Geloofsontmoeting - livestream

07-03-2021

Leger des Heils Onbekend

Geloofsontmoeting - livestream

Nu we geen "fysiek" diensten houden in ons gebouw is er wel een geloofsontmoeting via de livestream te volgen.

Ga naar: www.legerdesheils.nl/korpszwolle/live of naar onze facebookpagina Leger des Heils Korps Zwolle.

Kijk en beleef het mee!