Korps

Korps Winschoten

location_on
Dr. D. Bosstraat 16
9671 CC Winschoten
phone
access_time
Vandaag open van 09:00 - 16:00
Toon alle openingstijden

WOORDEN VAN SETH

Jezus was een lieve man.
Hij keek je soms zo helder aan,
dat alles van je afviel
je angst,
je zorg,
je pijn.
Zodat je dacht:
“Dit moet Gods Zoon wel zijn.”


KORPS WINSCHOTEN - GELOVEN IN DE BUURT

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils.

Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag.

Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven.
Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben.
Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden.
Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.
Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.WEEKPROGRAMMA

Zondag 
9.30 uur Bidstond
10.00 uur SAMENKOMST

Maandag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
11.00 – 15.00 Inloopspreekuur schuldhulppreventie
13.00 - 16.00 Koffie-inloop
15.45 - 17.15 Kinderkookcafé (1ste maandag vd maand)
19.30 Muziekrepetitie (eens per 14 dagen)

Dinsdag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
13.00 – 16.00 Koffie-inloop

Woensdag
10.30 – 11.30 Crea-morgen (1ste woensdag v.d. maand)
14.00 Samen op weg-club (eens per 14 dagen)

Donderdag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
13.00 – 16.00 Koffie-inloop

Vrijdag      
9.00 – 15.00 Kledingwinkel
13.00 – 15.00 Koffie-inloop

Meer informatie over onze activiteiten?
Kijk op onze Facebookpagina

ACTUEEL

GODEZIJDANK -    Geest, zee van Gods liefde.


Wanneer de dag van Pinksteren aanbreekt, komen mensen niet samen in dezelfde Kerk. Pastoor Buter viert de hoogmis. Dominee Van der Woude gaat voor in de dienst van Woord en Gebed. Onze kapiteins leiden in de middag de pinkstersamenkomst.
En elders? Anglicanen, lutheranen, oosters-orthodoxen, vrije-evangelische christenen, gereformeerden…
Ook zij bidden “Kom Schepper Geest”…
In gesproken woord, in gezonden lied – soms met een wolk wierook naar Ps. 143:2.

Allen geloven vervuld te zijn van de heilige Geest en vieren de geboorte van de ene Gemeente van Christus.
Echter!
Spreken zij dezelfde taal met woorden die leven geven?
Schenken zij hun naaste daden van Liefde, zoals Christus het bedoeld heeft.
Zijn wij voor elkaar zo goed als God, zijn wij mensen voor elkaar een licht?
Dat is ook een beeld dat niet-gelovigen aanspreekt.

Nu gebeurt er veel dat door God gezegend kan worden – heel veel zelfs.
En toch… wanneer we werkelijk oprecht een antwoord formuleren, gebeurt er nog veel meer níet.

 -
Honderddduizenden kinderen lijden honger en ontbreekt het aan water, zorg en onderwijs. Paul van Vliet heeft het als Unicef-ambassadeur vaak gezien en aangekondigd.
-
Vrede en vrijheid moeten weer bevochten worden in Europa, waar Oekraiense militairen de agressieve bezetter trachten te weerstaan.

-
Het bestaan van mensen wordt door financiële zorgen en problemen niet zelden bedreigd.
-
Mensen lopen letterlijk stuk op relatiebreuken, eenzaamheid, schending van hun lichamelijke intimiteit…

-

Je mag geen fout maken. Zelfs als je welgemeend je excuus maakt, kun je veroordeelt worden met de meest walgelijke woorden.

-
Je mag zo vaak niet zijn wie je bent… een mens bekleedt met witte, zwarte, bruine, rode of gele huid.
En ook al bestaan hierbij grenzen… je mag lang niet altijd en overal uitkomen voor wat je vindt.
-
Delen we het geloof werkelijk immer en op elke plaats ten diepste met elkaar? Handelen christenen vanuit de barmhartigheid, die door de bisschop van Rome en andere geestelijke leiders zo vurig bepleit wordt?
Gaan de pastoor en dominee samen voor in dat wat we Avondmaal of Eucharistie noemen – notabene het aanwezig stellen van onze Heer Jezus?
Mag de protestant aanzitten bij de Heer aan tafel rond een katholiek altaar?
Hebben de kerkgenootschappen ten volle respect voor elkaars tradities, symbolen en liederen?

Velen in de kerk en daarbuiten in de samenleving ervaren het leven als moeilijk en donker.
De nood is groot. Velen lijden aan het leven.
Te pas en te onpas vergeten mensen waar ons prachtige lied over zingt:

O zee van Gods liefde, zo peilloos en wijd,
verlossing, zo grenz’loos, voor mij hier bereid,
o vloed van genade, zo rijk en zo vrij,
gij stroomt toch voor allen; gij stroomt toch voor allen;
gij stroomt toch voor allen; stroom ook over mij!

Daarover gaat het toch met Pinksteren?
Dat God Zijn Liefde uitstort over deze wereld… over Zijn schepselen, waar Hij zoveel van houdt.
Dat God wijsheid, inzicht, energie en daadkracht schenkt aan ALLE mensen, opdat zij kunnen leven in een Koninkrijk Gods, waar recht niet krom is…
Waar bewaarheid wordt: Heb je naaste lief, die is als jijzelf!

Kom Schepper Geest. Het is nodig, vandaag nog!
Heilige Geest – dat is de naam voor ‘God in actie’ leert ds. Bert Altena.

Het pinksterverhaal uitgelezen? Het kan niet waar zijn.
Want het verhaal wijst ons de weg wat er gebeurt als Gods Geest gaat werken, ook in ons eigen leven.
Dat er een frisse wind gaat waaien in de dorre wereld van gedachten en gevoelens. Dat de vlam van begeestering ons hart verwarmt en ons denken bezielt.
Zo kan onze wereld veranderd worden; kunnen wij zelf veranderen – soms als nieuw.

Die Geest lijkt in de fles gestopt. En waar de Heer er zelf niet meer bij lijkt te zijn, is het aan ons om de boel vlot te trekken.
Pinksteren is dat wij opstaan en naar buiten treden. Opdat er iets gebeurt met mensen, te beginnen bij ons zelf.
Zo werkt onze ‘God in actie’ immers. Juist kleine, bescheiden mensen worden ingeschakeld de fakkel van liefde te zijn. Ieder van ons.

Een groep kinderen, aanstaande misdienaars, werd door de pastor gevraagd of ze verhalen uit de Bijbel kenden?
Inge: “Adam en Eva”. Peter: “Dat de Egyptenaren in die zee verzuipen”.
Paul: “Dat Jezus als baby in de kribbe werd gelegd”. En Mirjam: “Dat ze de Heer hebben gekruist”.
Alida vroeg plotseling: “Waarom staat die tafel in de kerk?”
Deze vraag beantwoorden kan ons brengen bij de droom van Christus.
De pastor sprak:
“Aan deze tafel herinneren wij ons Jezus die iedereen verwelkomt aan Zijn Tafel, (ook als er brood en beker op staan).
Hij sprak: Blijft doen wat ik jullie leerde.
Blijft delen uit de Liefde, zoals ik het jullie heb voorgedaan.
Deelt met de mens naast je, dan moet de wereld van God toch verlicht worden en echte vrede gaan groeien?”

Gezegend wordt de wereld wanneer mensen dat een kans geven.
Gezegend ben je als mens deze God-in-actie te omarmen.
Hij vraagt: Doe je mee, vandaag nog?
Kom Schepper Geest… the game is on.

O zee van Gods liefde,
gij stroomt toch voor allen; stroom ook over mij!

Amen.

 

KORPSAGENDA

Vr. 26 mei om 17.00 uur
Soepmaaltijd i.s.m. het IKEP

Zo. 28 mei (PINKSTEREN) om 16.00 uur
Feestelijke samenkomst die overgaat in een broodmaaltijd die bij ons aan de pinksterlofzang deelnamen.
Voorgangers: kapiteins Peter en Bineke Berkenbosch

Wo. 31 mei om 14.00 uur
SOW ClubO heil’ge Geest, mijn trouwe metgezel,
de Geest, die mij in alle waarheid leidt,
verlicht mijn ogen dat zij mogen zien,
door wereldraads’len heen, uw heerlijkheid,
opdat mijn hart oprecht gelooft
al wat de Heer ons heeft beloofd.
 
Refrein: Kom, heil’ge Geest, kom tot mijn hart,
nu ‘k biddend bij het altaar wacht!
Zoals ik ben, kom ik tot U,
o Geest van waarheid, liefde en kracht!   (lied 507)

INFORMATIEGIDS KORPS WINSCHOTEN
Onze communicatiemedewerker heeft i.s.m. de kapiteine (en de leden van de korpsraad) een informatiegids geschreven over alle activiteiten binnen ons korps.
Activiteiten worden uitgebreid toegelicht en in het ebookje kunt u lezen wie bij de activiteiten zijn betrokken.
Zo kunt u bijv. lezen:
° de SOW-club
° project schuldhulppreventie
° wie meespelen in het muziekkorps
° over het kerkgenootschap dat hetLeger des Heils ook is naarst dienstverlenende organisatie.
De informatie wordt kostenloos als ebook verzonden aan de heilssoldaten en vaste betrokkenen bij ons korps.
Heeft u geen ebookje ontvangen in mei... U kunt een exemplaar bestellen bij de auteur
(E   onno.weinberg@gmail.com)

(C) 2023 
Leger des Heils Korps Winschoten
(websitebeheer: O.F. Weinberg)