Sports&Ministries

Wat is Sports & Ministries? 

Sports & Ministries is een nieuw project van het Leger des Heils wat zich richt op wijkgericht werken. Het combineert simpel gezegd sport en geloven en is onderdeel van het project “Geloven in de buurt”. Het project “Geloven in de buurt” richt zich op de buurt als geheel en kijkt naar de hulpvraag of de behoefte die een wijk heeft. Het Leger des Heils C.Q. Sports & Ministries probeert praktisch hierop in te spelen.   Hoe spelen wij hierop in? Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor allerlei verschillende groepen. Het belangrijkste is dat de deelnemers zelf aan zet zijn. Activiteiten zoals sporten hebben een belangrijke verbindende functie. Doordat iedereen mee kan werken, werken we samen aan verschillende gebieden zoals samenwerking, organiseren en uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen. Het belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen, erbij horen en gezien worden.

Hoe werkt Sports & MInistries? 

De basisopstelling van 11: 

1.     Maak of zoek een team:         

 • Wij gaan de wijk in en zoeken contact op plaatselijke sportpleintjes/plaatselijke sportclubs of wijkcentra. Wij maken gebruik van verschillende media contact over het opstarten van de activiteit.
 • Wij zorgen voor bekende gezichten en zijn herkenbaar doormiddel van kleding en handelswijze.
 • Wij spreken van te voren met het team groepsregels af!
 • Iedereen is welkom! 

2.     Gebed:

 • Bij Sports & Ministries staat gebed centraal bij elke sportactiviteit. Per activiteit maken wij gebruik van een thema. Dit thema wordt tijdens de activiteit besproken. Wij maken gebruik van de methode “Athlos”. https://www.athlosfilm.com/ 

3.     De sportclinic of beweegactiviteit:

 • De activiteit wordt ten alle tijden begeleid door een gecertificeerde vakleerkracht bewegingsonderwijs (ALO) en zal ondersteund worden door vrijwilligers.
 • De activiteit is bedoelt voor de leeftijd 4 t/m 99 jaar en zal plaats vinden op een vaste dag/ tijd.
 • De locatie van de activiteit zal verschillend zijn en afhankelijk van de soort sportactiviteit. De sportactiviteit zal afwisselend zijn en inspelen op de behoefte die komt uit de wijk.

4.     Sporten op afstand:

 • I.v.m. De coronamaatregelen/ weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden zullen er soms activiteiten plaatsvinden op afstand. In deze gevallen wordt u dan doorverwezen naar ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC98cRJseROe_P-FkYrZEL-g

5.     “Pass de bal door”:

 • Binnen het project “Sport & Ministries” willen maken wij graag gebruik van de krachten en talenten die mensen in de wijk hebben. Wij zetten deze onder begeleiding in als vrijwilliger tijdens de activiteiten of helpen diegene hun krachten en talenten te laten ontdekken door taken te geven tijdens een activiteit.

6.     Bekende sporters:

 • Via Athletes in Action of geloofshelden kunnen wij bekende sporters uitnodigen. Zij vertellen hun verhaal, over hun geloof en geven een sportclinic in de betrekkelijke sport die zij beoefenen.

7.     Landelijke sportdag en School of performing arts:

 • Binnen het Leger des Heils hebben wij 2 tradities die heel goed aansluiten bij Sports & Ministries. De Landelijke sportdag is daar een van. Deze wordt elke jaar op 2e paasdag georganiseerd. Hier komen verschillende sporters uit heel Nederland bij elkaar. De leeftijd is van 4 tot 99 jaar en het plezier spat er elk jaar van af!
 • De 2e traditie is School of Performing Arts. Dit is een zomerkamp, waar muziek, zang, theater, media en natuurlijk Sports & Ministries centraal staat! Ook dit is een week om niet te vergeten en zorgt voor meer verbinding onder mensen uit verschillende delen van Nederland.

8.     Sportquiz:

 • In de wintermaanden of bij uitval van de activiteit zullen er verschillende sportquizes worden georganiseerd. Hier is natuurlijk ook wat mee te winnen! Deze activiteit kan op locatie of op afstand worden aangeboden!

9.     Kijken is ook meedoen!

 • Soms staat het weer of de omstandigheden niet toe dat een reguliere activiteit doorgaat. Het kan ook zo zijn dat er een belangrijke wedstrijd is. Wij gaan hier natuurlijk ook op inspelen en zorgen voor een locatie waar op een groot scherm bijvoorbeeld voetbal kan worden gekeken.

10.   Family Games:

 • Samen sporten is soms leuker dan alleen. Wij organiseren dan ook activiteiten die ook door en met het hele gezin kan worden uitgevoerd.             -         Denk hierbij aan een buurt activiteit voor jong en oud met leuke prijzen en een BBQ. 

11.   “Samenleven doe je niet alleen”:

 • Soms is sport niet de oplossing, maar helpt het door een goed gesprek te hebben met iemand of gewoon praktische hulp te bieden. Ook hier spelen wij op in. Als er een hulpvraag is die wij niet binnen Sports & Ministries kunnen oplossen, dan verwijzen wij u door naar de Raad en Daad balie Leger des Heils Zeist.
 • De raad- & daadbalie is op maandag tot en met donderdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur in het gebouw ´De Ontmoeting´ aan de Weeshuislaan 30.
 • De baliemedewerker staat klaar om een bemoedigend woord te spreken en om vragen te beantwoorden, of onder het genot van een kopje koffie een gezellig praatje te maken. Tijdens de openingstijden is de baliemedewerker ook telefonisch bereikbaar.
 • Tweede-kans kleding wordt aan de balie in dank aangenomen.

Remy Leopold is voor het Leger des Heils in Zeist verantwoordelijk voor de Sports & Ministries. Voor nadere informatie is Remy bereikbaar op telefoonnummer: 06 23 80 38 12 of per e-mail: remy.leopold@legerdesheils.nl