Lied van de dag - donderdag 2 april

01-04-2020

Lied van de dag - donderdag 2 april

1 Mijn Jezus, als aan U ik denk, welt zoete vreugde in mij,

maar zoeter is ’t me als ‘k U aanschouw en rust smaak aan uw zij.  

2 Geen mond spreekt uit, geen hart bevat, geen mensenkind bedenkt

een zoeter klank, Heer, dan uw naam, die ons het leven schenkt.  

3 O, hoop van elk verslagen hart, o, vreugd van ied’re ziel,

hoe goed bent U voor wie U zoekt! Hoe vriend’lijk voor wie viel!  

4 En die U vinden! O, wie meet de vreugd te zijn Gods kind?

Want wat uw trouw, Heer Jezus, is, weet enkel wie U mint.