D!en

14-01-2020

D!en

"D!en" is een aantal bijeenkomsten, c.q. cursusavonden, waarin we kijken naar de geschiedenis van het Leger des Heils, ontstaan, werk, heden. Ook onze geloofswaarden en visie komen aan de orde.

Op de landelijke site van het Leger des Heils wordt het als volgt omschreven:

Dit materiaal helpt om beter te begrijpen waar de oorsprong van het Leger des Heils ligt. Waarom we doen wat we doen. Wat de missie van het Leger des Heils nationaal en internationaal is en wat onze theologische uitgangspunten en leerstellingen zijn. Belangrijk voor dat begrip is ook dat er kennis wordt genomen van de geschiedenis van het Leger des Heils en de weg die de organisatie is gegaan. Het verleden bestaat niet uit louter feitjes, rijtjes en begrippen. Kennis van de historie leidt tot bestaansverheldering. Het gaat dus niet alleen maar om feitenkennis. Kennis van het verleden is onontbeerlijk; het leidt tot begrip van het heden. Het gaat dan ook vooral om de Boodschap achter het verhaal.

Ben je geïnteresseerd? Wil je meer info? Mail naar: korps.zwolle@legerdesheils.nl

De volgende data zijn alvast gepland:

Dag:13 februari, 27 februari, 12 maart, 26 maart, 23 april, 14 meiRondje-Meer-info

Tijd: 19.30-21.00 uur

Plaats: gebouw Leger des Heils - Geert Grootestraat 9 (wijk Dieze).