Korps

Korps Winschoten

location_on
Dr. D. Bosstraat 16
9671 CC Winschoten
phone
access_time
Vandaag gesloten
Toon alle openingstijden

WOORDEN VAN SETH

Jezus was een lieve man.
Hij keek je soms zo helder aan,
dat alles van je afviel
je angst,
je zorg,
je pijn.
Zodat je dacht:
“Dit moet Gods Zoon wel zijn.”


KORPS WINSCHOTEN - GELOVEN IN DE BUURT

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils.
Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag.
Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven.
Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben.
Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden.
Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.
Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.Meer informatie over onze activiteiten?
Kijk op onze Facebookpagina

ACTUEEL

Gezegend Pinksterfeest
GODEZIJDANK - 4 EN 5 MEI

-
Wat gaat er door hun ziel heen, wanneer pater Titus Brandsma of protestants theoloog Dietrich Bonhoeffer herderlijke zorg in het vernietigingskamp van de Duitse bezetters verlenen aan hun mede-terdoodveroordeelden?
-
Wat gaat er door de ziel heen, wanneer je als piloot van de Royal Air Force moet bijdragen aan een bommentapijt op Dresden en je jouw collega ziet worden neergehaald door de Luftwaffe?
-
Welke emotie maak je door wanneer je als verzetstrijder op de Waalsdorpervlakte met een blinddoek om klaar staat voor jouw executie door een Duits vuurpeloton?
-
Hoe kun je er als Roma-burger mee omgegaan in je geweten, wanneer je meemaakt wanneer je oom en tante -na verraden te zijn- gedetineerd worden in Kamp Westerbork?


Wij kunnen ons er geen voorstelling bij maken. De dodelijke slachtoffers kunnen het immers niet na vertellen, wat het met je gevoelens doet wanneer je deel uitmaakt van de lijst van vermoorden in de donkerste periode van de geschiedenis.
Wie het overleefden, zij vertellen het na in feiten en in emoties.
“Dit… alsjeblieft NOOIT weer!”, houden zij ons voor in de 80 jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Op 5 mei vieren we in het koninkrijk onze nationale bevrijding. Maar niet voordat Nederland op de avond van 4 mei om 20.00 uur
twee minuten stil is geweest, de vlag halfstok heeft gewapperd en de monumenten in de bloemen zijn gezet.

Deze dagen herinnerde ik mij een lied dat uit het Noors ooit is vertaald door de 18-jarige Prinses Juliana. Haar moeder, Koningin Wilhelmina, had bepaald dat het tijdens haar staatsbegrafenis in 1962 te Delft gezongen moest worden.
Hoe bijzonder te ontdekken dat “De zon schijnt in mijn ziel vandaag” is opgenomen in de liedbundel van het Leger des Heils.
U kent het vast allen… lied 424.

1 De zon schijnt in mijn ziel vandaag,
het donker is gezwicht,
en aard’ en hemel lacht mij toe,
want Jezus is mijn licht.
Er is zonneschijn, zomerzonneschijn,
alle uren van de dag zijn blij.
Zie ik in Jezus’ aangezicht,
is er hemelgloed in mij.

Wat een lied vol hoop! Hoe donker het in deze wereld ook is… Hoe gitzwart jouw persoonlijke duisternis ook ingrijpt in je gevoelens… Dit lied wil troosten. De tekst wil helpen je kruis te dragen. Deze woorden willen jou bemoedigen, jouw pijn verzachten en je oprichten –perspectief op de toekomst bieden. Dat jouw kruis een andere kleur mag krijgen dan zwart door het Licht van Christus.

Want de Gekruisigde is er altijd bij. Hij is nabij in het onrecht dat mensen overkomt. Hij is aanwezig in het verdriet en de pijn die mensen elkaar aandoen.
In de Opstanding laat de Heer Jezus zien hoe Zijn hemelse Vader elk kruis toewendt naar een geestelijk herschapen bestaan, waar God alle tranen zal wissen. Dood, rouw, geween en pijn existeren niet meer in dat bestaan.
(Openb. 21)

Dat wij mogen groeien in dat besef, als wij de gevallenen herdenken en onze vrijheid vieren. Realiseren wij ons dat onze vrijheid nimmer vanzelfsprekend is en onderhoud behoeft, opdat ze stand houdt.
Ds. Herman Koetsveld duidde dat onlangs aan in een preek n.a.v. Ezechiël 34:
“De profeet zet stevig aan. De herders van Israël, zij die leiding hebben te geven aan het volk zijn alleen met zichzelf bezig, met hun macht, met de vergroting van hun rijkdom en dat alles gepaard met een wreed wegkijken en volstrekt gebrek aan aandacht voor wie en wat kwetsbaar is en juist aangewezen zouden zijn op herderlijke zorg.
In mijn verbeelding denk ik dan: stel je voor dat het Israëlische kabinet zijn vergadering opent met deze tekst. Hou zouden ze elkaar dan aankijken?”

De predikant van de Amsterdamse Westerkerk verbreedde het beeld van Ezechiël:
Een Russisch leiderschap in politiek en kerk heeft inmiddels zo verschrikkelijke veel doden op zijn geweten: niet alleen onder de aangevallen Oekraïners, maar wat te denken op de vermoedelijke vele tienduizenden, misschien al honderdduizenden mensenlevens van jonge mensen die geofferd worden aan het spervuur van de Oekraïnse verdediging met de bedoeling hen uit te putten.
Nota bene… voluit met de zegen van de invloedrijke kerkleiding van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

De bevrijding vierend wordt ons de vraag gesteld, wat wij bijdragen aan het in stand houden van gerechtigheid en vrede? Of… hoe wij ons weerbaar stellen als gerechtigheid met voeten en wapengeweld worden getreden?
Gelovigen bepalen zich daarbij op Christus – de Goede Herder, die de mensheid leerde dat het in ons bestaan dient te gaan om de liefde voor je naasten, om delen en dienen. Een kruis gaat licht uitstralen, wanneer een mens zijn leven besteedt en wegschenkt aan de ander.
Dat vierden wij nog onlangs op Goede Vrijdag en het Paasfeest, toen de dood niet het laatste woord kreeg, maar het Licht van Christus en Gods Levensadem.

Beste mensen. Ik wens u een serene herdenking op 4 mei.
Dat u een gezegende Bevrijdingsdag mag vieren vanuit dit geloof. Zo mogen we het tweede couplet van ons lied zingen in de kom van onze ziel.
Er is lofzang in mijn ziel vandaag,
en jubel voor de Heer,
en zo vol is daarvan nu mijn hart,
ik kan ’t niet uiten meer.
Er is zonneschijn, zomerzonneschijn,
alle uren van de dag zijn blij.
Zie ik in Jezus’ aangezicht,
is er hemelgloed in mij.

Zo moge het zijn.

 

KORPSAGENDA

Ma. 29 apr. 19.30 uur
Muziekrepetitie
Wo. 1 mei 14.00 uur
SOW Club met zr. W. Stuut
Za. 4 mei
HERDENKING DER GEVALLENEN (vlag halfstok zonder wimpel)
18.30 uur Herdenkingswake in de Grote of Marktpleinkerk
19.15 uur Stille tocht naar het monument aan Zuiderveen
19.58 uur Plechtigheden rond de twee minuten stilte
De NOS verzorgt de uitzending van de Nationale Dodenherdenking op de Dam in onze hoofdstad.

Op 5 mei is het Nationale Bevrijdingsdag. Onze samenkomst begint om 10.00 uur

Ma. 6 mei 19.00 uur
Bijbelstudie
Do. 9 mei – Hemelvaartsdag
Geen samenkomst

Zo. 12 mei 10.00 uur
Samenkomst 7de zondag van Pasen
Ma. 13 mei
Muziekrepetitie
Wo. 15 mei 14.00 uur
SOW Club

Zo. 19 mei – 10.00 uur
SAMENKOMST HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Ma. 20 mei
Bijbelstudie vervalt ivm. Tweede Pinksterdag
Vr. 31 mei 17.00 uur
Gratis soepmaaltijd


WEEKPROGRAMMA

Zondag 
9.30 uur Bidstond
10.00 uur SAMENKOMST

Maandag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
11.00 – 15.00 Inloopspreekuur schuldhulppreventie
13.00 - 16.00 Koffie-inloop
15.45 - 17.15 Kinderkookcafé (1ste maandag vd maand)
19.30 Muziekrepetitie of Bijbelstudie (eens per 14 dagen) 

Dinsdag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
13.00 – 16.00 Koffie-inloop

Woensdag
14.00 Samen op weg-club (eens per 14 dagen)

Donderdag
9.00 – 16.00 Kledingwinkel
13.00 – 16.00 Koffie-inloop

Vrijdag      
9.00 – 15.00 Kledingwinkel
10.30 - Vrouwenochtend, lunch, crea activiteit
13.00 – 15.00 Koffie-inloop

(C) 2023 
Leger des Heils Korps Winschoten
(websitebeheer: O.F. Weinberg)