Korps

Korps Winschoten

location_on
Dr. D. Bosstraat 16
9671 CC Winschoten
phone
access_time
Vandaag open van 09:00 - 16:00
Toon alle openingstijden

WOORDEN VAN SETH

Jezus was een lieve man.
Hij keek je soms zo helder aan,
dat alles van je afviel
je angst,
je zorg,
je pijn.
Zodat je dacht:
“Dit moet Gods Zoon wel zijn.”


KORPS WINSCHOTEN - GELOVEN IN DE BUURT

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils.
Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag.
Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven.
Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben.
Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden.
Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.
Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.Meer informatie over onze activiteiten?
Kijk op onze Facebookpagina

WEEKPROGRAMMA

Zondag 
9.30 uur Bidstond
10.00 uur SAMENKOMST

Maandag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
11.00 – 15.00 Inloopspreekuur schuldhulppreventie
13.00 - 16.00 Koffie-inloop
15.45 - 17.15 Kinderkookcafé (1ste maandag vd maand)
19.30 Muziekrepetitie of Bijbelstudie (eens per 14 dagen) 

Dinsdag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
13.00 – 16.00 Koffie-inloop

Woensdag
14.00 Samen op weg-club (eens per 14 dagen)

Donderdag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
13.00 – 16.00 Koffie-inloop

Vrijdag      
9.00 – 15.00 Kledingwinkel
10.30 - Vrouwenochtend, lunch, crea activiteit
13.00 – 15.00 Koffie-inloop

ACTUEEL

GODEZIJDANK -  Hoogfeest van Kerstmis    (Onno Weinberg)

De erediensten op zondagmorgen vanuit de Westerkerk in Amsterdam zijn de moeite waard om terug te kijken via YouTube. Nico ter Linden is hier lang geleden de dominee geweest. Ds. Herman Koetsveld is de huidige predikant. Zijn manier van voorgaan in de liturgie en wijze van preken maken indruk op mij.

Niet zo lang geleden preekte ds. Koetsveld naar aanleiding van I Koningen 19: 9-16.
We komen de profeet Elia tegen, die met zijn God prachtige hoogtepunten heeft beleefd. Maar hier in het verhaal vergaat het Elia niet erg goed. De omstandigheden in de samenleving zijn tamelijk duister door geweld, vreemde machtsverhoudingen, weinig verbondenheid tussen de mensen, ongekend egoïsme etc. Elia krijgt er hoofdpijn van, ziet de toekomst donker in en is zijn hoop verloren. Het maakt hem bang te moede. Depressieve klachten maken zijn leven moeilijk.
Hij is er zo klaar mee. Hij heeft het gehad. Hij een maakt een geestelijk dieptepunt mee. Hij  zoekt daarom een vluchtomgeving in een spelonk, een grot waar niemand komt om te storen. Het licht komt er amper binnen, de herrie van de samenleving hoor je hier niet.

Kunt u zich ook zo voelen in december 2023?
Ik bemerk het bij mijzelf, dat het mij moeite kost de adventswegen in te slaan om me voor te bereiden op de geboorte van Christus.
Marlous en Romy… de berichtgeving laat je toch niet meer los? De omgangsvormen in de politiek, die vaak aan de laars gelapt worden… Het is allemaal niet fijn.
Dat Oekraïne nog steeds militair geweld moet inzetten, opdat het zich van de Russische tirannie bevrijdt… Het natuurgeweld van bevende aarde en wassend water in Marokko en Lybië… Berichten over het klimaat, vervuilde oceanen, hongersnood nog altijd bestaand…
Het militaire en humanitaire drama in het Midden-Oosten was de afgelopen weken het dieptepunt.
Een verkiezingsuitslag die vooral ontevredenheid uitstraalt en mensen met een islamitisch geloof, die gewoon – net als u en ik – hun bestaan vredig willen leven dreigt weg te zetten. Het zijn Nederlanders… of op zijn minst medelanders.

Ons eigen leven kan ook donker kleuren.
Mensen kunnen eenzaam zijn. Zij kunnen worstelen om zich uit een verslaving te werken. Mensen maken verkeerde keuzes, soms misstappen. Men kan psychische trauma’s met zich meedragen na een relatiebreuk of zijn bijvoorbeeld slachtoffer van een zedenmisdrijf.
Sommigen leven in armoede en hebben grote financiële problemen. Anderen hebben geen dak boven hun hoofd, ze kennen geen thuis. Mannen en vrouwen, jonger of ouder, kunnen gebukt gaan onder rouw. Vanzelfsprekend hebben vluchtelingen (uit Oekraïne bijv.) onze aandacht.

Moeten we niet eerlijk bekennen, wanneer we de kom van onze ziel onderzoeken, dat het best veel moeite kost om licht en zegen te ontdekken. De wereld zucht en huilt… snakt naar bemoediging… naar de komst van de Heiland… Iemand die de aarde, jou en mij kan heel maken.

God laat het er niet bij zitten bij Elia. Hij stuurt zijn engel naar de spelonk. “Elia kom naar buiten en bezoek mij op de heilige berg”. In de Bijbel is de aanwezigheid van de Vader dikwijls te ervaren op de berg of in de wolk.
God daalde af om zijn profeet te bemoedigen.
De depressieve Elia ging naar buiten en besteeg de helling van de berg. Een zeer zware storm ging God vooraf. Elia vond God niet in dit noodweer. De aarde beefde. Er brak brand uit. God was niet aanwezig in de aardbeving noch in het hevige vuur. Toen hoorde de profeet het gefluister van een zachte bries. En Elia trof in de bries zijn God.
Hij zong zijn klaaglied. God hoorde Elia en bemoedigde hem. God kan niet in eens al Elia’s of ’s werelds problemen oplossen, maar wel kan Hij de kracht geven verder te gaan in het leven op zoek naar gerechtigheid en vrede.

Zo vergaat het ook ons mensen, die op zoek gaan naar het Kind van Bethlehem, die de Redder wordt genoemd – Koning van de sjalom. Het Kind Jezus, de mensgeworden God, vind je niet in een paleis noch in een medisch modern toegeruste verloskamer.
Nee… Lucas situeert de geboorte van onze Heer in het bescheidene, in een stal of dat wat er voor door gaat.
Het geboortebericht wordt het eerst bekend gemaakt aan kleine, kwetsbare mensen. Niet in de grootsheid of macht komt God de mens tegemoet, maar in de eenvoud en het kwetsbare.

Christus, onze Heer Jezus van Nazareth zal daar als volwassene bij aansluiten. Hij zal de oude Joodse wijsheid uit de Thora verkondigen aan wie het maar horen wil:
Heb je naaste lief als jezelf. Geef je naast wat hij of zij nodig heeft. Je weet dat in wat jijzelf nodig hebt.
Zo heb je jouw God lief.
In het Kind van Bethlehem, wiens geboorte wij vieren op het Kerstfeest, wordt de Thora heilig Evangelie.
Hoor dan het mensgeworden Woord van God. Zie hoe Jezus Messias die Blijde Boodschap heeft verkondigd en voorgeleefd.

Kerstfeest. Het Christus-kind zal in ons hart opnieuw geboren worden wanneer we het openen voor God, die via Zijn menswording afdaalt van de hemelse troon.
Zijn bemoediging in de donkere wereld van nu is dat Licht gaat schijnen wanneer we Hem zien…
In de ontmoeting met de arme, de zieke, de gevangen, de gevluchte mens. Christus, het Gelaat van God, mogen wij zien in de ontmoeting met gekruisigde mensen.

Nu zijt wellecome, Jezu Lieve Heer!
Amen.
(C) 2023 
Leger des Heils Korps Winschoten
(websitebeheer: O.F. Weinberg)