)