Zondag 8 november - Heilssoldaten inzegenins

08-11-2020

Inzegening tot Heilssoldaat

Vandaag 8 november 2020 zal Tineke Kleinhuis (coordinator Bij Bosshardt) worden ingezegend tot Heilssoldaat. De dienst staat onder leiding van Envoy Immy Hoekstra-Rondaan.

Van 10.00-10.15 uur is er gelegenheid voor een gebedsmoment in de grote zaal (i.p.v. de gebruikelijke bidstond voorafgaand aan de dienst). Om 10.30 uur start de samenkomst en de live uitzending via:

www.legerdesheils.nl/korpszwolle/live.