Lied van de dag - Stille Zaterdag

11-04-2020

Lied van de dag - Stille Zaterdag

"Gods beloften blijven gelden: nu en morgen, volgend jaar"

Ik geloof dat God, de Vader, in zijn Zoon gestalte krijgt;
Jezus gaf in woord en werken van Gods liefd’ voor mensen blijk.
Ook al heeft de mens zijn Redder, zo vol goedheid, niet aanvaard,
door het kruis maakt God hem duid’lijk: je blijft toch mijn liefde waard.

Ik geloof dat Gods genade ‘t mensenhart veranderen kan,
dat Hij ‘t zuivert van het kwade, opheft tot een hoger plan.
Ook wie door zijn medemensen wordt beschouwd als zwak of laf,
mag tot Gods gezin behoren: nooit wijst Hij ons, mensen, af.

Godds beloften blijven gelden: nu en morgen, volgend jaar.
Wat ons door de Heer beloofd is, maakt Hij heel ons leven waar.
‘k Wil in dat vertrouwen leven en aan Hem zijn toegewijd.
Hij bekwaamt wie in zijn dienst staat, zijn genade is er altijd.

(Lied 171 - LdH bundel)